Natáčení s pacienty si vyžaduje velkou ohleduplnost

čtvrtek 6. listopadu 2014 6:30 Autor: Martin Kůs

Foto z natáčení

OPAVA – Zjednodušeně řečeno, natáčení a zveřejnění výukových videí. To je významná část jedné z klíčových aktivit projektu Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005). Pod názvem aktivity KA 03 - Inovace předmětů modernizací didaktických pomůcek respektující potřeby studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se ale (mimo jiné) skrývá velký kus práce s kamerou a dlouhá řada hodin nad střižnou, které ve finále umožní studentům být prostřednictvím zvuku i obrazu „u toho“.

„Naší nejnovější aktivitou je natáčení bloku videozáznamů pro výuku předmětů v oboru Všeobecná sestra, který se vyučuje na Fakultě veřejných politik v Opavě,“ říká hlavní řešitel projektu Ing. Petr Korviny, Ph.D. Aktuálně projektový štáb pracuje na výukových videích, která mají studentům přiblížit péči o děti a jsou zaměřena na postupy a praxi při ošetřování novorozenců až batolat do jednoho roku věku. Prioritně mají za úkol přiblížit psychomotorický vývoj v jednotlivých obdobích těchto nejmenších pacientů. Vlastní natáčení probíhá na základě uzavřené smlouvy a za dodržování příslušných předpisů v opavském Dětském centru Čtyřlístek, příspěvkové organizaci.

Natáčení výukových videí pro zdravotníky není totiž pro pořizovatele vůbec jednoduché. Práci jim komplikuje zejména legislativa. Složité je tak nejen domlouvání natáčecích scén, ale občas také získání souhlasu pacienta či jeho zákonného zástupce, při práci samotné pak volení takového pohledu kamery, aby na jedné straně vyčerpávajícím způsobem zaznamenala potřebný úkon, ale současně aby scéna nebyla pro figuranta nelichotivá a natáčení traumatizující. „Natáčet se skutečnými pacienty si vyžaduje velkou ohleduplnost, na videích se tak například snažíme nezabírat obličeje, a pokud už není jiná cesta, alespoň je v následné postprodukci upravíme, aby dotyčný nebyl poznatelný,“ popisuje praxi Petr Korviny s tím, že se v nemocnicích bude natáčet průběžně a vše musí být dokončeno nejpozději do 28. února příštího roku.

„Vše probíhá za pomoci odborných pracovníků Slezské univerzity a za stálého monitoringu lékařů. Celkem by mělo vzniknout deset ucelených výukových materiálů věnovaných dětem do jednoho roku. Připravujeme také dalších, přibližně padesát videí v délce okolo pěti minut, věnovaných různým lékařským oborům a ošetřovatelské praxi. Ta se budou realizovat především ve Slezské nemocnici v Opavě a Městské nemocnici Ostrava,“ popisuje závěrem Petr Korviny rozsah natáčení videí se zdravotnickou tematikou.

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015