Studenti zjistili, jak chutná Protektorát!

středa 9. května 2018 8:37 Autor: Martin Kůs

2018 05 hist klub 2
Text a foto: Hana Komárková

OPAVA - První letošní květnový čtvrtek se v prostorách bývalé Knihovny historie Ústavu historických věd (ÚHV) uskutečnila schůzka studentů a pedagogů ústavu, která měla za cíl zahájit činnost studentského historického klubu při ÚHV.

2018 05 hist klub 1Program zahájily dvě přednášky studentů navazujícího magisterského studia oboru kulturní dějiny zaměřené na oblast Slezska a severní Moravy v první polovině minulého století. Bc. Michael Richter představil na příkladu docureality „Dovolená v Protektorátu“ vysílané Českou televizí fenomén „livinghistory“ a zhodnotil jeho celkovou přínosnost a rovněž historickou věrnost uvedeného projektu ČT v oblasti protektorátního stravování porovnáním s vlastním terénním výzkumem, který byl stěžejní součástí jeho bakalářské práce. Jeho kolegyně Sabina Máchová následně prezentovala výsledky své analýzy situace porodních babiček ve Slezsku na počátku a v první polovině 20. století. Předmětem jejího badatelského zájmu se staly dobové tiskoviny určené provozovatelkám tohoto řemesla. Problémy, na něž při jejich analýze narazila, srovnávala s údaji v matričních záznamech.

Všichni zúčastnění měli potom možnost při diskuzi nad budoucími cíli klubu ochutnat „protektorátní“ cukroví (sádlové koláčky) a namíchat si vlastní „protektorátní“ drink (voda s octem a cukrem). Na schůzce se řešila zejména otázka dalšího využití zrenovovaných prostor bývalé Knihovny historie ÚHV a možnost navázání na aktivity Opavské pobočky sdružení historiků, jejíž členové rekrutující se většinou z řad studentů a pedagogů ÚHV se dříve aktivně podíleli na pořádání nejrůznějších akcí pro zájemce o historii z řad studentů SU i široké veřejnosti. Diskutovalo se rovněž o možnosti spolupráce s ostravskými studenty historických oborů a jejich spolky. Podnětná diskuze byla zakončena přáním, dále aktivně rozvíjet činnost klubu. A takové jsou i plány do budoucna – podporovat aktivity studentů historie a vytvářet prostředí pro setkávání, prezentaci jejich vědeckých výsledků i popularizaci historie.

2018 05 hist klub 3

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015