Postoje obyvatel MSK na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst

středa 2. května 2018 15:01 Autor: Administrator

2018 05 FVP ETA

Autorka článku Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.

OPAVA - Ústav veřejné správy a regionální politiky (ÚVSRP) Fakulty veřejných politik v Opavě byl opět úspěšný v soutěžích, které vyhlašuje Technologická agentura ČR.  Realizační tým uspěl podruhé, ale tentokrát v první veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.  

Projekt s názvem „Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst“, číslo projektu TL01000015 bude řešen s finanční podporou TA ČR  od dubna 2018 do května 2020 pětičlenným týmem vedeným Ing. Magdalenou Chmelařovou, Ph.D.

logo eta„Projektové řešení navazuje na dřívější vědecké aktivity a realizované výzkumné projekty dalších pracovnic  doc. PhDr. Heleny Kolibové, CSc. a PhDr. Věry Juříčkové, Ph.D.“, říká Magdalena Chmelařová. Dodává, že aplikačním garantem, který má zájem o výsledky a o spolupráci, je Moravskoslezský kraj zastoupený hejtmanem kraje prof. Ing. Ivem Vondrákem, CSc. „Hlavním cílem je analýza problematiky nasazení technologií, které zvyšují konkurenceschopnost a zlepšují kvalitu života v dané lokalitě v souladu s občany, kterých se daná problematika dotýká, půjde o propojení znalostí z více oborů, kde vizualizovaná data z výzkumných aktivit poskytnou představitelům kraje informace a modelové případy nasazení technologií v rámci budování Smart City“, specifikuje M. Chmelařová vymezené zadání.

Hlavními výstupy projektu budou specializované mapy s odborným obsahem v GIS aplikacích, kde data budou získána na základě výzkumů určitého území a tématu a výsledné analýzy budou rovněž publikovány v monografii. V rámci celoživotního učení vznikne elektronický kurz a učebnice, které poskytnou cílové skupině ucelený pohled na řešenou problematiku internetu věcí a budování chytrých míst. „V tom projekt přísně respektuje programem ÉTA požadované aplikované výsledky. Nezbytnou podmínkou je totiž dokumentace map údaji získanými a interpretovanými příslušnými výzkumnými metodami. Do RIV budou u nich uváděny také údaje o jejich využití ze strany poskytovatele,“ objasňuje dále hlavní řešitelka.

Realizace projektu s sebou nese ještě jednu podstatnou skutečnost. ÚVSRP díky němu může pokračovat v již započaté úspěšné praxi aktivně do výzkumu zapojovat vybrané posluchače magisterského studia. „V procesu zpracovávání dat s nimi také tentokrát počítáme,“ potvrzuje M. Chmelařová. „Taková spolupráce se pozitivně odráží nejen na volbě témat diplomových prací, ale především na tříbení klíčových kompetencí studentů a profilaci jejich odborných zkušeností pro praxi“, uzavírá M. Chmelařová.

Řešitelský tým projektu
Společně s řešitelkou projektu Ing. Magdalenou Chmelařovou, Ph.D. se na realizaci projektu budou podílet doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., PhDr. Věra Juříčková, Ph.D., PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. a PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015