Kurz Sociální práce s romskou minoritou přinesl nadhled i nové praktické poznatky

čtvrtek 4. prosince 2014 12:00 Autor: Martin Kůs

Foto: Martin Kůs OPAVA - Sociální práce s romskou minoritou. To byl tematický kurz pro pracovníky neziskových organizací, sociálních služeb a úřadů připravený na půdě Slezské univerzity v Opavě. Organizačně jej zajistilo Centrum celoživotního vzdělávání Slezské univerzity.

„Jedním z cílů setkání bylo naučit se reflektovat vlastní předsudky, představit účastníkům možnosti aplikace vhodných metod práce s romskou minoritou s ohledem na individualitu klientů a ujasnit si výběr nejvhodnějších postupů pro práci s klientem také s ohledem na osobnost a roli pracovníka,“ popsala smysl kurzu jeho lektorka Mgr. Hana Sobková, Ph.D., vedoucí sociálních služeb EUROTOPIA Opava, o.p.s.

Během dne se tak pracovalo s pojmy předsudek, diskriminace, rasismus, etnocentrismus, sociální vyloučení apod. Součástí kurzu byla praktická cvičení, která se zaměřila na nácvik práce s klientem a na reflexi vlastních předsudků. „Velmi důležitou součástí dnešního dne byla otázka komunikace s klientem. Účastníci si měli možnost v modelových situacích sami prožít pocity, které mohou příslušníci menšin mít při kontaktu s pracovníky na úřadech nebo v terénu. Touto cestou získávají sociální pracovníci lepší představu, jak k problematice přistupovat a jak si získávat důvěru osob, kterým chtějí pomáhat,“ vysvětlila Hana Sobková.

Všech sedmnáct absolventů se shodlo, že vedle získání nových informací, ať už od lektorky či od svých kolegů z praxe, oceňují právě fakt, že jim workshop přinesl znalosti upotřebitelné při práci v terénu. Ve svém závěrečném hodnocení oceňovali zejména otevřenost, s jakou bylo setkání vedeno.

Foto: Martin KůsKurzu se zúčastnili jak začínající pracovníci, tak ti zkušenější. Barbora, která se sociální prací začala teprve nedávno, se svěřila, že si odnesla ujištění, že se vydala na správnou cestu a pochopila, že kvalitního pracovníka dělá především jeho vnitřní přesvědčení o správnosti věci. Také ti zkušenější odcházeli spokojeni a s novými podněty: „Poznala jsme tuto práci do daleko větší hloubky, dokáži teď lépe posoudit a analyzovat, proč se mi něco nepodařilo a naopak proč se jiná věc vydařila. To je pro mne a mojí práci důležité,“ svěřila se Romana. S podobnými pocity opouštěla univerzitu i Regina: „Získala jsme dnes nadhled, leccos teď vidím jinýma očima a jasněji. Osm hodin na takové školení bylo málo,“ vysloužila si souhlas ostatních.

Fotoreportáž z kurzu najdete na facebooku Slezské univerzity

Kurz Sociální práce s romskou minoritou nebyl na akademické půdě jediným se sociální tematikou. 28. listopadu se zájemci setkali s Mgr. Hanou Neugebauerovou, DiS., u tématu Sociální práce s osobami se zdravotním postižením - ucelené rehabilitace/MPSV. V prvním prosincovém týdnu pak vše pokračuje Úvodem do muzikoterapie s Mgr. Zdeňkou Mičanovou a odstartuje i dlouhodobý Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách/MPSV. Podrobnosti o všech kurzech univerzitního Centra celoživotního vzdělávání najdou zájemci na webové prezentaci centra.

Foto: Martin Kůs

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015