Nové učebny na Bezručově nám. 13 byly vybudovány v rámci projektů řešených na opavském Ústavu fyziky

středa 29. října 2014 12:27

2014-1031 fyzika-1OPAVA - Nové učebny na Bezručově nám. 13 byly vybudovány v rámci projektů OP VK SYNERGY a INAP řešených na Ústavu fyziky FPF SU.

Na Bezručově nám. 13, kde je soustředěno studium fyzikálních, informatických a uměleckých- fotografických oborů, je nedostatek vhodných prostor pro výuku oborově specifických předmětů již delší dobu palčivým problémem. K zlepšení dislokační situace však nyní výrazně přispěly projekty OP VK Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektorálních přístupů při studiu (INAP) a Podpora zapojení do mezinárodních sítí teoretického a observačního výzkumu v oblasti relativistické astrofyziky kompaktních objektů (Synergy) řešené na Ústavu fyziky FPF SU za výrazné spoluúčasti Ústavu historických věd, Institutu tvůrčí fotografie a externích partnerů. V rámci řešení obou projektů byly v půdních prostorách vybudovány dvě nové učebny.

1. Učebna pro praktickou výuku astronomie
Výstavba učebny byla financována z projektu Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektorálních přístupů při studiu (INAP). Primárním zaměřením výuky i výzkumu na Ústavu fyziky je relativistická fyzika a astrofyzika, tedy obory, které nejsou zaměřeny na provádění přímých astronomických pozorování. Extrémní kosmické objekty, jako jsou černé díry nebo neutronové hvězdy, kterou jsou předmětem výzkumu v oblasti relativistické astrofyziky, lze pozorovat pouze za pomoci družicových observatoří v neviditelném rentgenovém záření, které jsou řízeny rozsáhlými mezinárodními týmy. Přesto však přibývá studentů, obzvláště bakalářského studia astrofyziky, jejichž odborné zájmy jsou orientovány i na klasickou observační astronomii a tedy na pozorování vesmírných objektů za pomocí pozemních astronomických dalekohledů pracujících ve viditelném světle. Taková pozorování, která lze často realizovat relativně méně nákladnou pozorovací technikou, mají význam nejen pro samotné vědeckovýzkumné aktivity, ale jsou nedílnou součástí efektivní popularizace astronomie a astrofyziky.

2014-1031 fyzika-2Projekt OP VK Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektorálních přístupů při studiu (INAP) ve své části zaměřené na inovaci bakalářského studia astrofyziky také řeší zvýšení uplatnitelnosti absolventů bakalářského studia astrofyziky na trhu práce. Posílení výuky praktických předmětů zaměřených na přímá pozorování, astronomickou techniku a zpracování observačních dat podpoří i studenty, kteří již dále nechtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu teoretické fyziky, a naopak se chtějí věnovat praktické (pozorovací) astronomii, případně popularizační činnosti.

Právě pro tyto potřeby byla vybudována učebna pro výuku praktické astronomie. Jejím účelem není pouze rozšíření výuky bakalářského oboru astrofyzika, ale napojení na bakalářský studijní obor Počítačová technika a její aplikace, kde je pozornost věnována analýze a zpracování obrazu, neboť surové digitální snímky z astronomických dalekohledů jsou specificky „zašumělé“ a vyžadují další pokročilé počítačové zpracování. Další z možných budoucích využití učebny je ojedinělá možnost spolupráce s Institutem tvůrčí fotografie FPF SU na poli klasické i digitální astronomické fotografie s výhledem na vznik nového předmětu s pracovním názvem Astrofotografie.

Nová učebna je však pouze zárodem vznikající infrastruktury Ústavu fyziky pro praktickou astronomii. V další etapě výstavby bude vybudována astronomická observatoř vybavená robotizovanou kopulí pro umístění již pořízeného plně robotizovaného astronomického dalekohledu MEADE 10" f/10 LX200R doplněného o CCD kameru a sadu filtrů pro fotometrii. Proto je učebna již teď připravena na elektronické propojení s observatoří, aby mohly být všechny základní operace s dalekohledem ovládány přímo z učebny a aby vizuální výstup z CCD kamery dalekohledu byl dobře přístupný celé pracovní skupině. V učebně je instalována počítačová pracovní stanice pro ovládání observatoře propojená s interaktivní tabulí umožňující přímou projekci obrazu z CDD kamery dalekohledu a také zobrazení prezentací bez potřeby projekčního plátna a datového projektoru.

2. Konferenční a multimediální centrum s podporou 3D projekce a 3D vizualizace
Učebna, jejíž výstavba byla financována z projektu Podpora zapojení do mezinárodních sítí teoretického a observačního výzkumu v oblasti2014-1031 fyzika-4 relativistické astrofyziky kompaktních objektů (Synergy), bude určena pro realizaci výuky i přednášek na workshopech a seminářích, kde je vyžadována technika pro pokročilé metody vizualizace výstupů astrofyzikálních simulací nebo observačních dat rentgenových družic a jejich fenomenologie.

Další předpokládanou funkcí učebny je vytvořit podmínky pro práci studentů oborů Astrofyzika, Teoretická fyzika a Počítačová fyzika na vývoji, testování a prezentaci 3D vizualizačních nebo virtuálně realistických výstupů teoretických astrofyzikálních modelů. Protože je předpokládáno využití pokročilých prezentačních nástrojů, vybavení učebny obsahuje technické prostředky pro vysoce kvalitní 2D i 3D projekci, pokročilé interaktivní prezentační techniky i kvalitní audiovýstup. V učebně je naistalován vysoce výkonný modulární konfigurovatelný audiovizuální systém. Jeho součástí jsou dva 3D projektory pro aktivní 3D projekci a dvě mobilní plátna. Projekci pak řídí výkonná grafická stanice. Audio vybavení se skládá z výkonných studiových monitorů JBL a digitálního mixážního pultu. Pro hudební doprovod a zvukové efekty multimediálních prezentací je určen syntezátor KORG a efektový procesor Helicon VoicePro Touch. Dalším nabizejícím se využitím učebny je vytvoření zázemí pro spolupráci studentů i pedagogů exaktních a uměleckých oborů na přípravě popularizačních audiovizuálních děl.

AUTOR: Pavel Bakala

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015