Slezská univerzita měla svého zástupce na Mezinárodním napoleonském kongresu ve Vídni

úterý 17. července 2018 6:51 Autor: Administrator

2018 07 napoleonska konference 1

Autor textu a fotografií: Marian Hochel

VÍDEŇ, OPAVA - Ve dnech 9. – 15. července 2018 se ve vídeňském paláci Eschenbach konal 16. Mezinárodní napoleonský kongres, který pořádala Mezinárodní napoleonská společnost (International Napoleonic Society) sídlící v kanadském Montrealu. Čtyřicítka aktivních účastníků kongresu pocházela z univerzit a paměťových institucí ze 17 zemí světa (Francie, Německo, Itálie, Belgie, Spojené státy americké, Velká Británie, Nizozemsko, Norsko, Česká republika, Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Kanada, Kuba a Izrael). Kongres se konal pod názvem „Empires and Eagles: Napoleon and Austria“ a v centru pozornosti byly především vztahy mezi francouzským a rakouským císařstvím v období napoleonských válek, poznamenané zejména válečnými taženími či sňatkem francouzského císaře Napoleona I. s rakouskou arcivévodkyní Marií Luisou. Účastníci kongresu se zaměřili na různé aspekty těchto vztahů, ale i na jejich širší kontext v politické, vojenské, sociální a kulturní rovině.

2018 07 napoleonska konference 2Českou republiku reprezentovali na kongresu dva účastníci. PhDr. Marian Hochel, Ph.D., z Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě vystoupil s příspěvkem pod názvem „Napoleonic Memorabilia as the Mediator of Historical Memory in Chateau Collections in Lands of the Bohemian Crown“. Během svého vystoupení představil výsledky svého výzkumu v rámci tématu francouzsko-rakouského sblížení, utuženého v roce 1810 aliancí panovnických rodů Habsburků a Bonapartů, jež se významně promítlo ve sběratelství české a rakouské aristokracie, jak to dokládají pozoruhodná napoleonika dochovaná ve fondech českých hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. Doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc., z Katedry archeologie Univerzity Hradec Králové se ve svém příspěvku „Mass Graves of Soldiers from the Battle of Znojmo 1809“ zabýval problematikou hromadných hrobů vojáků z bitvy u Znojma v důsledku rakousko-francouzského válečného konfliktu v roce 1809.  

Čtyři dny příspěvků následovaly tři dny exkurzí spojené s prohlídkami významných památek města Vídně a okolí, spjatých s napoleonskou historií – Vojenskohistorického muzea ve vídeňském Arzenálu, zámku Belvedere, paláce Schönbrunn, napoleonských bojišť Aspern/Essling, Wagram a Lobau. Poslední den kongresu účastníci zavítali do Maďarska a prohlédli si Pannonhalmské arciopatství a napoleonské bojiště s historickým městem Györ.

2018 07 napoleonska konference 3

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015