Germanistická konference v Ostravě je též velkým vystoupením Opavské školy jazykovědné textové analýzy

čtvrtek 7. února 2013 8:24

2013-02-07 rykalovaMezinárodní konference Emocionalita v textu pořádané katedrou germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve dnech 20 - 22. února se zúčastní též odborníci příslušející k Troppauer Schule der sprachwissenschaftlichen Textanalyse (Opavská škola jazykovědné textové analýzy, TSST). Po premiéře v únoru 2011 na domácí půdě to bude její druhé velké vystoupení.

Interdisciplinární setkání germanistů z devíti evropských zemí, které znovu posoudí výsledky filologického výzkumu emocí z jazykovědného, literárněvědného i didaktického hlediska, je pořádáno na počest sedmdesátin Norberta Richarda Wolfa z Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMUW), dobře známého i z působení v Opavě a v Ostravě (je čestným doktorem Slezské i Ostravské univerzity). Připomene ovšem rovněž životní jubileum čestného předsedy Svazu germanistů ČR Zdeňka Masaříka (1928), mimo jiné zakladatele germanistického pracoviště na Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity (SU) v Opavě. Oba jmenovaní se zasadili také o navázání prvních, dnes už velmi intenzivních pracovních kontaktů mezi JMUW a SU, které pěstují právě germanisté.

Hlavním tématem konference jsou jazykové prostředky, které slouží k vyjádření emocionality a jejich funkce v textu. „Do něj zapadá i všech šest přihlášených referátů příslušníků TSST,“ potvrzuje vedoucí oddělení germanistiky opavského Ústavu cizích jazyků Gabriela Rykalová (na snímku vpravo). „Příspěvek Ivy Kratochvílové působící na Masarykově univerzitě, SU i JMUW bude zaměřen k emocionálnímu potenciálu textů, kolegyně Jana Nálepová se dotkne emocí ve vztahu mezi těmi, kdo se němčině učí, a těmi, kdo ji vyučují. Na emoce v divadelní tvorbě Richarda Wagnera se podívá Miroslav Urbanec, náš německý lektor Thomas Schneider si zvolil téma metaforických teorií jako konceptu emocionality. Samozřejmě, ostatně jako pokaždé, velké očekávání je spojováno s vystoupením prof. Wolfa,“ charakterizuje Rykalová výraznou účast TSST a zapomíná na vlastní referát. „Bude se věnovat emocionalitě v novinářských textech,“ dodává skromně.

Skutečně reprezentační zastoupení německých znalců (Mainz, Mannheim, Würzburg, Erfurt, Berlín, Potsdam, Regensburg, Zittau) a germanistů z ČR (Ostrava, Ústí nad Labem, Brno, Opava, Praha, České Budějovice, Plzeň, Olomouc) doplní jejich kolegové ze sousedních zemí střední Evropy, ale i Skandinávie a Balkánu. „Vystoupit na takovém fóru je pro nás všechny velkou výzvou,“ přiznává G. Rykalová a dodává, že konferenci spolu s vedoucí pořádajícího pracoviště Lenkou Vaňkovou zahájí též děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity Aleš Zářický. „Prof. Wolfa pak přijde osobně pozdravit rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř,“ akcentuje akademický, ale i společenský lesk konference Rykalová. Sama se jako absolventka Ostravské univerzity vrací na důvěrné známá místa, odkud se odrazila ke svému opavskému působení, jež ji zcela naplňuje. „Rozhodnutí nastoupit po absolutoriu na Slezskou univerzitu považuji za velmi šťastné,“ netají.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015