„Karvinští studenti umí být ochotní dobrovolníci," říká doktorka Jarmila Šebestová z Katedry podnikové ekonomiky a managementu

čtvrtek 5. března 2015 15:28 Autor: Martin Kůs

Foto: Archiv OPF 

KARVINÁ - Výuka v nově otevřeném předmětu Management sociálních služeb, který byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních programů na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (CZ.1.07/2.2.00/28.0017) přilákala nejen studenty oboru Sociální management, pro který byl určen, ale také studenty z oboru Hotelnictví, Ekonomiky podnikání v obchodě a službách či Marketingu a managementu.

Foto: Archiv OPF„Tato různorodá skupina se rozhodla projít prvními nástrahami předmětu, který si předsevzal odlišovat se od jiných tím, že „co si v seminární práci vymyslíte, to si také uskutečníte,“ říká k předmětu Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D., z Katedry podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě.
Podle doktorky Šebestové bylo hlavním cílem, aby studenti navázali kontakt s neziskovou sférou a díky této spolupráci uskutečnili svůj dobrovolnický nápad. Přes prvotní rozpaky, co vlastně udělat a jak vše uskutečnit, se studijní skupině podařilo realizovat celkem sedm projektů z různých oblastí.

Prvním projektem byla pomoc karvinskému útulku, projekt D. Mokré, A. Nuchalikové, M. Trabalíka, M. Lukášové, N. Klimové, M. Majchútové, K. Mrenicové a J. Ševčíka, kdy studenti mimo dobu návštěv podnikli pomoc při péči o psy v útulku, přinesli jim drobné dárky ve formě pamlsků a také darovali granule. „Akce se uskutečnila 5. listopadu loňského roku. Ve chvíli, kdy studenti vyjednávali možnost pomoci přes magistrát města, narazili na určitou byrokratickou bariéru, protože nedošlo k úplnému porozumění smyslu projektu. Ale podařilo se je překonat a naši studenti se tak mohli seznámit s chodem útulku i péčí o psy. Rovněž představili nápady, jak dále útulku pomoci,“ popisuje Jarmila Šebestová.

Dalším projektem byla organizace také listopadového kulturního odpoledne pro Domov důchodců Březiny. Tým studentů M. Čelková, S. Gregorová, N. Kutáková, V. Přívara. R. Štibrocha a M. Vlčková připravil kulturní pásmo přednesu básní Petra Bezruče, Janka Jesenského a Andreja Sládkoviča. Taktéž vlastnoručně připravili seniorům pohoštění pro zpestření odpoledne. Ohlas byl mimořádný a studenti byli vyzváni k opakování této akce.

Foto: Archiv OPFTřetí, neméně významný projet dvojice studentů M. Najdek a R. Brňák se uskutečnil ve spolupráci s Kysuckou nemocnicí s poliklinikou v Čadci, kde studenti zorganizovali den před Štědrým dnem akci darování krve “Vianočná kvapka krvi“. „Při této příležitosti také navštívili dětské oddělení a potěšili domácími koláčky malé pacienty. Akce měla ohlas i v místním tisku a bude se pod záštitou našich dvou studentů zase opakovat,“ konstatuje doktorka Šebestová s tím, že marketingovým tahákem této akce byl vlastnoručně vyrobený maskot “Plazmáčik“, kterého obdržel každý z dárců. Akce se účastnilo 45 osob a darovali společně 19,5l litru krve. „Průměrná návštěvnost na odběrech je 15 lidí, proto tato akce byla vyhodnocena nemocnicí jako mimořádně úspěšná,“ zdůrazňuje přínos odborná asistentka katedry.

Další dva projekty se zabývaly sběrem víček pro potřebné děti. Prvním z nich byla spolupráce s Nadací Malý Noe, kde si studentky N. Košťálová, D. Sabotová, N. Kadubcová, D. Vrlová, N. Martínková, M. Santariusová, N. Řezbová a V. Baráková vybraly pomoc malému Danielovi z Českého Těšína. Za pouhých šest týdnů se podařilo nasbírat studentům a zaměstnancům OPF i dalším zapojeným školám 159 kg víček. Druhá skupina E. Tovaryšová, N. Hanáková, L. Ondrašíková, M. Křížková, L. Przybylová a P. Dzurová vybrala dva příjemce pomoci - Vládíka a Tomáška. Velkou odměnou jim bylo poděkování od rodičů Vládíka. Posbírat se povedlo v krátké době tisícovku víček, které byly předány k recyklaci, ale další pokračování sbírky pro Vládíka byla ukončena, a tak se studentky rozhodly pomáhat i nadále jinak.

Foto: Archiv OPFNelze opomenout ani to, že do rozvoje sociálního prostředí patří také sportovní aktivity. „Proto tým ve složení B. Jurčová, I. Pavlovová, S. Firlová, A. Danělišynová, D.  Kuczatá, A. Dadoková a R. Čechová převzal patronát nad organizací akce TJ Sokol Moravská Ostrava při jejich každoroční akci “Vánočka“ pro sportovní gymnastky. Nejen, že se podařilo splnit záměr, aby každá gymnastka za své vystoupení obdržela vánočku, ale podařilo se také pokrýt z větší části náklady akce vybranými příspěvky z dobrovolného vstupného, což se v minulých letech nedařilo. Také zde platí, že byl tým OPF požádán o spolupráci i pro příští rok,“ pokračuje doktorka Jarmila Šebestová.

Foto: Archiv OPFVšechny akce kurzu byly završeny participací na důležité akci města Karviné s názvem “Slavnostní uvedení nových varhan v evangelickém kostele v Karviné-Fryštátě“. Propagace akce se ujal tým složený z posluchačů O. Bartoň, N. Čunková, L. Filipová, M. Owczarzyová, M. Novakovská a L. Wolfová, který vytvořil strategii i pozvánkový leták. Snad právě tomu se akce zúčastnilo na 150 posluchačů, kteří také mohli podpořit jak hudebnici Kateřinu Chrobokovou, tak nové varhany svým darem. Projekt byl uskutečněn ve spolupráci s Iniciativou Dokořán.

„Tímto bych chtěla poděkovat studentům za inspirativně strávený semestr přípravou projektů a taktéž neziskovým organizacím, bez jejichž ochoty zkusit nápady našich studentů by nikdy nebyly realizovány a úplně závěrem: Máte-li i Vy nějaký nápad a chcete jej realizovat, máte možnost se zapojit v zimním semestru nového akademického roku!“ vzkazuje Jarmila Šebestová.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015