Přednáškou o Hannsi Cibulkovi naplnil Libor Martinek krnovskou knihovnu

středa 30. září 2015 9:52 Autor: Martin Kůs

Foto: Martin Kůs
KRNOV, OPAVA - Na své rodné město nikdy nezapomněl, i když žil po většinu života v Německu. Rodák z Krnova je tak považován za významného německého spisovatele a básníka. Přesto návraty do dětství a do Slezska patří k nejčastějším námětům jeho knih. Jmenoval se Hanns Cibulka.

Foto: Martin KůsPrávě osobnost Hannse Cibulky, spisovatele narozeného v roce 1920 v Krnově, byla předmětem přednášky, kterou v Městské knihovně Krnov připravil doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., literární vědec a pedagog působící na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Hannse Cibulku si pro svoji literárně-badatelskou práci nevybral náhodou. Libor Martinek se dlouhodobě systematicky zabývá autory spjatými se Slezskem a snaží se mezi nimi objevovat i takové, kteří jsou sice dnes zastíněni svými slavnějšími kolegy, ale přesto si místo na literárním slunci také zasluhují. V případě Hannse Cibulky to ale tak úplně neplatí. Tento autor si po druhé světové válce, kdy žil v německém městě Gotha, vydobyl významné místo a za své počiny získal i řadu ocenění, včetně čestné profesury z Univerzity Florida.

O tom, že Hanns Cibulka není v Krnově neznámý, svědčil plný sál knihovny, v němž vedle pamětníků jednoznačně převládali studenti zdejšího gymnázia. V úvodu přednášky připomněl Libor Martinek Cibulkovy krnovské kořeny i životní útrapy, které ho z bojišť II. světové války nakonec místo do Krnova zavlály do Gothy. Poté se už věnoval především jeho básnické a prozaické tvorbě. Přítomné seznámil především s literárním vývojem Hannse Cibulky a většinou jeho knih. Jak přednášející zdůraznil, Cibulka byl natolik aktivní autor, že některá jeho, zejména pozdější, díla zůstala jen v rukopisech a např. básně z nich se objevily pouze v antologiích či literárních výborech. Příkladem mohou být dvě Cibulkovy básně z rukopisu (Portrét a Dětství), které se v roce 2000 objevily v antologii poezie z Jeseníků Země žulových křížů, vydané v Moravském Berouně. Edičně ji připravil rovněž Libor Martinek.

Foto: Martin Kůs„Cibulkovy válečné zážitky v Polsku a na Ukrajině se promítly zejména do deníkové prózy Liebeserklärung in K., vydané v roce 1974, následné překonávání válečných zážitků a postupné zdomácnění v Durynsku, jedné z nejstarších kulturních oblastí Německa, se obráží v mnoha jeho básních a prózách, především v Dornburger Blätter z roku 1973 a Wegscheide z roku 1988,“ přiblížil Libor Martinek jedno z témat Hannse Cibulky. Z první jmenované knihy Liebeserklärung in K. také sálem zazněla pasáž, která popisovala Cibulkovy naděje při návratu z války i jejich nenaplnění, která ho doma čekala. Velmi sugestivní recitace ukázky se ujal emeritní herec Slezského divadla Emanuel Křenek.
Opavský pedagog nezapomněl ani na Cibulkovy knižní reflexe cest po Itálii, inspirace vztahem člověka a umění nebo člověka a přírody, či třeba na jeho literární ohlas ke sloučení dvou německých států do jednoho v roce 1989.

Foto: Martin KůsDruhá část přednášky se věnovala českým překladům knih Hannse Cibulky. „Vydání výboru z některých Cibulkových starších sbírek a z rukopisů - z poloviny dosud nevydaných básní, který vyšel v roce 1967 v českém překladu Luboše Příhody pod názvem České motivy, se dočkalo kladného přijetí českou kritikou,“ zdůraznil Libor Martinek. Přítomné seznámil také s dalšími kritikami, které se Cibulkově díle u nás věnovaly a blíže se zastavil u dvou z přeložených knih:  Vyznání lásky v městečku K., které do češtiny přeložil Ludvík Kundera v roce 1980, a které se blíží žánru deníkové prózy, kdy  autorovy úvahy, myšlenky i imprese plynou volně celým textem. „Poslední u nás vydanou publikací Hannse Cibulky je Kniha Rút, Ze zápisků archeologa Michaela S. V němčině vyšla v Lipsku roku 1978, v Praze pak v roce 1990. Praha je i místem, kde se děj knihy odehrává,“ upozornil na druhou publikaci mimo jiné Libor Martinek.

Vedle impozantního přednesu Emanuela Křenka, který kromě citací z prózy přednesl i několik Cibulkových básní, získala přednáška také nečekaný bonus. Mezi posluchači byl i krnovský historik, literát a kronikář Vladimír Blucha, který se s Hannsem Cibulkou osobně znal a před přítomnými zavzpomínal na své tři cesty do Gothy, kde autora navštívil. Tím dal celému večeru další rozměr a Hannse Cibulku vedle spisovatele ukázal i jako člověka, který nikdy na rodný Krnov nezapomněl a vždy na něj rád vzpomínal.

 

Foto: Martin Kůs

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015