Svatoslav Böhm, výtvarník, který podporoval Slezskou univerzitu v jejích začátcích, vystavuje v Ostravě

středa 4. dubna 2018 11:22 Autor: Martin Kůs

2018 04 SBohm 2
Svatoslav Böhm na vernisáži opavské výstavy v roce 2014 ve společnosti herce a pedagoga Emanuela Křenka. Foto: Ivan Augustin


OSTRAVA, OPAVA - Svatoslav Böhm, výtvarník, grafik, sochař a designer, spjatý také s prvními roky Slezské univerzity v Opavě, vystavuje v Ostravě.

„První zakázku pro Slezskou univerzitu (SU) dostal Svatoslav Böhm už v době, kdy se nová instituce teprve rodila. Účastníci oficiálního zahájení výuky na opavské a karvinské fakultě Masarykovy univerzity si na počátku října 1990 odnesli jím graficky upravený tisk vydaný právě k této příležitosti Maticí slezskou a Slezským zemským muzeem,“ vzpomínal na počátky spolupráce mezi umělcem a univerzitou v jednom ze svých článků bývalý tiskový mluvčí univerzity Ivan Augustin s tím, že tak odstartovala spolupráce, která se podepsala v prvních letech činnosti Slezské univerzity v Opavě jak na výtvarné symbolice a celouniverzitních tištěných výstupech, tak na obrazu knižní produkce Ústavu bohemistiky a knihovnictví (ÚBK) Filozoficko-přírodovědecké fakulty.

2014-07-11 bohm1Nejintenzivnější Böhmovy tvůrčí kontakty opavským univerzitním prostředím přineslo období let 1998-2008. Loga, značky, novoročenky či návrhy přebalů. To vše ztvárňoval pro novou vysokoškolskou instituci. Pokud naše paměť sahá, první se stal sborník příspěvků z konference Sv. Vojtěch v české a polské literatuře a v umění. Jeho přebal najdete na obrázku vlevo. Navrhoval a vytvářel grafické části dalších sborníků z podobných literárněvědných setkání pořádaných v Opavě, svůj výtvarný kumšt neváhal spojit i s pracemi jednotlivých odborných pracovníků. V chronologické posloupnosti jmenujme tituly Drahomíry Vlašínové Pohledy na českou literaturu dvou století (2000), Libora Pavery Od středověku k romantismu; Úvahy o starší literatuře (2000) a Slovo, paměť, tradice (2001), Jiřího Urbance Střídavý čas naděje; K české literatuře po roce 1945 (2002) a naposledy díla Libora Martinka - Polská literatura českého Těšínska po roce 1945 (2004), Polská poezie českého Těšínska po roce 1920 (2006), Region, regionalismus a regionální literatura (2007) a Życie literackie na Zaolziu 1920-1945 (2008).

Kdo je Svatoslav Böhm?
  • Narozen 1934, rodák ze Žďáru nad Sázavou. Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně.
  • Je autorem řady realizací uměleckých děl v architektuře, ale také plakátů, knižních obálek a grafických úprav knih, firemních značek a logotypů, užité a propagační grafiky.
  • Je zakladatelem Klubu konkretistů (1967) a volného sdružení krnovských výtvarníků A13 či bývalého uměleckého sdružení Kontrast v Ostravě.
  • Je členem Unie výtvarných umělců České republiky.
  • Jeho díla jsou zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách u nás i v zahraničí, na kontě má celou řadu svých výstav nebo účastí na společných výstavách.
  • V prvních letech života Slezské univerzity v Opavě tvůrce jejího vizuálního obrazu.
  • Žije a tvoří v Krnově. 
Ke vztahům, ať už pracovním či osobním, Svatoslava Böhma a Slezské univerzity v Opavě musíme také připomenout jeho aktivitu v rámci celostátní soutěží mladých prozaiků Hlavnice A. C. Nora, na akademické půdě v Opavě představované především osobností doc. Jiřího Urbance, ale i dalších lidí na UBK, a kdy výtvarník od roku 2008 převzal výtvarnou aktivitu související s touto soutěží.

„Zadání, která přicházela ze Slezské univerzity, jsem si vždy vážil. Dokázala mě inspirovat, a pokud ve výsledku přispěla ke zviditelnění mladé vysoké školy jako vydavatele, který může oslovit, ba dokonce zaujmout, pak jsem obzvlášť potěšen,“ svěřil se v roce 2014 S. Böhm po vernisáži své opavské výstavy v Domě umění, konané u příležitosti umělcových 80. narozenin.

Svatoslav Böhm dnes, ve svých čtyřiaosmdesáti letech, otvírá výstavu v Ostravě, kde představí nejen své obrazy, ale rovněž dřevěné reliéfy, kresby a pastely. Milovnící umění jsou na ni zváni od 5. dubna v 17 hodin ve Výtvarném centru Chagall, kdy se uskuteční její vernisáž.

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015