Slezská univerzita může využívat nové osobní asistenty

pátek 2. března 2018 11:26 Autor: Martin Kůs

Logolink Podpora a adaptace

OPAVA - Jedním z prvních výstupů klíčové aktivity Podpora a adaptace projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě (CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002400) byl vzdělávací kurz pro osobní asistenty, realizovaný Poradenským a kariérním centrem Slezské univerzity v Opavě.

2018 03 PKC kurz asistentu 1V pěti setkáních s interními i externími specialisty dostali budoucí asistenti možnost nabírat všechny potřebné informace a znalosti k tomu, aby se sami mohli fundovaně ujmout znevýhodněných studentů, popř. kolegů, a tak je podpořit v procesu inkluzivního a integračního zapojení do úspěšného studia. Kurz byl vyprofilován pro potřeby akademické sféry a jeho jednotlivé části byly zaměřeny na procesy efektivní komunikace v rámci studia, bezbariérové potřeby, vizuální a hlasové značení budov a prostor univerzity a další související témata.

Úvodní setkání s lektory Mgr. Reném Pastrňákem a Bc. Šárkou Holčapkovou se zaměřilo na specifika komunikace a jednání s osobami se specifickými potřebami nejen na Slezské univerzitě v Opavě.

„Cílem bylo definovat efektivní komunikaci jako základní prostředek informování a verbálního dorozumívání jak mezi ideálně zdravými, tak i mezi jedinci znevýhodněnými. Byly popsány základní hendikepy, jenž stěžují dorozumívání a postoj vysílačů a přijímačů dle transakční analýzy a frekventanti byli seznámeni s vybranými kompenzačními pomůckami a reálnými případovými studiemi,“ uvedl k úvodu kurzu Mgr. Petr Rypl, vedoucí Poradenského a kariérního centra Slezské univerzity v Opavě.


Druhý seminář se zabýval novými sociálními riziky a aktuálními přístupy jako výzvou připravenosti poradenského a kariérního centra.


2018 03 PKC kurz asistentu 3Lektorka Mgr. Pavlína Špačková seznámila posluchače kurzu s kulturní a sociální dimenzí nových sociálních rizik, která mohou vytvářet konfliktní situace mezi studujícími a vzdělávacím či poradenským sektorem. Tato část byla koncipována tak, aby se sami frekventanti dokázali na problematiku dívat pohledem dospívajících, navíc zakotvených v současné konzumní společnosti, od čehož se bude rozvíjet jejich schopnost lépe pochopit konkrétní specifickou situaci a poskytnout tak fundovanější podporu,“ popsal část semináře vedoucí poradenského a kariérního centra. Současně dodal, že důležité bylo rovněž vysvětlit základní novinky v sociální legislativě a sociální politice vůbec.

Třetí díl kurzu, tentokrát s Mgr. Bohdanem Chodurou a René Pastrňákem bylo koncipováno jako supervizní seminář s příklady dobré praxe. Nejen, že se posluchači dozvěděli o zkušenostech ze skutečné práce s klienty, a to v rovině zjištěný problém – možnosti řešení – skutečné řešení, ale hovořilo se i o neméně důležité součásti práce asistentů:
„Nebudeme si nalhávat, že práce osobních asistentů přináší s sebou i poměrně velké emoční úskalí. Proto bylo nutné si nejen uvědomit jeho vznikání a provázející stresy, deprivace či frustrace, ale také ukázat možnosti a způsoby relaxace a dalších salutorů, včetně ukázky řešení pomocí případové supervize,“ zdůraznil Petr Rypl.

V předposlední části kurzu se lektorka Jarmila Elznerová podívala na efektivní komunikaci a focusing.

Tento seminář byl vyloženě prakticky zaměřený a rozvíjel komunikační techniky využitelné v práci s jedinci s vybraným znevýhodněním. Tedy opět především se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami s cílem jejich ideální integrace do akademického prostoru a prostoru nechráněného trhu práce s přihlédnutím na možnosti kariérního potenciálu.

Závěrečné setkání dostalo název Inkluzivní prostředí staveb a bezbariérovost, vybrané způsoby kompenzací u zdravotně znevýhodněných a vedl jej Ing. Radek Konečný. Zaměřil se nejen na popsání jednotlivých problémů, ale především na způsoby pomoci a podpory osobám, kterým komplikují život. Čas byl i na otázky příslušné legislativy.


2018 03 PKC kurz asistentu 2„Budoucí asistenti si také pod vedením lektora sami na sobě mohli vyzkoušet kompenzační pomůcky k překonávání takových bariér, což jim usnadní jejich aplikaci v praxi,“ popsal poslední setkání kurzu vedoucí Poradenského a kariérního centra Slezské univerzity v Opavě.

Jak z předchozího textu vyplývá, celý cyklus byl rozložen do pěti samostatných bloků s celkovou časovou dotací 30 hodin. Nově vyškolení osobní asistenti své uplatnění najdou celkem rychle – v evidenci Poradenského a kariérního centra Slezské univerzity v Opavě je v tomto akademickém roce celkem 36 studentů, kteří vyžadují nějakou službu či vstřícnost ze strany asistentů. Asistenti, kteří byli vyškoleni v předchozích letech se z výrazné části rekrutovali z řad studentů a dnes již na univerzitě nepůsobí. Také proto je nutné s určitou pravidelností zajišťovat nové a naplňovat tak jeden ze základních parametrů lidskosti – pomoc druhým.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015