Akademický senát připravuje volbu kandidáta na rektora univerzity

středa 25. července 2018 8:15 Autor: Martin Kůs

2017 07 dr Sedlar

Předsedou volební komise byl jmenován RNDr. Vladimír Sedlář, CSc., zástupce Matematického ústavu v Opavě.

 

Opava - Na svém 281. zasedání dne 26. června 2018 v Karviné schválil Akademický senát Slezské univerzity v Opavě (dále Senát) vyhlášení voleb kandidáta na rektora (!nikoli voleb rektora!) Slezské univerzity v Opavě pro období 2019 – 2022. Následně jmenoval sedmičlennou volební komisi, které bude předsedat RNDr. Vladimír Sedlář, CSc., zástupce Matematického ústavu v Opavě. Právě tato komise stanoví potřebné náležitosti, především jednotlivé termíny konání procesu volby kandidáta na rektora. O těch vás budeme včas informovat.

Stávající rektor doc. Ing. Pavel, Tuleja, Ph.D., byl Senátem zvolen jako kandidát na rektora Slezské univerzity v Opavě 18. listopadu 2014. Následně byl 5. února 2015 s účinností k 1. březnu 2015 jmenován do funkce prezidentem republiky Milošem Zemanem. Jeho funkční období tak skončí k poslednímu únorovému dni roku 2019.

Jmenování do funkce rektora veřejné vysoké školy je několikastupňovým procesem. Úvodním krokem je navržení kandidáta. To může udělat kterýkoli člen akademické obce příslušné školy, samotný návrh musí splňovat potřebné náležitosti a samozřejmostí je také souhlas navrhovaného.

Po uplynutí lhůty pro podání návrhů na kandidáta přichází čas předvolebních setkání a prezentací, kde každý z kandidátů představí na Veřejném zasedání Senátu svým kolegům a především senátorům své vize a představy, s jakými se o post představitele univerzity uchází. Je zvykem, že v podmínkách Slezské univerzity v Opavě se kandidáti představí jak v Opavě, tak v Karviné a v neposlední řadě se sejdou se členy Senátu.
Proces samotného výběru kandidáta na rektora je neveřejný, v souladu se zákonem č. 111/1998 o vysokých školách se Senát usnáší o návrhu na jmenování rektora tajným hlasováním. Jednací řád Senátu pak upravuje samotný průběh, který může mít až tři kola. Výsledek je platný v okamžiku, kdy volební komise konstatuje, že jeden z kandidátů získal nadpoloviční většinu hlasů volitelů. Pokud není kandidát na rektora zvolen v prvním kole hlasování, koná se podle jednacího řádu po hodinové přestávce druhé kolo. Případné třetí kolo se koná o týden později. Pokud se ale nepodaří zvolit kandidáta ani poté, vyhlašuje Senát novou volbu.

Po zvolení kandidáta na rektora následně Senát prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy podá návrh na jmenování rektora prezidentu republiky, jenž následně nového rektora jmenuje. Lze předpokládat, že slavnostní jmenování v Praze proběhne počátkem roku 2019. Při následné inauguraci pak rektor přebírá insignie svého úřadu – rektorský řetěz a rektorské žezlo.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015