Spolupráce Obchodně podnikatelské fakulty a společnosti RESIDOMO byla slavnostně zahájena

pátek 23. února 2018 8:09 Autor: Administrator

2018 02 OPF resimodo 1

Autorka: Jarmila Šebestová

KARVINÁ - Ve středu 14. února 2018 bylo slavnostně otevřeno komunitní centrum Archa v Karviné na ulici Havířská, kde bylo slavnostně podepsáno memorandum o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné a společností RESIDOMO, s.r.o. Tato dohoda zahrnuje vzájemnou spolupráci mezi zúčastněnými partnery zejména v těchto oblastech:

2018 02 OPF resimodo 2•    Zadávání praktických témat bakalářských, diplomových a disertačních prací,
•    realizace odborné praxe studentů,
•    zapojování odborníků společnosti do výukového procesu na fakultě pomocí přednášek a dalších aktivit,
•    řešení konkrétních podnikatelských zadání,
•    poskytování zpětné vazby o úrovni absolventů fakulty a implementace očekávání a požadavků na jejich zlepšení,
•    konzultace obsahu studijních programů,
•    prezentace Partnera na půdě fakulty a univerzity (např. účast na Dni kariéry, Business Gate),
•    vzájemná propagace Partnera na akcích fakulty a propagace fakulty na akcích Partnera,
•    spolupráce na propagaci města Karviné jako studentského města.

Pro společnost RESIDOMO se jednalo v pořadí již o třetí komunitní centrum v našem regionu (Ostrava, Havířov a nyní u Karviná). Avšak toto komunitní centrum je zcela výjimečné a jedinečné, a to hned z několika důvodů. Za prvé, spolu s komunitním centrem vzniká také v České republice zcela ojedinělý typ mezigeneračního bydlení, kdy budou v samostatné části bytového domu, ve kterém se centrum nachází, bydlet i studenti. V rámci tohoto projektu vybraní studenti z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné získají zdarma bydlení včetně služeb v samostatných bytových jednotkách, kdy na oplátku každý těchto studentů bude věnovat předem stanovený čas činnosti v rámci tohoto komunitního centra, kdy se bude jednat o pořádání zábavných aktivit pro seniory, například společné sledování sportovních zápasů, výuka na moderních IT technologiích, cestovatelské přednášky, autorská čtení, hudba, tanec, prezentace vlastních hobby, apod. Za druhé, ojedinělost je patrná již ve spojení partnerů akademické a praktické půdy, kdy oba partneři se mohou obohacovat svými nápady, myšlenkami a dosavadními zkušenostmi. A konečně za třetí, fakulta a společnost RESIDOMO se tak mohou aktivněji zapojovat do společenského života v Karviné, což považujeme za velkou přidanou hodnotu této spolupráce.  Co říci na závěr? „Archa vyplouvá, popřejme ji dlouhou a klidnou společnou plavbu!“

2018 02 OPF resimodo 3

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015