Málé ohlédnutí za rokem 2014 na Slezské univerzitě v Opavě

pondělí 29. prosince 2014 11:06 Autor: Martin Kůs

OPAVA, KARVINÁ - Opět se sešel rok s rokem a přichází tak vhodná chvíle k bilancování uplynulých dvanácti měsíců. Jaké z pohledu událostí v akademické půdě Slezské univerzity v Opavě a jejích součástí byly? Dovolte nám, abychom si v malém ohlédnutí připomněli alespoň některé z těch momentů, které jsme v roce 2014 společně prožívali. Jsme si vědomi, že tento omezený výběr nezasahuje vše, co se na univerzitní půdě událo. Proto jste zváni na stránky inoviny.slu.cz a facebookové stránky Slezské univerzity, kde jsme se snažili vše podstatné a zajímavé pro vás zachytit slovem i fotografií. 

Leden 2014

2014 01 MU fakulta roku-2■ 1. ledna 2014 si Matematický ústav Slezské univerzity připomněl 15 let své samostatnosti. Vznikl vyčleněním z tehdejšího Ústavu matematiky a informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Po celou dobu své samostatnosti se univerzitní matematika prezentuje jako celorepublikově i celosvětově vysoce prestižní pracoviště s významným podílem vědy. Oblíbu si ústav získal i u studentů – právě v jejich hlasování opakovaně získal titul Fakulta roku.

■ V lednu 2014 Slezská univerzita v Opavě opětovně získala od Výkonné agentury Evropské komise prodloužení certifikátu kvality Diploma Supplement (DS) Label až do konce roku 2016. Slezská univerzita automaticky vydává svým absolventům tento dokument od 1. ledna 2005, studenti, kteří dostudovali před tímto datem, na dodatek mají také nárok, ale musí si o vydání požádat. V roce 2013 byl DS na Slezské univerzitě vydán v 1985 případech.

miss su 2■ Ve čtvrtek 23. ledna 2014 byla korunována nová Miss Slezské univerzity v Opavě. Korunku a šerpu nové královny převzala z rukou kvestora univerzity Ing. Jaroslava Kanii Lucie Kasalická, studentka 2. ročníku oboru Lázeňství a turismu. První vicemiss se stala Fatima Kostková, druhou vicemiss pak Tereza Melišová.


Únor 2014


■ Ve dnech 5. – 6. února se na půdě Slezské univerzity konala 10. knihovnická konference, která se vyznačovala nejen odborně významnými referáty, ale také hojnou účastí zahraničních zástupců.

2014 02 FPF DOD-3■ Unikátní setkání a prezentace vysokých škol, které geograficky spadají do oblasti českého a polského Slezska a vzájemně jsou vedle aktivní spolupráce spojeny i členstvím v Konferenci rektorů slezských univerzit. To je základní myšlenka cyklu nazvaného Dny slezských univerzit, který byl ve středu 5. února 2014 zahájen na půdě Slezské univerzity v Opavě. Kromě této vysoké školy se k akci přihlásily akademické obce v Ostravě, Katovicích (dvě univerzity), Opolí a Vratislavi.


Březen 2014

2014-02-27 uo studium■ Jinak nenápadní posluchači 2. ročníku kombinovaného studia oboru Všeobecná sestra na Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě se vytáhli. Pod dojmem výkladu doc. Rastislava Maďara v předmětu Přenosné nemoci zorganizovali v březnu 2014 sbírku a prostřednictvím svého učitele výtěžek z ní věnovali neziskové organizaci International Humanity.

Duben 2014

2014 04 OPF ak obec2■ Místo jedenácti jen pět kateder, regulace nabízených studijních programů na sedm bakalářských, čtyři magisterské a jeden doktorský. Ale také personální audit a redislokace pracovišť. To jsou v kostce nejdůležitější připravované kroky k restrukturalizaci a ekonomické stabilizaci Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (OPF) Slezské univerzity v Opavě do nového akademického roku 2014/2015. S těmito a dalšími souvisejícími plány vedení fakulty seznámil akademickou obec OPF děkan fakulty doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., na veřejném zasedání akademické obce Obchodně podnikatelské fakulty ve středu 2. dubna.

