ISPAN: výstupy projektu Inovace studijního programu Angličtina a Němčina ve znamení vysoké kvality

úterý 11. června 2013 10:35

2013-06-11 ispanZávěrečný workshop na téma propojení teorie a praxe studia jazyků se 10. června stal také náročným veřejným hodnocením tříletého projektu Inovace studijního programu Angličtina a Němčina (ISPAN) řešeného na Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od října 2010.

Dříve než se jeho účastníci z řad odborných pracovníků oddělení anglistiky a amerikanistiky a oddělení germanistiky Ústavu cizích jazyků (ÚCJ), ale především studentů středních škol a jejich pedagogů rozešli do odborných sekcí, v nichž se zabývali konkrétními tématy využití jazykových schopností, absolvovali plenární zasedání workshopu. V jeho programu řešitelé projekt zevrubně představili a dali slovo též zástupcům partnerů a evaluátorů.

Na hlavní východiska v podobě trvalého poklesu zájmu o studium německé filologie a rozdíl mezi klasickým a aplikačním modelem filologického vzdělání v souvislosti s požadavkem na vyšší uplatnitelnost absolventů v praxi poukázal vedoucí projektu a současně vedoucí ÚCJ doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. (na snímku vlevo s doc. PhDr. Václavem Řeřichou, CSc.). Akcentoval fakt, že řešení projektu umožnilo vznik studijních materiálů, které odpovídají době a jsou příležitostí ke vstupu všech studentů do interaktivního systému e-learningu. Představil členy řešitelského týmu a jmenovitě ocenil tvůrčí podíl Dr. phil. Veroniky Kotůlkové, asistentky vedoucího projektu a finanční manažerky, a odborných koordinátorek modulů – Mgr. Marie Crhové, Ph.D., za modul Odborný překlad z angličtiny a PhDr. Gabriely Rykalové, Ph.D., za modul Odborná komunikace v němčině.

Významný prostor věnoval doc. P. Kolář průběžné kontrole kvality řešení projektu. „Vedle trvalé spolupráce s odbornými pracovišti byla zajišťována jak průběžnou evaluací a pilotním ověřováním, tak zpětnou vazbou od studentů, úpravami postupně vznikajících opor včetně implementace připomínek a v neposlední řadě konáním průběžných workshopů,“ konstatoval vedoucí řešitelského týmu a za základní přínos projektu označil vznik více než dvou desítek kurzů (předmětů) kreditu B a pořízení multimediální specializované učebny s patnácti studentskými stanicemi a jedné lektorské stanice, vše vybavené nejmodernější technikou.

Zástupci partnerů, nadnárodní ocelářské společnosti ArcelorMittal, společnosti Slůně - svět jazyků i Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu Filozoficko-přírodovědecké fakulty, ocenili výsledky projektu a poděkovali za možnost aktivní participace na něm. Vyzdvihli potřebu kvalitní jazykové vybavenosti každého mladého člověka usilujícího o perspektivní uplatnění a upozornili na diametrální rozdíl mezi povšechnou znalostí jazyka a jeho skutečně důkladným poznáním, které postihuje úplnou odbornou terminologii v daném oboru, jakož i schopnost poradit si s překladem v jednotlivých oblastech společenské praxe.

„Máme četné zkušenosti z projektů, jejichž řešitelé si uvědomují, jak měli postupovat, teprve tehdy, když je vše skončeno. U projektu ISPAN to tak úplně neplatí,“ zhodnotil průběh řešení a výstupy jeho hlavní evaluátor doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc., z Univerzity Palackého v Olomouci a za pozitivní označil dosaženou míru pozornosti, s níž bylo řešení projektu ze strany studentů sledováno, a jejich aktivní zapojení a reakci.

Workshop posléze pokračoval jednáním v sekcích zaměřených v posluchárnách budovy na Masarykově ulici a ve výukovém areálu na Hradecké ulici v Opavě na odborný překlad z angličtiny z oblasti strojírenství a metalurgie, státní správy a Evropské unie a na odbornou komunikaci v němčině, konkrétně její uplatnění v turismu a v lázeňství, na znalosti reálií Německa, Rakouska a Švýcarska a na prezentaci zajímavostí z překladatelské praxe.

Fotoreportáž z akce najdete na facebooku Slezské univerzity v Opavě.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015