Ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Libuše Foberová: „I díky Slezské univerzitě mám v týmu knihovny vzdělané lidi.“

středa 14. března 2018 15:06 Autor: Zuzana Urbánková

OSTRAVA, OPAVA - PhDr. Libuše Foberová, PhD. z oddělení knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě je od července 2017 rovněž ředitelkou stávající Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.  Současně se podílí na návrhu interiéru plánované stavby nové vědecké knihovny v Ostravě, tzv. Černé kostky (více o Černé kostce). Vnitřní uspořádání této architektonicky velmi zajímavé stavby ponese „rukopis“ i pedagožky a vědecké pracovnice naší fakulty.

2018 03 lIBUSE fOBEROVALibuše Foberová pracuje na FPF již dvanáct let, posledních pár měsíců na půl úvazku. Když v polovině loňského roku vyhrála výběrové řízení na ředitelský post Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, musela své síly rozložit mezi obě instituce.

Nyní doufá, že se „její“ knihovna bude moci v budoucnu ze stísněných prostor ostravské Nové radnice do Černé kostky naproti Domu kultury přestěhovat. O jak významnou, výjimečnou a supermoderní stavbu z dílny brněnského architektonického ateliéru Kuba & Pilař jde, svědčí mj. jedno jediné číslo: 1,3 miliardy korun. Taková je její přibližná cena.

Krajští zastupitelé budou o dalším osudu Černé kostky rozhodovat na svém zasedání 14. března. Jaké máte nyní pocity?
Radostné. Moravskoslezská vědecká knihovna, která spravuje 411 knihoven v kraji, sídlí od roku 1951 v provizorních prostorách Nové radnice a nové větší prostory potřebuje. Jen pro ilustraci: máme čtyři sklady, přičemž pouze jeden z nich je tady v budově ve sklepě. Další jsou mimo radnici, což je problém. Musíme knihy svážet, zájemce je dostane až druhý den, a to rozhodně není v dnešní době komfortní služba. Nedisponujeme žádnými volnými výběry knih.

Samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby Černá kostka dostala zelenou. Rada Moravskoslezského kraje ji schválila, nyní je to na zastupitelstvu. Bude-li souhlasit, začne se přepracovávat původní projektová dokumentace. V květnu 2020 by se mohlo poklepávat na základní kámen, provoz by mohl být zahájen v roce 2022 až 2023. Aby se tak ale stalo, čeká nás ještě hodně práce a věcí k řešení.
Bylo by škoda tento pro Moravskoslezský kraj největší projekt shodit ze stolu. Prošel architektonickou soutěží, bylo do něho investováno už hodně peněz i práce a času mnoha lidí. Ostrava by Černou kostkou získala jednu z nejkrásnějších knihoven v Evropě.

Jaké je její vnitřní uspořádání, které jste se svým týmem navrhla?
2017 09 Libuse Foberova 1Ambicí knihovny je poskytovat služby 21. století a stát se komunitním a vzdělávacím centrem. Nejde jen o uskladnění knih pod jednou střechou (1 200 000 svazků), ale cílem je vytvořit knihovnu jako kreativní prostor pro setkávání lidí. Nová knihovna bude nejen úložištěm tištěných a digitálních informačních zdrojů, ale zejména místem, kde čtenáři můžou studovat, pracovat a spolupracovat. Budeme také nabízet vzdělávací programy zaměřené hlavně na informační a digitální gramotnost. Staneme se digitální knihovnou s digitálními službami. Paměťovým, informačním a komunikačním centrem, ale i kontaktním bodem pro zprostředkování informací o státní správě a samosprávě kraje. Projekt Černá kostka je zárukou takového prostoru. Černou kostkou by mělo denně projít až tisíc lidí. Těm všem chceme nabídnout otevřené vzdělávání: v Černé kostce mohou trávit svůj volný čas, ať již individuálně či společně na různých přednáškách a workshopech, které zde budou denně probíhat. Chceme být zkrátka vzdělávací komunitní institucí, kde návštěvník najde i takové služby jako experimentální kino či jazykové patro, mediatéku nebo noční studovnu.
Ráda bych ještě zdůraznila, že Černá kostka bude energeticky nenáročnou stavbou. Počítá se s přirozeným větráním a denním světlem.

Jaký by měla Černá kostka přínos pro Slezskou univerzitu v Opavě?
Už nyní máme s děkanem, profesorem Zdeňkem Stuchlíkem podepsanou rámcovou smlouvu o spolupráci, půjde o praxi pro stážisty, ale i o spolupráci na výzkumných projektech. Naši studenti už dnes v knihovně vykonávají praxi, využívají i s pedagogy našich služeb. Třetina z našich 73 zaměstnanců jsou absolventi knihovnictví Slezské univerzity v Opavě. V celém Moravskoslezském kraji i v ČR je řada našich absolventů, což nás velmi těší a podněcuje k hlubší spolupráci.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015