Pracovní cesta ve Skotsku - pět dní a čtyři univerzity

středa 23. července 2014 10:41 Autor: Martin Kůs

Foto: Rostislav NěmecEDINBURGH, OPAVA – Pět dní a čtyři univerzity. To jsou základní údaje cesty Mgr. Petra Rypla, vedoucího Akademické poradny Slezské univerzity v Opavě, a Mgr. Rostislava Němce, Ph.D., z oddělení vědy a zahraničních styků Slezské univerzity do Skotska.

Už několikrát se v uplynulých dvou letech setkali řešitelé projektu Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005) se svým zahraničním expertem Mr. Derekem Davidsonem, pracovníkem Střediska pro podporu studentů (dále střediska) na Napier University of Edinburgh ve Skotsku. V letošním roce zavítal Derek na Slezskou univerzitu už dvakrát, tentokrát tedy byli na řadě zástupci Slezské univerzity.

University of EdinburghNa pracovní cestu za kanál La Manche se 26. června vydali Petr Rypl a Rostislav Němec. Hlavním cílem jejich cesty do Skotska bylo poznat práci se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) nejen na univerzitě v Edinburghu, ale i na dalších skotských univerzitách. A to je hlavní důvod toho, že jsme si o cestě povídali s vedoucím Akademické poradny Slezské univerzity.

„První zastávka byla logicky v University of Edinburgh, kde nás Derek provedl areálem, představil univerzitní knihovnu, centrum digitalizace, centrum podpory a služeb studentům se SVP, kariérní centrum a další odborná pracoviště,“ říká Petr Rypl s tím, že v dalších dnech poznali život na dalších dvou edinburgských univerzitách, v historickém kampusu Napier University of Edinburgh a modernější Heriott Watt University. Zástupci Slezské univerzity zavítali také do osmdesát kilometrů vzdálené University of Glasgow, univerzity, kde studuje více než 25 tisíc posluchačů prakticky z celého světa.

Hostů ze Slezska se pokaždé ujali pracovníci univerzitního střediska, které svou náplní práce odpovídá naší akademické poradně. „I když i ve Skotsku tato střediska pracují velmi podobně jako naše akademická poradna, jsou zde určité rozdíly v komplexnosti poskytovaných služeb a v zájmu o tyto služby. Dá se říci, že až deset procent studentů někdy využije nabídky těchto center. Ostatně systém, jak služby dostat ke studentům, je zde velmi propracovaný a pro nás to je jistě jedna z možností, jak svoji práci posunout k lepšímu,“ soudí vedoucí akademické poradny v Opavě.

Další inspiraci Opavané našli v široké škále specializovaného softwaru či celkové koncepci práce s posluchači se specifickými poruchami, které ve Skotsku zahrnuje prakticky všechny známé poruchy, včetně psychických či mentálních, a jejich kombinace. „Velký počet studentů využívajících asistenčních služeb či technických pomůcek je v této zemi dán legislativou, která pokládá inkluzi a umožnění vzdělávání i znevýhodněným za jednu z významných priorit, a zdejší vláda se snaží umožnit studium co nejvíce lidem. Tomu odpovídá veliké množství nejrůznějších programů a pomůcek, které se studentům nabízí prostřednictvím webových serverů a dalšími cestami. Na univerzitě samotné mají postižení nárok na osobního asistenta i v soukromí, třeba sdílí společné ubytování. Dále se například upravují studijní materiály, modifikují studijní plány či průběh zkoušky, avšak ve větší míře, než je tomu v České republice. Školy vycházejí studentům vstříc také řadou prostor pro samostudium, pro odpočinek či občerstvení, zpravidla ale také vybavených speciálními softwary. Ve Skotsku jsou také běžné výhody při dopravě a samozřejmostí je vstřícnost institucí.

Foto: Petr Rypl„Za významnou považujeme také vzájemnou diskusi s pracovníky na různých univerzitních pozicích, zejména vedoucích jednotlivých středisek. Osobní zkušenosti jsou nad všechny teoretické poučky a skotští odborníci jich už mají opravdu hodně,“ chválí si návštěvu Petr Rypl s tím, že zkušenosti Skotů na půdě péče a podpory o studenty se SVP jsou přece jen prozatím širší, než je tomu v Opavě a Karviné, a tak cesta na ostrovy rozhodně nebyla jen formálním výletem, ale skutečnou pracovní aktivitou s náročným programem.

Ve srovnání se skotskými univerzitami je práce Akademické poradny Slezské univerzity v Opavě v určitých pohledech v počátcích, i když, a to si musíme otevřeně přiznat, za poslední dva roky je posun v mnoha činnostech a průběžný pokrok velmi znatelný. Její vedoucí si tak z cesty přivezl řadu nápadů. „Poznal jsem, že jsme se vydali správnou cestou. Postupným vybavováním a rozšiřující se nabídkou služeb poradny v závislosti na zdrojích se nám daří skotský standard zvolna dotahovat,“ hodnotí vedoucí akademické poradny.

Přesto ale je jedna věc, kterou by Petr Rypl rád zavedl co nejdříve. „Jedna z mých vizí je vytvořit specializovaný software systému propojujícího veškerou studijní agendu, což by vedlo ke komplexnosti informací a navazujících služeb. Jednak by to umožnilo využívat veškeré informace týkající se studia a také efektivně aplikovat konkrétní služby,“ říká Petr Rypl. Podle něj by studenti tento systém mohli využívat např. jako zdroj upravených studijních textů, zdroj záznamů z přednášek a seminářů, využívat kompenzační software při studiu a přípravě na zkoušky a podobně. „V současné době, když přijde student se zájmem o naše služby, se musím postupně dotazovat na jiných odděleních, ověřovat třeba na studijním oddělení či u akademiků a vyučujících,“ říká závěrem Petr Rypl.

Další setkání Dereka Davidsona s českými partnery je plánováno na říjen, tentokrát přijede zahraniční expert projektu opět do Opavy.

Foto: Petr Rypl

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015