„Nejvíce mě překvapilo vaše dělení studentů podle věku,“ říká skotský expert na práci se zdravotně hendikepovanými studenty Derek Davidson

pondělí 7. dubna 2014 14:15 Autor: Martin Kůs

Foto: Martin Kůs

VELKÉ KARLOVICE, OPAVA - Na workshopu nazvaném Zajištění rovných příležitostí pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami na Slezské univerzitě, který se konal na konci minulého týdne ve Velkých Karlovicích, nezněla jen čeština, ale také nefalšovaná skotská angličtina. Ta je totiž rodným jazykem muže, který se stal nejen partnerem projektu, ale hlavně jeho zahraničním expertem.

Mr. Derek Davidson přijel ze sedmého největšího města ostrovů, hlavního města Skotska Edinburghu, kde je na tamní univerzitě (The University of Edinburgh) ředitelem Střediska pro podporu studentů. Tedy instituce odpovídající naší Akademické poradně. Jak Derek přiznává, když jej asi před třemi roky oslovil hlavní řešitel projektu Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005) Ing. Petr Korviny, Ph.D., a požádal jej o spolupráci, hned po krátké diskusi viděl před sebou zajímavou zkušenost nejen ve směru, že pomůže na jiné vysoké škole kdesi v České republice, ale také možnost zpětné vazby toho, co sám dělá v Edinburghu. Neváhal prý ani chvilku, řekl ano a přijal pozvánku přijet do Opavy a Karviné.

OPVK moduly

Účastníci rozpravy ve Velkých Karlovicích tak dostali jedinečnou možnost porovnat práci Akademické poradny Slezské univerzity a vůbec přístup českého školství k žákům a studentům se specifickými potřebami s tím, jak se této problematice věnují ve Skotsku. Hned první naše otázka zněla, zda Derek zaregistroval nějaké rozdíly: „Myslím si, že co se týče pomoci studentům, jsme s tím v Edinburghu přece jen o poznání dále. Vysvětluji si to tím, že skotská vláda si klade za cíl umožnit padesáti procentům mladých lidí získat univerzitní vzdělání a z toho vyplývá, že i na našich školách se vyskytuje větší množství posluchačů se specifickými potřebami, se kterými je třeba pracovat. Na druhou stranu ale musím ocenit, jak se Akademická poradna Slezské univerzity ke své práci staví a že vybudovala velmi dobré základy toho, jek dosáhnout skotské úrovně v péči o studenty se specifickými potřebami,“ složil Derek Davidson poklonu práci vedoucího Akademické poradny Slezské univerzity Mgr. Petra Rypla a jeho týmu.  

Foto: Martin KůsČeho si Derek v ČR všimnul hned, bylo dělení podle věku: „Zpočátku jsem byl udiven, proč rozlišujete v České republice věkové skupiny studentů. U nás je běžné, že v jedné třídě sedí posluchači denního studia v klasickém studentském věku osmnácti, devatenácti let a spolu s nimi zde studují čtyřicetiletí, padesátiletí spolužáci. Tato selekce mne tu hodně překvapila,“ říká Derek. Proto to, co u nás známe jako Univerzitu třetího věku, ve Skotsku neznají, ale na druhou stranu je to právě jeden z momentů, jež skotského experta zaujaly: „Velmi mne oslovilo, že tady existuje vzdělání pro vzdělání samo. Stále jsou tu lidé, kteří se učí a studují proto, aby něco věděli, něco uměli a nemají to přímo bezprostředně spojené s nějakou kariérou, profesním růstem. Ve Skotsku se vše poměřuje penězi, a tak je hlavní motivace otázka financí, studenti se od samého začátku ptají, co tím vytěží ve finanční rovině.“ Další věcí, která je mu velmi sympatická, je veřejná diskuse o školství a vzdělávání v České republice: „Zaujalo mne, že u vás se o vzdělání lidé zajímají, vedou na toto téma diskusi nejen na oficiální politické a profesní úrovni, ale také jen tak mezi sebou, a vzájemně hledají cesty, jak výuku a vzdělávání všeobecně zlepšovat.“

Sám Derek na mateřské univerzitě v Edinburghu vnímá české studenty, ale nemůže říci, že nějací Češi jsou klienty jím řízeného střediska. Už proto, že to nikdo neřeší. Vždyť všichni mluví dobrou angličtinou a jediný okamžik, kdy se veřejně rozlišuje národnost, je imatrikulace.

Foto: Martin KůsDereku Davidsonovi se ve Slezsku líbí a pochvaloval si nejen zájem kolegů a následnou diskusi při workshopu, kde plénu představil především systém práce se studenty se specifickými potřebami na mateřské univerzitě a jeho praktické postupy a kroky. Podle svých slov byl nadšen také z hotelu Lanterna, který se stal zázemím pro účastníky workshopu, z neformálního výšlapu na rozhlednu Miloňová či typických mužských řečí u dobrého piva, na které také v náročném programu zbyla chvilka volna.

Workshopem rozhodně spolupráce Dereka se Slezskou univerzitou a její Akademickou poradnou nekončí.  Jak on, tak vedoucí opavské poradny Petr Rypl přiznávají, že objevili řadu možností, jak se vzájemně podpořit: „Určitě naši spolupráci nekončíme, domnívám se, že naopak začíná více praktická část našich kontaktů. Já osobně mám naplánovány další dvě návštěvy Slezské univerzity, naopak lidé od vás zase přijedou za mnou do Edinburghu a poznají naši práci v praxi,“ říká závěrem Derek Davidson. 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015