Komorní pěvecký sbor o prázdninách nezahálí: rád by reprezentoval univerzitu na mezinárodní soutěži v Itálii

pondělí 8. července 2013 13:52 Autor: Martin Kůs

 2013 07 sbor 4aOPAVA - Od samotného vzniku Slezské univerzity v Opavě je její kulturní stálicí Komorní pěvecký sbor. Ať čistě amatérské těleso, získalo řadu ocenění na české i mezinárodní scéně a výjimkou není ani potlesk publika vestoje při „běžných“ koncertech. Hlasy opavských univerzitních zpěváků neutichly ani v roce 2013.  

První letošní veřejné vystoupení měl soubor na dubnové inauguraci nového děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné doc. Pavla Tuleji. Zazpíval také na letošním Majálesu. „To bylo příjemné vystoupení bez obřadního formalismu, dobře se nám zpívalo,“ vzpomíná PhDr. Petr Vojtal, organizační vedoucí sboru, který při tomto koncertě vzal mezi zpěváky i svoji dcerku. Následovaly další akce, například vernisáž fotografií děkana FPF prof. Zdeňka Stuchlíka v Karviné. Zatím největší zážitek letošního roku je ale starý jen několik dní. Vše ale vlastně začalo už loni v listopadu mezinárodním dvoudílným workshopem Vokální dialog/Wokalny dialog, nejprve v Opavě a poté v polském Rybniku. Následně se univerzitní sbor společně s Pěveckým sborem Bernardini z Břidličné zúčastnil Mezinárodního festivalu Rybnický sborový podzim – Rybnicka Jesien Chóralna. Kontakty a spolupráce s Břidličnou ale pokračovaly dál.

2013 07 sbor 3„Letos v neděli 2. června jsme společně uspořádali veliký koncert v kostele Tří Králů v Břidličné. Nejprve měl každý sbor svůj samostatný blok a v závěru jsme pak zazpívali dvě skladby společně.  Byl to pro nás všechny nádherný zážitek korunovaný mohutným aplausem publika vestoje,“ vrací se do nedávných dnů Vojtal.

Ani v nadcházejícím období prázdnin aktivity sboru neutichnou. Před ním je jeden velký sen, respektive cíl. „Rádi bychom se, pokud možno úspěšně, v září zúčastnili velké mezinárodní soutěže v Itálii a navázali tak v reprezentaci Slezské univerzity v Opavě na evropském fóru podobně, jako před dvěma lety v Barceloně,“ naznačuje vrchol letošní sezony Petr Vojtal.  Splnění tohoto snu pro sbor znamená především práci. Své pravidelné zkoušky má vždy v úterý, ale pokud se cesta na jih začne ukazovat v reálnějších obrysech, zkoušek jistě přibude. Sbormistryně Vlaďka Vašinková společně s dalšími hledá a vybírá nové skladby. Chtějí nejen přesvědčit porotu svým pěveckým uměním, ale také atraktivním a tematicky zajímavým repertoárem.

„Je to neustálý proces. 2013 07 sbor 1Snažíme se hledat nové skladby, samozřejmě tak, abychom je jako amatéři v daných podmínkách zvládli. Z těch nejnovějších bych jmenoval třeba nádhernou barokní polyfonii pro osm hlasů, kterou teď čeká premiéra, nacvičili jsme další dynamický americký spirituál, věnujeme se úpravám lidových písní. Zkrátka se stále snažíme rozšiřovat náš repertoár,“ naznačuje šíři skladeb Petr Vojtal. 

Sbor se, jako univerzitní těleso, neustále obnovuje nejen co se týče skladeb, ale také personálního obsazení. Stálé jádro dnes tvoří zaměstnanci univerzity a její absolventi. K nim se přidávají studenti, někteří po studiu zůstávají, jiní zase odcházejí. V každém případě je vždy třeba sbor znovu sladit a secvičit, někdo to zvládne rychleji, druhému to chvíli trvá. „Musím ocenit nekonečnou, přímo svatou trpělivost sbormistryně, s jakou tento neustálý proces obměny v repertoáru i sboru zvládá,“ netají se organizační vedoucí sboru. 2013 07 sbor 2Za celou dobu činnosti, nejprve za vedení Petra Škarohlída a dnes Vlaďky Vašinkové, zůstává sbor otevřený. Každý, kdo má zájem, může kdykoli přijít třeba na zkoušku, které jsou vždy v úterý od 18 hodin v prvním patře univerzitní budovy na Olbrichově ulici č. 25. „Nemusí se bát, že se mu někdo vysměje, když mu hned vše nepůjde, že na něj někdo bude křičet. Naopak se snažíme najít pro každého jeho ideální cestu. Nicméně hudba i sbor mají již zažitý organismus s jasně danými pravidly, a tak se nově příchozí musí přizpůsobit. Bez pravidelného zkoušení by to prostě nešlo,“ říká závěrem Vojtal.

Ilustrační fota: Ivan Augustin a Martin Kůs

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015