■ Předáním dárkového koše vítězce soutěže hostů skončil historicky první ročník gastronomické akce Týden slezské kuchyně, pořádané v regionu Opavského Slezska Ústavem lázeňství, gastronomie a turismu FPF. Akce, jejímž hlavním cílem byla propagace gastronomických tradic kraje, se neodehrával jen v “klasických“ restauracích, ale připojili se gastronomické provozovny napříč celým svým spektrem. Následně ještě vyšla kuchařka staroslezských jídel a Týden slezské kuchyně si letos napíše svůj druhý ročník.

Opavsky pav promo foto■ Opavský páv. Tak nazvali studenti oboru Audiovizuální tvorba Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě první ročník Mezinárodního studentského festivalu diváckého filmu, který se na Slezské univerzitě konal 28. až 30. dubna 2014. Nově vzniklý festival se zaměřil se na studentskou tvorbu v České republice, Slovensku a Polsku. Mladé filmaře zaujal a do jeho soutěže přihlásilo své snímky celkem 72 tvůrců napříč pěti vyhlášenými kategoriemi. Cenu Absolutní páv získal Malý Cousteau Jakuba Kouřila, jednu z kategorií vyhrála studentka Slezské univerzity Markéta Sasínová s filmem Agáta.


Květen 2014

■ Ve své podstatě nově koncipovaný program a především nové místo Open Air festivalu. To jsou nejpodstatnější změny svátku studentského života Majálesu v Opavě, který od pondělí 5. května do čtvrtka 9. května již tradičně připravila Asociace studentů a přátel Slezské univerzity (ASPSU). V Karviné, konkrétně v areálu na Lodičkách v Parku Boženy Němcové, se majáles uskutečnil pod pořadatelskou taktovkou Iniciativy Dokořán o.s. uskutečnil 14. května 2014.

■ Dvanáct doškolených či nově vyškolených osobních asistentů získala k dispozici Akademická poradna Slezské univerzity v Opavě. Ta své pomocné služby poskytovala v roce 2014 průměrně 33 klientům z řad studentů a pedagogů se specifickými potřebami. Asistenti prošli náročným třídenním školením tak, aby byli schopni pomoci klientům poradny při pohybu na akademické půdě. Poradna také rozšířila spektrum technického vybavení určeného pro podporované studenty a pedagogy.

2014-05-15 jar2■ V rámci návštěvy sídelního města Slezské univerzity pobývala 14. května na akademické půdě J. E. velvyslankyně Republiky Jižní Afrika v ČR Franki Viewer. Setkala se tu s univerzitními představiteli a a zástupci jejích součástí a živě se zajímala o život na akademické půdě. V univerzitní aule následně pronesla přednášku, jíž mladým posluchačům poutavě přiblížila nedávnou minulosti i současnost své země a upozornila na podobnost novodobých historických mezníků své země a České republiky.


Červen 2014

■ Od středy 4. června až do konce měsíce měli zájemci o fotografii možnost zhlédnout v opavském Obchodním centru Breda & Weinstein výstavu prací studentů Univerzity třetího věku (U3V) Slezské univerzity v Opavě. Dříve narození posluchači se na výstavě prezentovali pracemi, které vznikly jako výsledky kurzu Digitální fotokomora lektorsky vedeného Vladimírem Meletzkým. Prostřednictvím portrétů, zátiší i dokumentů, ale také zajímavých grafických prací či kreativních fotomontáží a koláží dokázali studenti U3V jak velkou cestu dokázali jejich ujít.

2014 06 UF Mala skolicka astrofyziky-62■ Již sedmý ročník přednáškového cyklu Školička moderní astrofyziky Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU se uskutečnil v areálu na Hradecké ulici 10. června 2014. Akce je zaměřená na propagaci a osvětu astrofyziky a kosmologie především mezi žáky středních škol, ale i vysokoškolskými studenty nefyzikálních oborů a v neposlední řadě veřejnosti.

■ Společné prohlášení o partnerské spolupráci při naplňování a realizaci společných projektů souvisejících se strategickým plánem ekonomického rozvoje statutárního města Karviné do roku 2025. Tak se jmenuje memorandum, které 13. června 2014 společně podepsali doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., děkan Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) Slezské univerzity v Opavě, a Tomáš Hanzel, primátor města Karviná.

2014 06 ministr Chladek1■ Chceme kvalitu, ale platíme za kvantitu. To označil za základní problém českého vysokého školství při své návštěvě 17. června 2014 na půdě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky PhDr. Marcel Chládek, MBA. Ten si v doprovodu představitelů Slezské univerzity prohlédl prostory karvinské fakulty a seznámil se s historií SU, její současností i úvahami o budoucnosti. Poté se v pracovně děkana OPF sešel se zástupci vedení SU, představiteli Akademického senátu SU a děkany jednotlivých součástí k diskusi o současném stavu českého vysokého školství a celkové situaci v Moravskoslezském kraji.

