Zájem studentů a pedagogů o projekt zkvalitňující výuku a služby jeho hlavního řešitele překvapil

středa 29. května 2013 15:24 Autor: Martin Kůs

2013 05 Projekt Siwek velky 2KARVINÁ, OPAVA – Nejprve bylo nutné udělat průzkum a dotazníkové šetření. Poté se stanovily cíle a podmínky plnění. To bylo před téměř dvěma roky. Dnes je jasné, že v některých ukazatelích se plány ukázaly jako malé.

Z pohledu na dobu řešení je projekt Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005) s koncem akademického roku 2012/2013 ve třetině. Čísla ve sledovaných indikátorech ukazují, že jeho řešitelé nejsou nikde pozadu. Naopak, např. v počtu nově vytvořených či inovovaných vzdělávacích kurzů mají dokonce předstih. Tým vedený Ing. Petrem Korvinym, Ph.D., tak může být s dosavadním průběhem spokojen.

Jsou však i taková kritéria, v nichž došlo k překročení výraznému. Například v počtu zaznamenaných a zveřejněných výukových dokumentů, především přednášek a workshopů. Za poslední půlrok bylo zpracováno 15 výukových předmětů v několika oborech a v rámci každého z nich bylo zaznamenáno cca 10 přednášek, seminářů nebo hraných scének. Celkem už je k dispozici 375 videozáznamů z výuky, pořízených v rámci tohoto projektu. „Jednotlivé přednášky dokumentujeme jak obrazově včetně prezentace, tak zvukově a při zpracování přidáváme ještě titulky, aby byl materiál srozumitelný i pro případné neslyšící studenty,“ konstatuje Petr Korviny. Letmý pohled do statistik webu elearning.slu.cz, kde jsou natočené přednášky zveřejněné, vypovídá až o šesti tisícovkách přístupů měsíčně.

Projekt je primárně určen sociálně znevýhodněným studentům, tzn. studentům s různými handicapy (titulní foto je z hojně navštíveného dubnového workshopu PaedDr. Božetěcha Siwka, Ph.D., Nápravné metody práce s klienty se specifickými poruchami učení, který byl jednou z akcí v rámci spolupráce projektu s Akademickou poradnou Slezské univerzity). V blízké budoucnosti bude zakoupena speciální tiskárna na Brailleovo slepecké písmo, do provozu se připravují výkonné počítačové sady určené pro knihovny umožňující instalaci speciálních programů pro posluchače se specifickými vadami. S tím úzce souvisí digitalizace knižního fondu. „Ve spolupráci s knihovnami byl vypracován seznam knih, časopisů a odborných materiálů, které jsou připraveny k digitalizaci. Jedná se přibližně o dvě stě titulů. Pokud se tato praxe osvědčí, určitě budeme v rozšiřování počtu digitalizovaných knih pokračovat,“ říká Petr Korviny.

„Doslova překvapující je pro nás zájem studentů a pedagogů o služby, které jim projekt přináší. Zatímco jsme předpokládali, že nabídku bude využívat v průběhu projektu 190 studentů se specifickými potřebami, po prvním roce jeho možností využilo už 85 různým způsobem znevýhodněných posluchačů,“ konstatuje Korviny. Také pedagogové a zaměstnanci pochopili, že projekt nabízí pomocnou ruku i jim. Podle indikátorů se odhadoval počet zájemců ze strany zaměstnanců univerzity na 176, ale v první třetině už kurzy a další projektové aktivity využilo 154 osob, tedy 87 procent plánovaných osob.

Celý projekt má pět klíčových aktivit. Jsou jimi Zvyšování bezbariérovosti studijního prostředí, Poradenská a informační podpora, Inovace předmětů modernizací didaktických pomůcek respektující potřeby studentů se specifickými výukovými potřebami, Virtuální vzdělávací knihovna a Realizace systému zjišťování kvality. Pracuje se na nich současně podle schváleného harmonogramu. Třeba na výstavbě výtahu v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě na Bezručově náměstí 13. V současné době je už vydáno stavební povolení a probíhají výběrová řízení na dodavatele stavby. Ukončení stavebních prací se předpokládá na konci října 2013. Petr Korviny ale zároveň připouští, že hledá podobné řešení, jak zjednodušit pohyb v budovách také na Obchodně-podnikatelské fakultě v Karviné.

Logolink barva

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015