Na zájemce o studium čekaly prohlídky fakulty i modelové přednášky

pátek 22. ledna 2016 5:51 Autor: Marek Cetkovský

Foto: Martin Kůs

OPAVA – Po Matematickém ústavu a Obchodně podnikatelské fakultě se uskutečnil den otevřených dveří na třetí ze čtyř součásti Slezské univerzity, na Fakultě veřejných politik.

Program, který si představitelé FVP pro uchazeče připravili, byl rozdělen na dvě části. Zájemci o studium nejprve v aule rektorátu vyslechli proděkanku Mgr. Martu Kolaříkovou, Ph.D., která přednesla obvyklé informace o možnostech studia na fakultě a o přijímacím řízení. Uchazeči také zhlédli krátká videa představující v kostce fakultu a ústavy. Poté dostal slovo zástupce společnosti SCIO, který vysvětlil detaily přijímacích zkoušek na vybrané obory. Oba příspěvky byly informativní, ale zároveň rozumně dlouhé, takže po několika desítkách minut už zájemci vybavení všemi podstatnými informacemi a materiály mířili vstříc jednotlivým ústavům.

Foto: Martin KůsPo pěším přesunu na novou budovu fakulty si středoškoláky převzali jednotliví vyučující, aby jim představili prostory, vybavení učeben, seznámili je s dalšími pedagogy a studenty a především aby dali prostor k dotazům a diskusi. Někde byly přichystány modelové přednášky, jinde se prezentovali špičkovým vybavením nově zrekonstruovaných učeben a nechyběli ani studenti, kteří referovali o životě na fakultě i o mimoškolních aktivitách. Skutečný zájem uchazečů o podrobné informace dokazuje to, že na všech ústavech probíhala živá diskuse.

Fakulta veřejných politik se navíc na základě dřívějších zkušeností rozhodla přizpůsobit uchazečům a celý program se během dne zopakoval třikrát. V devět hodin přišlo 44 zájemců, často z Opavy a blízkého okolí. V jedenáct hodin, tedy v čase, který více vyhovoval přespolním, zažila aula největší nápor více než padesáti uchazečů a konečně o půl třetí přišla třicítka zájemců, nezřídka v doprovodu svých rodičů. Celkem den otevřených dveří oslovil na 130 uchazečů a nezbývá než doufat, že se s některými z nich potkáme také v příštím akademickém roce.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015