Děkovný dopis z Vatikánu provázelo před patnácti lety apoštolské požehnání Svatého otce Jana Pavla II.

pátek 5. prosince 2014 7:19

Repro: archiv SUOPAVA - Právě před 15 lety byl na adresu rektora prof. RNDr. Demetera Krupky, DrSc., vypraven děkovný dopis, který potvrzuje převzetí Zlaté medaile Slezské univerzity, dedikační listiny k ní i série fotografií „Kalwaria Zebrzydowska“ autora Bc. Piotra Szymona papežem Janem Pavlem II. Ve Vatikánu ho 1. prosince 1999 podepsal Petrus Lopez Quintana.

Adsessor (přísedící) oddělení všeobecných záležitostí Státního sekretariátu vatikánských paláců se v něm rektorovi Slezské univerzity „s radostí poroučí“ a vyjadřuje poděkování. „Svatý otec Vám za tuto službu ze srdce děkuje a vyprošuje nebeské dary. Ať je Vám i všem profesorům a studentům univerzity poskytnuto apoštolské požehnání,“ píše P. L. Quintana, pozdější apoštolský nuncius v Indii.

Repro: archiv SUUdělená Zlatá medaile Slezské univerzity v Opavě, jako výraz díků za zřízení ostravsko-opavské diecéze, k němuž došlo bulou Ad Christifidelium spirituali z 30. května 1996, měla být papeži Janu Pavlovi II. původně předána u příležitosti jeho návštěvy Polska, konkrétně 15. června v Gliwicích. Svatý otec ale nakonec jedno z center polského Slezska ze zdravotních důvodů nenavštívil, a proto mu medaile, dedikační listina i dar v podobě fotografického cyklu polského posluchače Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Bc. Piotra Szymona byly postoupeny protokolární cestou.

Cyklus, jehož základem se stal diplomový soubor, který vedle ústředního tématu křížové cesty dokumentovaného už od roku 1995 zahrnoval i několik záběrů z návštěvy Jana Pavla II. v Krakově 8. června 1997 a dalších fotografií z pravoslavných poutí konaných na hranicích Polska a Běloruska (Jabłeczna), byl vybrán po podrobných konzultacích s Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem, biskupem Diecéze ostravsko-opavské. Stalo se tak nejen z důvodu blízkosti poutního místa Zebrzydowice od papežova rodiště (Wadowice), ale také s ohledem na velký cit Bc. P. Szymona (1957-2005) pro náboženskou tematiku vypěstovaný dlouholetou osobní zkušeností z účasti na podobných masových slavnostech, jež dokumentoval už od svých šestnácti let. Szymonova mimořádná tvůrčí osobnost a jeho zásadní vliv na mladší kolegy zvláště z Horního Slezska přivedly později na ITF desítky polských autorů.

„Fotografoval jsem s úctou mnohatisícové zástupy poutníků, které se na velikonoční týden a poté na srpnový svátek Nanebevzetí Panny Marie scházejí v Zebrzydowicích. Fascinovaly mě bez ohledu na to, zda tu lidé přicházející z blízkého či vzdálenějšího okolí interpretovali hru na pašijové motivy, případně zpodobňovali výjevy z Kristovy cesty do Jeruzaléma, z Pilátova rozsudku či z ukřižování. Vedle přiblížení atmosféry naplněné prožitky ze spojení s kořeny religiozity a zachycení tradic se mi pokaždé jednalo rovněž o věrné postižení soudobých civilizačních prvků, které se na poutích objevují,“ okomentoval P. Szymon svou práci, když za vybranou sérii 16 fotografií pro papeže převzal 1. února 2000 z rukou rektora D. Krupky Bronzovou medaili Slezské univerzity.

Za přípravu jedinečného daru Svatému otci nebyl však tehdy oceněn sám. Bronzovou medaili Slezské univerzity s ním převzali také Vojtěch Bartek, dlouholetý tajemník ITF, a PhDr. Artur Sommer z Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty, autor latinského textu na dedikační listině Zlaté medaile pro papeže. Posledně jmenovaný se jako někdejší předseda ústředního výboru Matice slezské angažoval už v záležitosti podání oficiální žádosti města Opavy papeži Janu Pavlu II. o zřízení opavského biskupství v polovině června 1995. Spolu s ním a s primátorem města doc. RNDr. Ing. Janem Mrázkem, CSc., se jejím autorem stal i rektor Slezské univerzity (SU) prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. „Iniciativa, během níž jsme oslovili apoštolského nuncia v ČR, jímž byl tehdy arcibiskup Giovanni Coppa, českého primase kardinála Miloslava Vlka, brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho i olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, nakonec výsledek přinesla,“ zavzpomínal dr. A. Sommer.

Foto: Piotr SzymonDopis P. L. Quintany z Vatikánu tedy uzavřel jednu nikoliv nepodstatnou kapitolu kroniky naší instituce. Je dobré si ji ovšem připomínat i v širších souvislostech spolupráce s Diecézí ostravsko-opavskou. Vždyť také její vrcholný představitel, biskup Mons. F. V. Lobkowicz, který nedávno nechyběl na slavnostním zasedání vědeckých rad a akademických senátů, se už v minulosti stal nositelem Stříbrné medaile Slezské univerzity (2006). A ani 15. výročí vzniku diecéze nezůstalo na opavské akademické půdě bez povšimnutí, když tu byla na podzim 2011 uspořádána konference Církevní dějiny Slezska v kontextu právě tohoto jubilea, z níž později díky řešení výzkumného záměru „Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy“ na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty vyšla samostatná publikace.

„Dnes je Zlatá medaile Slezské univerzity dost možná uložena v rakvi Jana Pavla II., alespoň podle zvyklostí a striktního protokolu by tomu tak se všemi podobnými vyznamenáními mělo být,“ říká dr. A. Sommer. Ocenění Svatého otce pokládá za uctění jedné z nejvýznamnějších osobností naší doby a zviditelnění naší instituce v tom nejlepším slova smyslu. „Opava přece o biskupství dlouhá desetiletí a staletí usilovala,“ konstatuje s odkazem na reskript Marie Terezie z 16. listopadu 1776. Na jeho základě povýšil papež Pius VI. svou bulou z 5. prosince 1777 olomoucké biskupství na arcibiskupství a v Brně a v Opavě zřídil dvě sufragánní biskupství. Zatímco v Brně opravdu vzniklo, v Opavě k uvedení litery buly v život vinou absence hlavního chrámu a rovněž z ekonomických důvodů nedošlo. „Jsem rád, že tento dluh umožnila nová doba po 17. listopadu 1989 smazat,“ dodává dr. A. Sommer.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015