Opava – Košice: Fakulta veřejných politik chystá novinku

úterý 21. dubna 2015 8:18 Autor: Administrator

Foto: http://www.portalvs.sk


OPAVA, KOŠICE - Z Opavy do Košic a zpět. Taková cesta čeká studenty zbrusu nového oboru Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě, studijního programu Mezinárodní teritoriální studia. Pokud studium zdárně ukončí, získají dvojjazyčný diplom opatřený dvěma znaky dvou vysokých škol: Slezské univerzity (SU) v Opavě a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košicích. Diplom stvrzený podpisy dvou rektorů jim tedy magisterský titul přizná v češtině i slovenštině.

Jedná se o navazující magisterské studium standardně trvající dva roky, které od nového školního roku připravuje Fakulta veřejných politik Slezské univerzity (FVP SU) v Opavě a Fakulta veřejné správy UPJŠ.

Vedení obou fakult doufá, že o tento společný studijní program v prezenční formě bude mezi stávajícími bakaláři zájem. Každá fakulta jich k tomuto novému typu studia přijme patnáct. „Mohou se hlásit absolventi oborů souvisejících s veřejnou správou, politologií, sociologií či ekonomií,“ uvádí proděkanka pro studijní a sociální záležitosti FVP SU Marta Kolaříková.

Jak bude studium probíhat?
V prvním a posledním semestru bude výuka probíhat paralelně na kmenových fakultách, které studenty přijaly ke studiu a kde ho také ukončí obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Společná výuka ve druhém semestru na FVS v Košicích se soustředí na teoretické základy veřejné správy, tvorby a realizace veřejných politik, společná výuka ve třetím semestru na FVP v Opavě se zaměří na konkrétní veřejné politiky.
V Košicích však nebudou pobývat jen studenti, ale také někteří pedagogové ze Slezské univerzity. Stejně tak i někteří jejich slovenští kolegové se naopak objeví za „opavskými“ katedrami. „Do výuky se zapojí i další dva zahraniční profesoři zabývající se problematikou střední Evropy. Přizvali jsme odborníky z Maďarska a Polska, kteří již působili na obou fakultách jako profesor Halász, nebo profesor Heffner, který působil na jedné z nich,“ pokračuje proděkanka Marta Kolaříková a zdůrazňuje základní aspekt nového studijního oboru: důraz na problematiku středoevropského prostoru s úzkým zaměřením na Českou a Slovenskou republiku. „Naši studenti by se na Slovensku měli umět například orientovat v tématice a pochopení tamních národnostních menšin,“ uvedla jeden z mnoha cílů.

Majitelé „dvojitého“ diplomu ve výhodě
Česko-slovenský diplom zvyšuje jeho majiteli šanci uplatnit se ve státní správě, neziskových organizacích i soukromé sféře obou zemí, které k sobě mají po všech stránkách blízko. Výhodou a jakýmsi krokem ven je rovněž možnost získání práce v institucích Evropské unie a zemích Visegrádu. K tomu budoucím magistrům pomůže studiem získaná znalost středoevropských reálií, prostředí i problémů, zvládnutí výzkumných metod včetně aktivní znalosti anglického jazyka. Mají však ještě jednu šanci: pokračovat v doktorandském studiu zaměřeném například na veřejnou správu na UPJŠ v Košicích.

Top partneři
Podle slov proděkanky Marty Kolaříkové je o společné studium na Slezské univerzitě ze strany košické vysoké školy velký zájem. „Jsme pro ně top partneři, stejně tak to vnímáme my směrem k nim,“ komentovala dlouhodobě budované vztahy mezi oběma fakultami proděkanka.
Profesor Igor Palúš z Fakulty veřejné správy UPJŠ, který je hlavním garantem oboru, vnímá spolupráci obou škol nejen jako posun v kvalitě vzdělávání, ale také jako možnost dalšího zvýšení prestiže košické univerzity za hranicemi. „Z hlediska našich studentů jde o šanci uplatnit se i v České republice, což je pro ně velmi zajímavé,“ podotkl s tím, že příčinou spolupráci obou škol je programová blízkost obou fakult.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015