Červenec 2014

2014-07-07 promoce fvp1■ Slavnostní pomocí se v červenci 2014 rozloučili se studentským životem desítky úspěšných absolventů bakalářského a magisterského studia, ale také posluchači doktorského studia. Jen na Filozoficko-přírodovědecké fakultě se jednalo o dvě stě šedesát tři promované, z toho 174 nových bakalářů, 86 magistrů a tři doktory.

2014-07-23 birgus1■ Cenu Statutárního města Opavy obdržel prof. Vladimír Birgus, vedoucí Institutu tvůrčí fotografie a stal se tak pátým zástupcem Slezské univerzity, kterého poctilo sídelní město oceněním za významný přínos a podporu svého dobrého jména. V případě prof. Birguse se jednalo o ocenění jeho nezpochybnitelných zásluh o bohatost současného kulturního dění v Opavě, jakož i výraz uznání a respektu ke všem až dosud dosaženým výsledkům a veřejným aktivitám v uplynulých dvaceti letech. Prof. Birgus si cenu převzal při zahájení 57. ročníku festivalu Bezručova Opava.

Srpen 2014

2014 08 UA vykopavky Katerinky9■ Zcela unikátní objev se podařil v srpnu studentským archeologům při záchranném průzkumu trasy, kudy za několik let povede severní obchvat Opavy. Pod vedením PhDr. Jiřího Juchelky, Ph.D., z Archeologického ústavu AV ČR v Brně, který rovněž působící na Ústavu archeologie Slezské univerzity v Opavě, se podařilo odkrýt objekt lengyelské kultury s dvojící pohřbených jedinců v sídlištní jámě. A u nich vedle jiných předmětů také měděnou kovovou spirálku, podle všeho nejstarší dosud objevený kovový předmět vyrobený člověkem v českém Slezsku


Září 2014

2013 09 Slezska brusle2■ Nicol Hlůšková a Ondřej Suchý se stali novými akademickými mistry republiky v in-line bruslení pro rok 2014. Klání Akademického mistrovství českých vysokých škol v in-line bruslení - závod na 21 km o Pohár rektora Slezské univerzity v Opavě, se jelo jako vrchol sportovního dne Slezská brusle a bruslička a souběžně s předposledním podnikem seriálu LifeInLine Tour a závodů Českého poháru. Z pověření České asociace univerzitního sportu (ČAUS) je uspořádala 7. září 2014 Slezská univerzita v Opavě v opavských Městských sadech. Nejvyšší vysokoškolský in-line šampionát v půlmaratonu se pod patronací Univerzitního sportovního klubu Slezské univerzity koná bez přerušení už od roku 2008. Zdejší trať měří 20 700 metrů a závodníci kolo v délce 1 380 metrů absolvují celkem patnáctkrát.

2014 09 akademicky den4■ V úterý 30. září 2014 se uskutečnil v prostorách někdejšího kostela sv. Václava, dnes součásti Domu umění v Opavě, Akademický den Slezské univerzity, tradiční podzimní setkání akademické obce Slezské univerzity konané u příležitosti zahájení nového výukového roku. Organizací byl pověřen Matematický ústav v Opavě. V rámci bohatého programu byly také předány medaile Slezské univerzity za zásluhy, nejvyšší zlatou získal dlouholetý odborný pracovník Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Jindřich Vaněk, který po dobu téměř dvou desetiletí vykonával funkci předsedy Akademického senátu SU a pokřtěna publikace Rozdělování sociálních nerovností pod patronací státu – situační analýza Osoblažska a možností jeho socioekonomického rozvoje, na jejímž vzniku se podíleli právě akademici Slezské univerzity.

■ Představení a uvedení do života nové básnické sbírky básníka, literárního vědce a pedagoga Slezské univerzity v Opavě Jakuba Chrobáka bylo hlavním tématem večera, který se uskutečnil v úterý 30. září 2014 v Jazz Café Club Evžen. Sbírka dostal název Jak prázdné kolo, po ráfku a ostravsko-vsetínský básník v ní také akcentuje hledání vazeb nejintimnějších a přesahujících, jako jsou láska nebo vztah k Bohu. Sbírku pokřtil za přítomnosti představitelů ostravské literární scény a za přítomnosti početného publiky studentů a pedagogů univerzity literární vědec Pavel Hruška.


