Studenti Obchodně podnikatelské fakulty svojí dobročinností podpořili nemocnou Marušku i psí útulky

sobota 17. února 2018 9:53 Autor: Administrator

2018 02 OPF sbirky 1

KARVINÁ, TŘINEC - Na sklonku loňského roku se na akademické půdě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné uskutečnilo hned několik dobrovolnických akcí. Jejich organizace byla spojena především se se studenty předmětu “Management sociálních služeb“, ale došlo k rozšíření týmu o posluchačku doktorského studia Katedry podnikové ekonomiky a managementu Petru Krejčí, která posílila semináře daného předmětu a stala se tak nedílnou součástí konzultací projektů studentů.

2018 02 OPF sbirky 4Protože je vždy lepší jakkoli pomáhat, než jen pasivně komentovat, rozhodli se studenti OPF zkusit sběr víček pro nemocnou Marušku. Vše zorganizovali Eva Zálesná, Nikol Gašparová, Jiří Niemczyk a Lukáš Stašica. „Víčka se sbírala na 26 odděleních Vítkovické nemocnice po dobu jednoho měsíce od 8. listopadu. Vítězný tým dětského oddělení, který shromáždil devět kilogramů víček, byl odměněn dortem. Celkem se pro Marušku vybralo více než 53 kilogramů víček!“ svěřila se na adresu svých studentů a spolupracovníků doc. Jarmila Šebestová z Katedry podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Další dvě sbírky směřovaly na pomoc opuštěným zvířatům. První sbírku pro opuštěné psy v Orlové zorganizovaly v předposledním listopadovém týdnu Jana Podušková a Věra Valentová, kdy dárci přinesli tři plné tašky jídla a množství dek, vodítek, náhubků, ale také psích hraček. Druhou sbírkou byla sbírka pro opuštěné psy v Třinci. Tu v samém závěru listopadu zorganizoval tým Jana Kochová, Veronika Tomicová, Jarek Matal, Petra Kišková a Kristína Marczinková a byla neméně úspěšná.

 „Důkazem toho, že dobročinnost neopouští ani naše absolventky, je Ilona Krejčí a její tým ve složení Lenka Heimlichová, Veronika Mazurová a Veronika Ožanová. Děkujeme jim za opětovné zorganizování vánoční sbírky pro psí útulek v Karviné, pro kterou jsou patronkami již třetím rokem! Moc si takových aktivit ceníme a jsme rádi, že na propagaci své alma mater nezapomínají!“ neopomenula ani další aktivitu doc. Jarmila Šebestová s tím, že také v tomto aktuálním roce na dobročinnost a otevřená srdce nezapomenou.

Rádi pak závěrem tlumočíme slova paní docentky, kterými chce za ochotu k dobrovolnické práci poděkovat nejen všem studentům, ale rovněž dárcům a aktivním podporovatelům, kteří se ochotně připojili:

  • kolektivu SU OPF za poskytování podpory při propagaci sbírek, poskytování prostor,
  • kolektivu Domu kultury v Orlové za možnost sbírku pro opuštěné psy uspořádat (pod vedením paní ředitelky Barbory Herdové)
  • redakci Orlovského deníku za bezplatné otištění letáku ke sbírce,
  • Gabriele Piperkové z firmy G.p.COPY, která bezplatně vytiskla letáčky pro sbírku,
  • kolektivům psích útulků v Karviné, Orlové a Třinci za podporu a vstřícnost při realizaci sbírek,
  • Vítkovické nemocnici v Ostravě, konkrétně paní Xenií Gašparové, která nám tuto sbírku zde umožnila udělat. Dále zdravotní sestřičce Jindřišce, která tým provedla nemocnicí a pomohla projekt zorganizovat.

 

2018 02 OPF sbirky 2

2018 02 OPF sbirky 32018 02 OPF sbirky 5

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015