Magdalena Ujma se zaměří na vztahy české a polské šlechty v 16. století

čtvrtek 10. května 2018 10:48 Autor: Martin Kůs

2018 05 UHV prednaska Ujma

OPAVA - Ve středu 16. května 2018 od 17:15 hodin se v učebně M1 Ústavu historických věd uskuteční přednáška prof. Magdaleny Ujmy z Institutu historie Opolské univerzity. Přednáška proběhne v anglickém jazyce a buda zaměřena na téma "Inter-territorial relations of the noble between Poland and the Czechs in the 16th century in the light of Polish historiography".

Magdalena Ujma (*1959)
Rodačka z Opolí prof. Magdalena Ujma v současné době působí na Katedře dějin novověku Institutu historie Univerzity v Opolí. Svou badatelskou kariéru zahájila prací analyzující vztahy jezuitů a Krakovské akademie ve druhé polovině 16. a první polovině 17. století. Habilitovala se prací o organizaci a hospodářské správě majetků Jana III. Sobieského r. 2005. Se „Lvem z Lechistánu“ a jeho rodinou spojila i své další výzkumy orientující se na klientské vazby polské raně novověké šlechty. Vedle toho se zabývá problematikou vnitřní i zahraniční politiky „Republiky obou národů“, tedy tzv. Polsko-litevské unie v 17. a 18. století, kterou studuje prizmatem dobového francouzského tisku.

Mezi její práce patří např.;
•    Sejmik lubelski 1572-1696, Warszawa (2003)
•    Latyfundium Jana Sobieskiego 1652-1696, Opole (2005)
•    "Nouvelles Ordinaires" wobec problemów związanych ze Śląskiem doby kontrreformacji w latach 1631-1648, Studia Śląskie (2005)
•    Wzorce osobowe synów kasztelana krakowskiego Marcina Zborowskiego (Z problematyki obyczajowości szlacheckiej XVI wieku) – dostupné online
•    Habsburgowie : biografie, herby, drzewa genealogiczne (kolektiv autorů), Warszawa (2010)
•    Samuel Zborowski i jego czasy, Opole (2017)

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015