Slezská univerzita v Opavě se připravuje na nové programové období.

pondělí 9. února 2015 7:59 Autor: Martin Kůs

Foto: Jaroslav Kania

OPAVA - Rektorát Slezské univerzity v Opavě hostil ve čtvrtek 5. února 2015 workshop k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Jeho smyslem bylo informovat univerzitní zaměstnance a akademiky o aktuálních výzvách, základních východiscích programu, jeho infrastruktuře ve směru k vysokým školám a jimi poskytovanému vzdělávání, jeho klíčových aktivitách nebo o harmonogramu výzev.

„Součástí setkání byly také informace o možnostech zapojení Slezské univerzity jako partnera řešitele projektu a o tom, jak se do projektu mohou zapojit jednotlivá pracoviště Slezské univerzity,“ doplňuje výčet vedoucí Oddělení pro rozvoj a centrum řízení projektů Yvona Kaniová, která svým kolegům aktuálně dostupné informace zprostředkovala společně s prorektorem pro rozvoj doc. RNDr. Františkem Kolibou, CSc.

Foto: Jaroslav Kania

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015