Jak to bude dál s Akademickou poradnou Slezské univerzity?

pátek 3. dubna 2015 8:14 Autor: Martin Kůs

Foto: Martin Kůs

OPAVA, KARVINÁ – Na svém březnovém zasedání odsouhlasil Akademický senát Slezské univerzity v Opavě změnu statutu a úpravu vnitřní struktury Slezské univerzity. Jednou z částí této změny je ukončení činnosti oddělení Akademické poradny Slezské univerzity jakožto celouniverzitního pracoviště a jeho přechod přímo pod vedení prorektora pro studijní a sociální záležitosti. Okamžitě po zveřejnění výsledku hlasování akademiků se objevila otázka:  Jak dál s Akademickou poradnou Slezské univerzity? Navíc, když z její karvinské kanceláře na začátku roku odešel její jediný pracovník Mgr. Jiří Bednarski?

Foto: Martin Kůs„Nemění se prakticky nic, snad jen to, že nadále se koordinace aktivit poradny v Karviné ujala Bc. Ingrid Jurčíková z tamního studijního oddělení,“ vysvětluje vedoucí Akademické poradny SU Mgr. Petr Rypl s tím, že činnost poradny a její služby nejsou nijak omezovány, ba naopak se rozšiřují. „Po odborné stránce v Karviné vše zajišťují speciální pedagogové, jako tomu bylo už dříve. Z Opavy sem dojíždí PaedDr. Božetěch Siwek, Ph.D. a Mgr. Nikola Suchopárová. Každý pátek nebo podle domluvy v Karviné zajišťuje kariérní poradenství Mgr. René Pastrňák,“ upřesňuje ještě vedoucí poradny.

Malým příkladem podporující jeho slova byl středeční seminář Plánování kariéry a vstup na trh práce, který vedla pod hlavičkou akademické poradny personalistka a lektorka Mgr. Petra Václavková. Naopak v Opavě se zase v minulém týdnu uskutečnil velmi úspěšný Den kariéry Slezské univerzity, který navštívilo nad očekávání hodně posluchačů a nedávných absolventů.

Fotoreportáž ze Dne kariéry na Slezské univerzitě najdete na facebooku Slezské univerzity

V současné době je v Karviné registrováno šest klientů poradny se specifickými studijními potřebami, v Opavě jich je momentálně 23. Nicméně tato čísla se zcela určitě budou měnit směrem vzhůru – už teď poradna registruje dvě desítky přihlášek, ve kterých zájemci o studium na Slezské univerzitě žádají zohlednění zdravotních specifik nebo modifikaci podmínek přijímacího řízení.

O činnosti Akademické poradny Slezské univerzity v obou sídelních městech jsou studenti i celá akademická obec pravidelně informována na facebooku či webových stránkách akademické poradny.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015