Po Zlaté medaili Slezské univerzity v Opavě získal teď prof. Libor Pátý také ocenění Matematicko-fyzikální fakulty

úterý 21. ledna 2014 11:37

 2014-01-21 LPATYPři nedávném slavnostním setkání konaném k příležitosti 60 let katedry fyziky povrchů a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty (MFF) Univerzity Karlovy v Praze byl oceněn také nositel Zlaté medaile Slezské univerzity (SU) v Opavě prof. RNDr. Libor Pátý, CSc. Více o této přední osobnosti českého vysokého školství se můžete dozvědět zde.

Prof. RNDr. Libor Pátý, CSc.
Pražský rodák (narozen 23. července 1929) se při volbě profese nerozhodoval snadno. Vedle matematiky a fyziky tíhl totiž také k historii a latině. Nakonec nastoupil na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, ale studium dokončil až po více než dvou letech vojny (mimo jiné sloužil u Pomocných technických táborů v Karviné) na nově zřízené Matematicko-fyzikální fakultě. Po absolutoriu působil na katedře vakuové techniky MFF jako asistent, než byl za protikomunistické postoje ještě z gymnazijních let vyhozen a další čtyři roky nucen se živit v žárovkárně Tesly Holešovice. Až v roce 1963 mu bylo umožněno vrátit se na původní místo, kde setrval do roku 1989. V průběhu pohnutých listopadových událostí jeho vysoký morální kredit přesvědčil vedoucí představitele studentského hnutí k podpoře generální stávky. Na postu prvního polistopadového náměstka ministra školství pomáhal při prosazování nového vysokoškolského zákona schváleného v květnu 1990, při zřizování nových univerzit (včetně Slezské) a vzniku Akreditační komise. Post na ministerstvu opustil v roce 1993.

Zlatou medaili SU převzal prof. L. Pátý na slavnostním zasedání akademických senátů a vědeckých rad 6. prosince 2011 na půdě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, text, na nějž odkazujeme, vznikl v únoru 2012. Před několika dny, konkrétně 7. ledna, prof. L. Pátý sbírku svých ocenění znovu rozšířil. Zlatou pamětní medaili MFF převzal z rukou jejího děkana prof. Jana Kratochvíla na výraz poděkování za zásluhy o vznik jubilující katedry. Byl jedním z jejích pěti spoluzakladatelů a vybudoval na ní obor vakuové fyziky. Přednáškami i morálně pevnými občanskými postoji ovlivnil prof. L. Pátý, představitel Kruhu nezávislé inteligence a spoluzakladatel Občanského fóra v Činoherním klubu v Praze 19. listopadu 1989, generace studentů.

„Z balkónu svých 85 let pohlížím na naši katedru a mám radost z jejího šedesátiletého vývoje,“ uvedl v prostředí pražského slavnostního večera v budově MFF na Malostranském náměstí prof. L. Pátý s tím, že se stala částí jeho těla a duše. Neméně vřelý je však též vztah prof. L. Pátého, prvního polistopadového náměstka ministra školství, k naší univerzitě. Když začátkem března 1990 absolvoval přímo v Opavě z pověření ministra prof. Milana Adama své první jednání o příští univerzitě, nešetřil slovy obdivu. „Atmosféra města, univerzitě cele nakloněná, na mě udělala vysoce pozitivní dojem. Duch, který tu v letech 1990 a 1991 vládl, byl inspirujícím a doslova nás nadchl,“ připomněl s odstupem delším dvou desetiletí. Není tedy divu, že ke konstituování SU přispěl později nejen významnou osobní podporou, ale též mnoha cennými radami, zkušenostmi a kontakty. Přípravnému výboru pro vznik SU např. doporučil budoucího autora znaku a rektorských insignií, akademického sochaře Zdeňka Kolářského, jehož znal z výsledků spolupráce právě s MFF.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015