Tvůrčích aktivit pedagožky opavského Institutu tvůrčí fotografie Dity Pepe si teď všímá také zpravodajství CNN

pondělí 3. listopadu 2014 7:50

Repro: archiv SUOPAVA - Fotografka Dita Pepe patří k výrazným představitelům současné české fotografie. Pozornost upoutala zejména svým cyklem autoportrétů, který byl uveden na významných přehlídkách a získal mnohá ocenění. Cyklus Autoportréty se prolíná autorčinou tvorbou již několik let. Nyní si tvůrčích aktivit Dity Pepe všímá i zpravodajství CNN - zde.

Zmíněný cyklus představuje intenzivní sondu, přičemž rozvíjí nejen témata mezilidských nebo rodinných vztahů, ale rovněž postavení člověka ve společnosti a závažnou otázku svobody volby jednotlivce, jejíž dopady se pak zračí v jeho životním stylu. Umělkyně do obrazu aktivně vstupuje a stává se rozhodujícím a význam nesoucím nástrojem, prostředkem čtení obsahu.

V následujících cyklech (Slečny, Intimita, Měj ráda sebe sama) se inscenovaná fotografie v hledáčku Dity Pepe stává jak zprávou o hlubokých příbězích žen a sociologickou sondou, tak možností poznat sama sebe a nacházet své zakotvení v životě, svou intimitu.

Dita Pepe

Narodila se v roce 1973 v Ostravě. Několik let strávila v Německu a po návratu studovala na ITF Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. V roce 2003 zde získala cenu pro nejlepšího absolventa; její magisterská teoretická práce vedená Mgr. J. Siostrzonkem, Ph.D., nesla název „Fotografie - autoterapie“, její magisterskou praktickou práci „O sobě“ vedl prof. PhDr. Vladimír Birgus.
Nyní Dita Pepe působí na ITF jako kmenová pedagožka a vyučuje tu předměty Portrét, Autoportrét a Módní fotografie. Uspořádala a zúčastnila se více než 30 autorských a skupinových výstav v České republice i v zahraničí a je držitelkou několika prestižních ocenění. V roce 2012 vyšla v nakladatelství KANT / Karel Kerlický v Praze monografie Dita Pepe - Autoportréty, jejímž autorem je V. Birgus, vedoucí ITF.

„Pozoruhodná je autorčina vůle a snaha o porozumění a vcítění se do životního příběhu portrétovaného člověka. Autorka se sice nemůže stát jeho autentickou součástí, ale svou schopností nacházet univerzálnost v jednotlivostech vytváří neobyčejně intenzivní celek, který se stává neopomenutelným,“ okomentoval tvorbu Dity Pepe kurátor její poslední velké výstavy Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě. Výstava Dity Pepe instalovaná tu až do poloviny září se stala jednou z vrcholných událostí letošního kulturního léta v celém Moravskoslezském kraji. Slova chvály a uznání na adresu vystavující zazněla též z úst jejích kolegů z ITF prof. Mgr. Jindřicha Štreita a Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D., kteří výstavu spoluzahajovali.

„Cítím se jako fotografka důležitá, mám co říct. Fotoaparát je moje třetí oko a fotografování má obsese,“ vypovídá o svých pocitech posedlosti, myšleno samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu, a nutkavém vztahu k fotografii sama autorka. Instalované dílo provázejí osobní výpovědi portrétovaných a dojem z návštěvy výstavy umocňuje rovněž specifický prostor, který není pro fotografické prezentace typický.

Výstavu „Dita Pepe“ provázela monografie „Měj ráda sama sebe“, kterou připravila novinářka, literární dokumentaristka a muzikantka Barbora Baronová (její spolupráci s Ditou Pepe zahájil v roce 2011 literární dokument Slečny, mapující fenomén neprovdaných žen a oceněný v soutěži Nejkrásnější kniha roku). Titul vydalo Nakladatelství wo-men ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě.

Záhy po skončení výstavy (18. září) zveřejnil obsáhlé interview s Ditou Pepe, jež doprovázelo pět fotografií, německý deník Die Welt. Nyní o ní natáčí pořad francouzská televizní stanice ARTE. Její práce nechyběly ani v souboru „Vnitřní okruh v současné české fotografii, která nedávno skončila v olomouckém Muzeu umění. Na konci října zamíří Dita Pepe s aparátem do Japonska, aby i tam šířila věhlas svých autoportrétů. „Pokud se dobře pamatuji, bude to po Jihoafrické republice druhá exotická destinace, v níž se její zásluhou bude o současné české fotografii hlasitě mluvit,“ připomíná prof. PhDr. Vladimír Birgus, vedoucí ITF.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015