Business Gate - brána do světa podnikání

pondělí 22. ledna 2018 8:13 Autor: Administrator

2018 01 OPF Business gate 1

Autor: Ing. Veronika Braciníková

KARVINÁ - Multifunkční centrum Business Gate, které vzniklo téměř před dvěma lety v Karviné ve spolupráci Obchodně podnikatelské fakulty se statutárním městem Karviná, má za cíl vytvořit příhodné podmínky pro rozvoj podnikání v Karviné a okolí. Tímto projektem se SU OPF snaží o propojení akademické teorie s podnikatelskou praxí, kdy studenti mají možnost se v rámci programu Business Gate Academy aktivně podílet na řešení podnikatelských zadání. Pro podnikatele tak vzniká prostor, jak zadat k řešení konkrétní problém, na který nezbývá v běžném provozu čas ani volné kapacity.

2018 01 OPF Business gate 3Realizace podnikatelského záměru probíhá během semestru a je zakončena finální prezentací před zadavateli. Po finální prezentaci se zadavatelské firmy mohou dohodnout se studenty na  implementaci navrženého řešení nebo případně na dalším způsobu spolupráce.

Business Gate Academy aktuálně finalizoval svůj čtvrtý ročník, během něhož se studenti měli možnost podílet na tvorbě moderní marketingové online komunikace nebo tvorbě strategických plánů pro reálné firmy. Již tradičně si studenti nejdříve prošli analytickou částí, identifikovali problémy a nedostatky, nadesignovali postup řešení. To vše samozřejmě za pomoci a dohledu svého zadavatele. A svoje konečné konkrétní návrhy řešení odprezentovali na finální prezentaci před zástupci jednotlivých firem.

V polovině ledna nastal velký den pro jednotlivé týmy, kdy se všichni zadavatelé dostavili a vyslechli si jejich prezentace. Všechny týmy během dne dělaly poslední úpravy a ladily celkové vystupování. Finální setkání otevřel děkan Obchodně podnikatelské fakulty; Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., za přítomnosti náměstka primátora města Karviná; Ing. Lukášem Raszykem, a poté se studenti se svými zadavateli odebrali do zasedacích místností, kde jim odprezentovali svá řešení.

2018 01 OPF Business gate 2Řešitelské týmy sklidily velké uznání a předčily očekávání svých zadavatelů. Studentským týmům se podařilo navázat pokračující spolupráci s jednotlivými firmami a případné odkoupení jejich nápadu je ve fázi jednání.
Nadšení z proběhlých výstupů studentů neskrýval ani Ing. Dalibor Šimek; jeden ze zakladatelů Business Gate: „Tento ročník se opět neuvěřitelně vydařil, studenti byli zapálení, projekty dotáhnuté a zadavatelé nadšeni. Doufáme, že se nám do budoucna podaří pokračovat v tradici kvalitně odvedené práce, spokojených zadavatelů a šikovných studentů nabírajících další zkušenosti. Děláme práci, ve které vidíme smysl a snažíme se ji stále posouvat dál.“

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015