Říjen 2014

2014 10 ekofilm ostrava4■ Dokumentární film Tělo plné štěstí (režie Jiří Vávra), na kterém pracovali studenti oboru Audiovizuální tvorba Slezské univerzity v Opavě, získal v den své veřejné premiéry 3. října 2014 na 40. ročníku mezinárodního filmového festivalu Ekofilm v Ostravě jedno z hlavních ocenění, Cenu starosty městského obvodu Ostrava-Jih. Cenu starosty městského obvodu Ostrava-Poruba pak na stejném festivalu získala další posluchačka Slezské univerzity Žofie Milatová za svůj absolventský snímek Kdyby zhasnul svět.

■ V tradičním podzimním období uspořádal Ústav fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě workshop RAGtime. V pořadí již 16 mezinárodní setkání relativistických astrofyziků se uskutečnilo od 11 do 19. října 2014 v hotelovém a konferenčním centru Dorint Don Giovanni v Praze-Žižkově. Svoji účast na setkání potvrdili přední čeští i zahraniční vědci, kteří se věnovali především tématům relativistické astrofyziky, černým dírám, alternativní teorii gravitace, neutronovým hvězdám a vyzařování akrečních disků v prostředí silné gravitace.

1378339 599306446779291 602823300 n■ Dne 13. října 2014 byly vyhlášeny ceny 20. ročníku soutěže Czech Press Photo. Mezi oceněnými této patrně nejprestižnější české fotografické soutěže, získala ocenění také řada současných i dřívějších studentů Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. Soutěž 3360 snímky obeslalo 267 fotografů. Nejlepší fotografie byly následně od 21. listopadu do konce ledna 2015 vystaveny v prostorách Staroměstské radnice v Praze. Hned tři ocenění si odnesl Roman Vondrouš, mj. laureát Ceny rektora Slezské univerzity v Opavě za rok 2013 a to I. cenu v kategorii Sport za soubor „Zimní olympijské hry v Soči“, III. cenu v kategorii „Sport“ za cyklus „Konec nadějí“ a cenu Nikon Sport Award za snímek z cyklu „Konec nadějí“. Dalšími oceněnými byli Filip Jandourek (I. cena v kategorii Portrét za soubor „Mnoho tváří ukrajinské revoluce“), Filip Jandourek a Lenka Grabicová (Čestné uznání v kategorii Portrét za soubor „Věčný návrat volyňských Čechů“), Matěj Stránský (I. cena v kategorii Příroda a životní prostředí za soubor „Veterina“, II. cena v kategorii Lidé, o nichž se mluví za snímek „Budoucí premiér Bohuslav Sobotka vítězí v parlamentních volbách“ a Andrea Malinová (Canon Junior Award za cyklus „My“). Hlavní cenu „Fotografie roku“ a I. cenu v kategorii Aktualita obdržel Filip Singer, který na ITF studoval dva roky, ale studium nedokončil.

Na ceste 2014■ Již po osmé obarvila opavský podzim také studentská divadelní scéna festivalu Na cestě, který proběhl 20. – 23. října 2014. Pod organizační taktovkou posluchačů, přesněji řečeno osmi posluchaček třetího ročníku oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, přinesl doslova multižánrový program s tématem přímo naděje plným: „od ztrát k nálezům“. Vedle autorských kusů opavských studentů tak festivalové diváky potěšil řadou amatérských i profesionálních souborů, nechyběla dobrá hudba, kvalitní literatura, poezie, filmové umění ani odborné workshopy a hodnotící semináře.


Listopad 2014

■ Na pravidelném zasedání Konference rektorů slezských univerzit (Konference), organizované v pátek a v sobotu 7. a 8. listopadu 2014 Slezskou univerzitou v Opavě v hotelu Golf Resort na Ostravici, byl zvolen do funkce čestného předsedy Konference stávající rektor Slezské univerzity v Opavě prof. Rudolf Žáček. Prof. Žáček na počátku zasedání oznámil v souvislosti s nadcházejícím ukončením funkčního období rektora Slezské univerzity v Opavě rezignaci na funkci předsedy Konference (funkci předsedy vykonával od roku 2008). Následně byl nově zvoleným předsedou Konference, rektorem Vratislavské univerzity prof. Markem Bojarskim navržen na jmenování čestným předsedou této organizace. Návrh byl aklamací schválen.

