Podnikání v regionu nemá být jen o „přežití“

úterý 2. prosince 2014 8:13 Autor: Martin Kůs

Foto: Archiv OPF Karviná

KARVINÁ - Jaká je nejčastější motivace k podnikání? Jaké faktory působí na život podniků v regionu Karvinska a Moravskoslezského kraje vůbec? Jak je pro důležitá spolupráce s krajem či obcí a jak ji zefektivnit? To jsou jen některé ze zásadních otázek, na které hodlá odpovědět řešení výzkumného grantu Udržitelné podnikání a jeho podpora v kontextu očekávaného socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje, zahájené v těchto dnech na půdě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

V rámci projektu se budou řešitelé zaměřovat na to, jaká je nejčastější motivace k podnikání, jaké faktory působí na život podniků v našem regionu a jak je pro důležitá spolupráce s krajem či obcí a jak ji zefektivnit. Hlavním cílem projektu je tak identifikovat zdroje udržitelnosti stávajícího podnikání v Moravskoslezském kraji, a to prostřednictvím dvou dílčích cílů. Tím prvním je zjistit a statisticky vyhodnotit, zda podnikání v regionu vykazuje pre-cykličnost nebo pro-cykličnost vzhledem k hospodářskému a business cyklu. Tím druhým pak identifikovat možné zdroje sociálně udržitelných inovací v socioekonomicky znevýhodněných oblastech regionu a zodpovědět tak na otázky budoucího vývoje regionu.

2014 12 01 projekt Karvina logo

Výzkumný grant Udržitelné podnikání a jeho podpora v kontextu očekávaného socioekonomického vývoje Moravskoslezského (MS) kraje, je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, program RRC/07/2014, reg. číslo projektu 14/2014. Uznatelné náklady projektu byly schváleny ve výši 383 200 Kč, z čehož činí schválená dotace z Moravskoslezského kraje celkem 344 800 Kč a spoluúčast Slezské univerzity bude ve výši 38 400 Kč.

Tým spolupracovníků je tvořen osmi členy napříč katedrami Obchodně podnikatelské fakulty, kde tři členové jsou z katedry ekonomie a veřejné správy (doc. Ing. Mgr. Michal Tvrdoň, Ph.D., Ing. Karin Gajdová a Ing. Michaela Horúcková), třemi členy katedry podnikové ekonomiky a managementu (Ing. Pavel Adámek, Ph.D., Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D. a Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D.), jedním členem katedry informatiky a matematiky (RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.) a jedním členem Institutu interdisciplinárního výzkumu (Ing. Martin Klepek).

Zároveň byla tímto projektem zahájena spolupráce kateder s nově vzniklým Institutem interdisciplinárního výzkumu na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, jež by měla přispět nejen k rozvoji vztahů s podnikatelskou sférou, ale také jako zdroj inspirace pro rozšiřování portfolia služeb Institutu. Předběžné výsledky právě prováděného terénního šetření budou známy již v únoru 2015 na stránkách projektu a Institutu.  

Autor: doc. Michal Tvrdoň

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015