Gabriela Rykalová vydala monografii o gramatickém jevu, který dosud nebyl uceleně a odborně zpracován

sobota 7. dubna 2018 12:04 Autor: Zuzana Urbánková

2018 04 Rykalov
Gabriela Rykalová v rozhovoru s vedoucí Univerzitní knihovny Slezslké univerzity v Opavě Zuzanou Tichou.

OPAVA - Vedoucí oddělení germanistiky Ústavu cizích jazyků FPF Slezské univerzity v Opavě Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. vydala německy psanou odbornou  monografii s názvem Das Partizip im Deutschen. Vyšla pod hlavičkou Slezské univerzity v Opavě, velmi zdařilá a působivá obálka je z autorské dílny doktorandky ÚCJ Markéty Šmalcové.

2018 04 Rykalov publikaceKniha s názvem „Das Partizip im Deutschen“ se zabývá formami, které pro svou tvarovou a funkční různorodost představují pro moderní gramatiky poměrně složitý a z hlediska systémového popisu jazyka obtížně uchopitelný jev. V německých gramatikách bývají participia řazena k neurčitým (non-finitním) slovesným tvarům, avšak samotný pojem ‚participium‘ vyjadřuje, že se jedná o formu slovnědruhově nevyhraněnou. Většina přístupů se shoduje pouze v závěru, že se jedná o velmi specifickou kategorii, která je nositelem jak verbálních tak nominálních vlastností.

Gabriela Rykalová si proto klade za cíl podat komplexní rozbor morfologických, lexikálních, syntaktických a stylistických možností německých participií na základě systematické analýzy relevantních korpusových dat, která jako autentický referenční jazykový materiál reflektují skutečné užití participií v současné němčině a která díky své aktuálnosti rovněž dobře umožňují poukázat na aktuální tendence v této oblasti.

Studie, která se německými participii zabývá na všech gramatických úrovních a opírá se o komplexní analýzu korpusových dat, je proto mimořádnou příležitostí k uchopení gramatického fenoménu, jakým participia v německé jazykovědě jsou.

Gramatickou publikaci docentky Rykalové bezesporu naplno ocení germanisté, ani ostatním by však její význam neměl uniknout. Na své dílo je autorka patřičně hrdá, mj. i proto, že je první, kdo tuto tématiku uceleně a odborně zmapoval. „Z knihy mám obrovskou radost, je to takové mé dítě, na které jsem opravdu pyšná,“ uvedla Gabriela Rykalová.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015