„Opava je jako náš druhý domov,“ říkají kolegové z Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women

čtvrtek 17. května 2018 7:08 Autor: Administrator

2018 05 UI Projes Roy Payal-Mago 4

Indické pedagogy přijal také prorektor pro vědu a zahraniční styky Slezské univerzity v Opavě prof. Miroslav Engliš.


 

Autor: Mgr. Kamil Matula

OPAVA – Od 26. dubna do 5. května byli na Ústavu informatiky hosté z partnerské Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women, která je součástí University of Dehli v Indii. Dr. Payal Mago a Dr. Projes Roy na Ústavu informatiky přednášeli, měli ale také možnost diskutovat o případné další spolupráci.

Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women z University of Dehli je jedním ze dvou partnerů Ústavu informatiky FPF SU v Opavě, se sídlem v Indii. Tím druhým je Department of Computer Science and Engineering při Bhilai Institute of Technology, který sídlí v indickém městě Durg. S oběma institucemi byla uzavřena společná smlouva v rámci 2. klíčové aktivity programu Erasmus+. Partnerství se týká zejména výměny zkušeností, akademiků i studentů.

2018 05 UI Projes Roy Payal-Mago 2Prvními hosty, které jsme mohli na univerzitě a Ústavu informatiky přivítat, byli Dr. Payal Mago, ředitelka Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women, a Dr. Projes Roy, tamější knihovník a akademický pracovník. Při svém pobytu poznávali krásy České republiky, zejména pak Opavy a Prahy, ale ve svém volném čase zavítali také na Jižní Moravu, do Bratislavy i polské Ratiboře. I přesto říkají: „Opava je jako náš druhý domov, protože především srdečnost, ochota a přístup lidí je stejný, jakého se lze dočkat i v Indii.“

Odborný program zahájil již v pátek 27. dubna dr. Projes Roy přednáškou Indian Research Practice: Tools and Support, která byla určena všem posluchačům se zájmem o Indii, výzkumné aktivity, elektronické informační zdroje a další programy a nástroje, kterými např. i vláda podporuje vědu a výzkum v Indii. Dr. Projes Roy navštívil Opavu už v roce 2014, kdy podobně jako letos, svými přednáškami publikum uchvátil. Právě díky tomuto přátelství bylo možné na začátku o společné spolupráci vůbec uvažovat a následně ji i zrealizovat.

Zakončení pak patřilo dr. Payal Mago, která se 3. května ve své přednášce Government and Information in India věnovala historickému i modernímu vývoji Indie. Hlavním bodem byly současné vládní aktivity o zlepšení všech stránek s pomocí zapojení vědeckých a výzkumných institucí. Indie, jako jedna z nejprogresivnějších ekonomik světa, se neustále potýká s různými problémy, které pramení z geografické i demografické rozdílnosti, vlivu počasí i důsledků, které zde přetrvaly od dob kolonizace.

2018 05 UI Projes Roy Payal-Mago 3„V Indii velmi vítáme odborníky a názory z jiných zemí, které nám mohou pomoci vyřešit naše problémy, a stejně tak můžeme i my nabídnout špičkové odborníky, vědce a akademiky,“ říká dr. Payal Mago, která je za možnost spolupráce velmi vděčná. I proto se s Dr. Projesem Royem účastnili nejrůznějších schůzek a společných obědů se zástupci univerzity, např. s prorektorem pro vědu a zahraniční styky, prof. Miroslavem Englišem, děkanem Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, prof. Zdeňkem Stuchlíkem, proděkankou pro vědu a zahraniční styky na dané fakultě, Dr. Marií Crhovou nebo vedoucím Ústavu informatiky, doc. Luďkem Ciencialou a mnoha dalšími. Ze všech schůzek pramení silný, společný zájem o další spolupráci. „Prvním krokem mohou být výměny zkušeností, akademických pracovníků i výměnné pobyty studentů. Například s Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women prozatím nemáme ujednány výměnné pobyty studentů, ale po návštěvě jsou tomu naši hosté také velmi nakloněni,“ říká Dr. Anna Janíková, která byla po celou dobu pobytu pravou rukou našich přátel z Indie.

Celá návštěva probíhala ve velmi přátelském duchu, který jistě okusili všichni, kteří se s našimi hosty setkali. My jsme velice rádi, že Dr. Payal Mago i Dr. Projes Roy přijali pozvání do Opavy a těšíme se na další spolupráci. Vyhlížíme příjezd také zástupců z Bhilai Institute of Technology, a to nejen akademických pracovníků, ale i studentů. A těšíme se na vlastní návštěvu Indie. Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se účastnili přednášek, schůzek i neformálních setkání s našimi hosty a přáteli. Zejména pak patří díky Dr. Anně Janíkové z Ústavu informatiky, která byla po celou dobu pravou rukou našich hostů a zajišťovala jim nejen oficiální program na univerzitě, ale také aktivity ve volném čase.

2018 05 UI Projes Roy Payal-Mago 1

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015