Slezská univerzita v Opavě spouští svoji novou webovou prezentaci

čtvrtek 20. září 2018 0:18 Autor: Martin Kůs

novy web grafika 2

 

Je mladistvá – ostatně je určena především středoškolákům – má moderní vzhled, intuitivní obsluhu, promyšlenou strukturu a plně responzivní funkčnost. Slezská univerzita v Opavě spouští novou webovou prezentaci.

OPAVA - Rokem oslav a akcí věnovaným 25. výročí vzniku vstoupila před dvěma roky Slezská univerzita v Opavě do druhého čtvrtstoletí své existence. Na své cestě do dalších let má Slezská univerzita v Opavě celou řadu plánů. Důležitým krokem se stane spuštění nové webové prezentace, které nastane se zahájením akademického roku 2018/2019.

Na vývoji nové webové prezentace se pracovalo více než rok. Po stanovení základních požadavků, struktury a funkčností se jejího vývoje ujal tým Centra informačních technologií Slezské univerzity v Opavě, který od samého počátku své práce pracoval především s ohledem na budoucí uživatele.

„Pan rektor nás oslovil někdy na rozhraní prvního a druhého čtvrtletí loňského roku. V první fázi se jednalo o hledání ideálního řešení, zda web zadat externí firmě, nebo se do všeho pustit vlastními silami. Vzhledem k tomu, že pro první případ jsme vyhodnotili určitá rizika, jako je čas realizace s ohledem na seznámení firmy s univerzitou a jejími specifiky, náročnost vytvoření zadání, dodržení shodného vizuálu s jinými weby univerzity, aby uživatelé měli pocit, že jsou stále ve stejném prostředí a podobně, a vzhledem k tomu, že sami disponujeme několika schopnými webmastery, rozhodli jsme se pro cestu vlastního vývoje webu,“ uvádí k přípravné fázi vedoucí Mgr. Jan Nosek.

Konstrukční práce na webu, můžeme-li je tak nazvat, ležela především na třech lidech – Ing. Romanu Foltýnovi, Davidu Jančárovi a dr. Petru Korviny. Další klíčovou osobou na počátku byl dr. Martin Klepek z karvinského Business Gate, který převedl všechny představy zadavatelského týmu okolo rektora univerzity do konkrétní struktury.

V závěrečné fázi se pak strategicky významná ukázala role Karin Martínkové, která se stala koordinátorkou mezi zadavatelským týmem, programátory a zástupci jednotlivých součástí.  Tato role se ukázala jako klíčová, neboť její vytvoření umožnilo dotáhnout do finální podoby jak design stránek, tak jejich funkcionalit. Karin Martínková navíc převzala také nevděčnou roli komunikačního mediátora a tím umožnila programátorům v klidu vše dotáhnout do konce a zajistit tak plnou funkcionalitu webu.

Navrhnout, připravit a naplnit web je však jen první etapa celého procesu. Jednou z dalších je pak příprava těch, kteří s ním budou pracovat. Přece jen došlo k řadě změn včetně té zásadní, systému, jakým je web programován.

„V rámci vývojového týmu jsme pořádali pravidelná školení editorů, v tomto případě zaměstnanců, kteří nový web budou vytvářet z hlediska jeho obsahu. Snažili se je naučit, jak co dělat, společně jsme řešili případné problémy a hledali optimální řešení. Školení probíhala od loňského listopadu,“ doplňuje Jan Nosek.

Web je členěn do tří základních částí – o univerzitě, uchazeči a věda, zahraničí a rozvoj. Interní materiály jsou uloženy v sekci pro studenty a pro zaměstnance, takže neobtěžují uživatele sledující web z prostředí mimo univerzitu. Z těchto tří částí se pak jedním klikem dostane zájemce k menu, které mu nabízí jednotlivé skupiny stránek podle tématu, oblasti či zaměření.

Významným prvkem je pak sjednocující design stránek, který je v souladu s grafickým manuálem univerzity a kdy je rovněž dodrženo pravidlo korporátních barev. V prvních dvou úrovních je struktura webu shodná pro všechny součásti, v případných dalších se ale už může lišit, a to s ohledem na členění jednotlivých součástí univerzity.

Prioritou bude komunikace s žáky středních škol a zejména pak jejich maturitních ročníků. Ostatně také oni byli osloveni při přípravě webu a byly s nimi konzultovány jednotlivé prvky i použití grafiky tak, aby web nejen poskytoval všechny potřebné informace, ale současně byl i z pohledu mladé generace zajímavý a vstřícný. Vedle informací o univerzitě, její struktuře a pracovištích, poskytne nová prezentace především vyčerpávající informace pro ty, kdo hledají možnosti pro své budoucí studium. Samozřejmostí je úplný výčet studijních oborů, informace k přijímacímu řízení, podpoře posluchačů v době studia i možnostech praktického vstupu na trh práce. Podobný důraz si web kladl i v oblasti vědy a výzkumu, tedy možností osobní realizace a růstu studentů i zaměstnanců.

Novou prezentaci ale ocení i obyvatelé Opavy a Karviné. Jednou z novinek nových webových stránek univerzity je ucelený kalendář s pozvánkami určenými odborné i široké veřejnosti.

Na první pohled se na webu změnilo snad vše. Má moderní sjednocující design stránek, zajímavou grafiku, lehce přehlednou strukturu, plnou responzivnost a intuitivní ovládání. Jediné, co zůstalo, jsou přesné informace a adresa: www.slu.cz

Jak bylo uvedeno, webová prezentace je prvním krokem. Už teď pracovníci Slezské univerzity pracují na nové komunikační strategii a dalších oblastech, zejména ve směru k veřejnosti. Cílem je posílení významu univerzity v obou sídelních městech Opavě a Karviné, ale také jejího významu v rámci Moravskoslezského kraje.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015