2014-11-19 parte2■ Dne 15. listopadu 2014 zamřel doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc., (narozen 25. května 1932). Jeden z předních iniciátorů vzniku Slezské univerzity (SU), první děkan její Filozofické fakulty a poté po dvě funkční období prorektor SU pro rozvoj se (kromě dalších) do srdcí svých žáků a posluchačů zapsal nejen jako vysokoškolský pedagog a jazykovědný odborník, ale také jako středoškolský pedagog, dlouholetý vedoucí Památníku Petra Bezruče v Opavě či neúnavný organizátor soutěže mladých prozaiků Hlavnice A. C. Nora.

2014-11-19 kandidat1■ Kandidátem na funkci rektora Slezské univerzity v Opavě se stal doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Rozhodlo tak 18. listopadu 2014 první kolo volby Akademického senátu Slezské univerzity. Stávající děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné zvítězil nad druhým uchazečem, současným prorektorem pro vědu a zahraniční styky Slezské univerzity prof. RNDr. Miroslavem Englišem, DrSc., nejtěsnějším možným poměrem 12:10. Podle oficiálního sdělení předsedy volební komise RNDr. Vladimíra Sedláře, CSc., všech dvaadvacet volitelů provedlo volbu řádně a všech 22 hlasovacích lístků bylo platných.

■ V rámci Slavnostního zasedání vědeckých rad a akademických senátů Slezské univerzity (SU), které se konalo 19. listopadu, byl udělena čestná vědecká hodnost doctor honoris causa SU uznávanému ukrajinskému matematikovi Alexandru Sharkovskému. Návrh k tomu podala Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě, která se opírala především o Sharkovského mimořádný přínos k vědecké profilaci a rozvoji ústavu. Kromě toho na návrh děkana OPF doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D., udělil rektor prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., Zlatou medaili SU doc. Ing. Emanuelu Šustkovi, CSc.,  spoluzakladateli a v letech 1990-1994 prvnímu děkanu Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) v Karviné. Ocenil tak jeho mimořádné zásluhy o vznik OPF, životaschopnost jejího svazku s původní Filozofickou fakultou v Opavě, který v roce 1991 vyústil ve zřízení SU, a přesně 50 let trvající záslužnou pedagogickou práci, kterou se doc. E. Šustek rozhodl v létě ukončit.


Prosinec 2014

■ Poměrem 10:0 zvítězil 1. prosince 2014 při volbách kandidáta na post děkana Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Jeho rival doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., tak nezískal ze strany volitelů ani jediný hlas podpory. Prof. Stuchlík zahájí své další děkanské období po jmenování rektorem Slezské univerzity v Opavě v dubnu 2015.

2014 12 02 jednani s mestem 1První oficiální setkání zástupců Slezské univerzity v Opavě a jejích součástí s novým vedením Statutárního města Opava se uskutečnilo 2. prosince v zasedací místnosti rektorátu univerzity. Hlavním důvodem k setkání bylo hledání cest k možné spolupráci mezi oběma subjekty. Návrhy a podněty, které z obou stran na setkání zazněly, budou jedním z podkladů pro přípravu memoranda o spolupráci mezi Slezskou univerzitou a Statutárním městem Opavou.

■ Poslední zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v roce 2014 se uskutečnilo 8. prosince. Bylo nejen bilanční, ale také pohledem dopředu. Senátoři jednali o řadě blížících se událostí, které jsou pro nadcházející rok avizovány a s nimi souvisejícími změnami, které univerzitu čekají. Rovněž zvolili zástupce SU do orgánů Rady vysokých škol. Příští zasedání Akademického senátu SU se uskuteční 13. ledna v Opavě.

2014 12 konference 10 let EU 5V pátek 12. prosince se v opavském Obecním domě sešli účastníci mezinárodního projektu Śląsk w Europie – dziesięć lat członkostwa w Unii Europejskiej (Slezsko v Evropě – deset let členství v Evropské unii), jehož hlavním řešitelem byla Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu (Státní Odborná Vysoká Škola v Ratiboři). Projekt byl od července 2013 realizovaná na obou stranách hranice – na území Ratibořska a na území bývalého okresu Opava. Partnerem na české straně hranic byla Slezská univerzita v Opavě, konkrétně její Fakulta veřejných politik v Opavě.  Výstupy projektu si kladly za cíl odpovědět na otázky, které už naznačuje samotný název projektu: jak se uplynulé desetiletí členství v EU promítá do života obyvatel regionů Slezska.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015