Rektor jmenoval dva nové docenty

úterý 3. dubna 2018 9:34 Autor: Martin Kůs

2018 04 novi docenti 1
Nově jmenovaní docenti: historik Petr Kreuz a fyzik Petr Slaný

OPAVA – Rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., předal na zasedání vedení univerzity v úterý 3. dubna 2018 jmenovací dekrety dvěma novým docentům. Rektor oběma titul docenta přiznal od 1. dubna 2018.

Nově jmenovanými docenty se stali historik PhDr. Petr Kreuz, Dr., a fyzik RNDr. Petr Slaný, Ph.D.

2018 04 novi docenti 2Docent Petr Kreuz, absolvent Univerzity Karlovy v Praze, dnes působící v Archivu hl. města Prahy a současně na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, se úspěšně habilitoval v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny před Vědeckou radou Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Slezské univerzity v Opavě na jejím zasedání dne 22. února 2018.

Před komisí vedenou předsedou prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., obhájil svoji habilitační práci Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě a úspěšně prošel i připomínkovým řízením svých oponentů.
Komise mimo jiného ve své závěrečné zprávě konstatovala, že Petr Kreuz patří mezi uznávané odborníky v právních dějinách a českých novověkých dějinách, konkrétně ve sféře čarodějnických procesů a „smolného„ soudnictví a doporučila jeho jmenování.  
Kromě své archivářské a publikační aktivity - Petr Kreuz se může pochlubit bohatou publikační činností, je autorem či spoluautorem 27 titulů publikací a skript, na svém kontě má celkem 189 v recenzí odborných časopisech, z toho 111 v zahraničních a rovněž celkem 101 citací – působí také pedagogicky i jako vedoucí bakalářských a diplomových prací. Je řešitelem či členem řešitelského týmu pěti výzkumných záměrů, jeho badatelská práce má významný přesah do zahraničí, především do Německa, kde také celkem pravidelně přednáší na sympoziích a konferencích.

2018 04 novi docenti 3Docent Petr Slaný, působící na opavském Ústavu fyziky FPF, se před habilitační komisí vedenou předsedou prof. Ing. Ivanem Hubačem, DrSc., úspěšně habilitoval v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika rovněž 22. února 2018. Tématem jeho habilitační práce byly Relativistické disky v prostoročasech s kosmologickou konstantou.

V závěrečném hodnocení se mimo jiné uvádí:
„Autorův výklad problematiky je podán jasným a přehledným způsobem a svědčí o dokonalé znalosti problematiky. Jeho práce jsou nepochybně kvalitní a vysoké úrovně. Předložený text představuje kvalitní habilitační práci, autor svým shrnutím problematiky a podílem na nových výsledcích prokázal hlubokou znalost relativistické fyziky.“

Petr Slaný je absolventem Palackého univerzity v Olomouci a Univerzity Karlovy v Praze. V Opavě působí od roku 1999, kdy současně pracoval na Slezské univerzitě a VŠB- TU v Ostravě, od roku 2002 vědecky a pedagogicky pracuje jen v Opavě. V letech 2003 a 2005 působil rovněž v Itálii, kde absolvoval dlouhodobé odborné stáže. Je aktivním přispěvatelem vědecky zaměřených časopisů, autorem či spoluautorem několika publikací a řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných projektů. Ve své pedagogické a vědecké práci se zaměřuje především na oblast optiky, kvantové mechaniky a relativistické fyziky a astrofyziky. Přednášel mimo jiné ve Švédsku, Norsku, Itálii, Slovinsku, Velké Británii nebo USA. Vede (případně oponentuje) rovněž bakalářské a diplomové práce studentů a řadí se k aktivním propagátorům astrofyziky mezi veřejností, zejména žáky středních škol. Mimo jiné vystupoval jako popularizátor vědy v České televizi.
Je členem Mezinárodní astronomické unie, Jednoty českých matematiků a fyziků a dalších oborových organizací, působí také v Akademickém senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. V roce 2009 se stal laureátem Ceny rektora Slezské univerzity v Opavě a v roce 2014 získal Čestné uznání Jednoty českých matematiků a fyziků.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015