Prezident republiky obdržel publikaci připravenou týmem autorů Fakulty veřejných politik

úterý 18. listopadu 2014 9:54

Foto: Archiv o.p.s. Osoblažský cech

OSOBLAŽSKO, OPAVA - Jen před několika týdny vydanou publikaci „Rozdělování sociálních nerovností pod patronací státu. Situační analýza Osoblažska a možností jeho socioekonomického rozvoje“ předal starosta Osoblahy prezidentu České republiky Miloši Zemanovi a hejtmanovi Moravskoslezského kraje Miroslavu Novákovi jako dar. Stalo se tak u příležitosti jejich návštěvy Osoblažska 11. listopadu a prezident i hejtman knihu s potěšením a se zájmem přijali.   

Kniha, poprvé prezentovaná 30. září na Akademickém dnu Slezské univerzity, obsahuje výsledky empirického výzkumu osoblažského regionu trpícího sociální exkluzí, který si vyžádala Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. Autory studie jsou Dušan Janák, vedoucí Centra empirických výzkumů Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, Miroslav Pilát, působící na Ústavu pedagogických a psychologických věd této fakulty, a Jan Bezděk, student doktorského studia stejné fakulty a zároveň také starosta obce Dívčí Hrad, který je rovněž ředitelem obecně prospěšné společnosti Osoblažský cech. Tato o.p.s. ve spolupráci s ostatními obcemi Osoblažska a dalšími nevládními neziskovými organizacemi v současnosti připravuje program rozvoje sociálního podnikání a realizuje některá doporučení vyplývající z nedávného výzkumu, který pomůže vytvořit v regionu tolik potřebná pracovní místa. Publikaci svými snímky doplnil pedagog Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Jindřich Štreit.

Autor: Jiří Mašata

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015