Marcel Chládek je teprve třetím polistopadovým ministrem školství, který zavítal na naši karvinskou fakultu

středa 18. června 2014 13:05

Foto: Ivan AugustinOPAVA, KARVINÁ - Obsahu návštěvy ministra školství mládeže a tělovýchovy ČR PhDr. Marcela Chládka, MBA, na karvinské Obchodně podnikatelské fakultě (OPF), k níž došlo 17. června, je věnován jiný samostatný text; tyto řádky patří krátkému ohlédnutí za dosavadními setkáními s polistopadovými ministry na akademické půdě Slezské univerzity (SU).

Ze 16 osobností, které zatím tento post v uvedeném období zastávaly (Miroslava Kopicová stihla být ministryní už dvakrát), se jich s podmínkami, v nichž SU pracuje, přímo seznámilo osm. Za devátou bychom mohli považovat Petra Fialu, který sice v době, kdy byl ministrem, SU nenavštívil, nicméně pro dřívější výkon funkce předsedy České konference rektorů (ČKR) ji poměrně dobře zná. Vždyť dosud poslední zasedání pléna ČKR se v Opavě konalo 24. června 2010 právě za jeho předsednictví. Jedna z ministerských návštěv (Josef Dobeš 3. října 2011) se uskutečnila v souvislosti s celostátním zahájením akademického roku.

Polistopadoví ministři školství ČR,
kteří navštívili Slezskou univerzitu

Milan Adam - v Opavě několikrát
od prosince 1989 do června 1990
jednal s iniciátory vzniku SU
Petr Piťha - Opava, 13. října 1992
Ivan Pilip - Karviná, 24. října 1994
Jan Sokol - Opava, 27. března 1998
Eduard Zeman - Opava, 18. dubna 2000
Petra Buzková - Karviná, 1. prosince 2003,
Opava, 19. dubna 2006
Josef Dobeš - Opava, 3. října 2011
Marcel Chládek - Karviná, 17. června 2014

Zvláštní postavení v tomto výčtu mají jednání, která v Opavě v období od prosince 1989 do června 1990 vedl první polistopadový ministr školství ČR Milan Adam. Nemohla totiž ještě proběhnout na akademické půdě, protože o vznik SU se v té době teprve intenzivně usilovalo. Nicméně podpora ministra M. Adama a jeho náměstka Libora Pátého byla z hlediska otevření jednání o vzniku SU na celonárodní politické úrovni rozhodující.

Nástupce ministra M. Adama Petr Vopěnka sice na SU nepobýval, nicméně do její historie se také zapsal. Jak potvrdil tehdejší ředitel Školského úřadu PaedDr. Petr Scholz, za jeho éry se rozhodovalo především o tom, jaké zázemí bude pro další rozvoj SU v jejím sídelním městě připravováno. Mladá instituce v té době získala pro Filozoficko-přírodovědeckou fakultu objekt na Masarykově ulici, který později s úspěchem rekonstruovala.

Dalšího ministra Petra Piťhu pozval do Opavy první rektor SU Martin Černohorský. Součástí programu návštěvy na podzim 1992 se stala také ministrova účast na imatrikulacích nových studentů ve Sněmovním sále minoritského kláštera.

Prvním polistopadovým ministrem školství, který se podíval, do Karviné, byl 24. října 1994 Ivan Pilip. Podobně jako naposledy M. Chládek si se zájmem prohlédl mimořádně příznivé prostředí hlavního objektu OPF, jež se už na počátku devadesátých let minulého století z vůle občanů města projevené ve veřejné anketě o novém využití komplexu budov postavených pro původní účely sídla okresního stranického sekretariátu spolurozhodlo o definitivním spojení Opavy a Karviné ve svazku SU. Ministr I. Pilip se seznámil se skutečností, že karvinská fakulta z pohledu celé SU disponuje prostorami s největší kapacitou; její velký sál pro 800 osob je dnes využíván nejen pro potřeby výuky a jako dějiště významných událostí v životě akademické obce a dominanta Univerzitního náměstí v Karviné je vybavena také menzou.

Foto: Ivan AugustinMinistra Jiřího Grušu jsme na SU nepřivítali, zato se jejímu vedení dostalo příležitosti setkání se dvěma jeho nástupci - Janem Sokolem a Eduardem Zemanem. Druhý ze jmenovaných navíc diskutoval rovněž se studenty a na jaře 2000 jim v Opavě slíbil, že „oblast vzdělávání, především pak vysoké školství, bude jedinou prioritou vlády v příštím roce“. Tak optimistické prognóze se však studenti zdráhali uvěřit. Člen studentské komory Akademického senátu SU Radim Petr na ni reagoval poznámkou, že už vládní garnitura z roku 1998 slibovala výrazné zlepšení ekonomické situace v našem školství.

Hned dvěma návštěvami poctila SU ministryně Petra Buzková. Nejprve se v Karviné v závěru roku 2003 zajímala o vazby naší univerzity na region a z rukou rektora Zdeňka Jiráska převzala pamětní medaili, posléze, v dubnu 2006, přijela i do Opavy. Tato návštěva, při níž SU získala příslib pomoci ministerstva při odstartování nově akreditovaného studijního oboru Všeobecná sestra ve studijním programu Ošetřovatelství, se však stala na delší dobu poslední.

Kapitolu ministerských návštěv na SU pak rozšířili již citovaný J. Dobeš a nyní M. Chládek. Jemu rektor Rudolf Žáček v Karviné předal novou medaili Silesia docta et culta za dlouholeté aktivity v oblasti vzdělávání. Ministr M. Chládek je jejím prvním nositelem, odhlédneme-li od skutečnosti, že její jediný celostříbrný odražek s rytou dedikací převzal na Akademickém dni SU 2013 při příležitosti životního jubilea první rektor SU Martin Černohorský.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015