Před deseti lety hostil náš sbor pěvce z Manziany. Tvůrčí spolupráce s nimi vyvrcholila úspěchem italského turné

čtvrtek 8. srpna 2013 7:01

2013-08-07 kpssu1Jednu z nejvýznamnějších kapitol dosavadní činnosti Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity (KPSSU), jehož první veřejné vystoupení se v Opavě konalo koncem června 1992, nastartoval dopis, který v prosinci 2002 obdržel zakladatel tělesa PhDr. Artur Sommer od dr. Lucia Casadei z Filozofické fakulty Università di Roma „La Sapienza“.

Jmenovaná a její spolupracovník Maurizio Piccioni, organizační pracovník pěveckého sboru Quelli delle 21´18´ z Manziany ležící poblíž italské metropole, přizvali KPSSU ke spolupráci a pozvali ho na Apeninský poloostrov. Reakce na dopis byla v Opavě spontánní a navázaná korespondence nakonec rozhodla o opačném pořadí recipročních výjezdů obou sborů. Ten italský nakonec do Opavy dorazil už 30. srpna 2003, aby se spolu se svým hostitelem postaral o zahajovací koncert 46. ročníku festivalu Bezručova Opava. Jemu předcházelo dvoudenní soustředění KPSSU na hradě Sovinec a poté dělené i společné zkoušky obou těles.

Jejich první společné vystoupení vyslechlo 2. září publikum v Kravařích. Pozitivní ohlas na ně potom 4. září umocnil opavský koncert ve dvoraně výstavní budovy Slezského zemského muzea, symbolicky nazvaný Amicizia - Přátelství. Italští hosté po jeho skončení vyjádřili z pobytu na Opavsku nadšení a oficiálně zopakovali pozvání do Manziany. Realizováno bylo v květnu 2004 a italské koncerty absolvované po náročné přípravě vedené sbormistrem MgA. et MgA. Petrem Škarohlídem (zahrnovala také rozšiřování repertoáru a nácvik zcela nových skladeb) představovaly první zahraniční turné KPSSU v jeho historii.

Těleso se v Itálii prezentovalo několika oficiálními vystoupeními, z nichž tři nejvýznamnější budou navždy připomínat přivezené pamětní plakety. První koncert se konal v Manzianě a upomíná na něj plaketa s textem „Slezské univerzitě města Opavy na památku kulturní výměny s městem Manziana“. „Za nejprestižnější je však možno považovat vystoupení na XVII. mezinárodní soutěži v chrámu S. Alessio na římském Aventinu, kde se sbor umístil na druhém, tedy stříbrném místě, což lze pokládat za velký úspěch,“ připomíná dr. A. Sommer. „Zatímco v Manzianě koncert pořádala tamější kulturní asociace La Settima Nota, pěvecké klání s názvem Sbory na Aventinu se ujal jiný kulturní subjekt, Canticorum Jubilo,“ dodává a potvrzuje, že i po letech, jež od té doby uplynuly, vzpomínky na turné z paměti nevymizely.

Nejúspěšnějším vystoupením v jeho rámci se stal koncert na staroslavné římské univerzitě La Sapienza založené papežem Bonifácem VII. v roce 1303. Velká aula byla úplně zaplněná. „Za účasti rektora naší univerzity prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., vystoupili se slavnostními projevy děkan Filozofické fakulty univerzity La Sapienza prof. Guido Pescosolido, ředitelka Ústavu slovanských studií prof. Emanuela Sgambati, zástupkyně velvyslanectví ČR v Itálii dr. Lenka Pokorná a předsedkyně italské společnosti Praga dr. Marcela Loudová. Oficiální část programu uváděla lektorka českého jazyka na římské univerzitě dr. Lucia Casadei, od níž vše na konci roku 2002 vzešlo,“ popisuje dr. Sommer světlé okamžiky KPSSU, na něž se těleso bude snažit i letos na podzim navázat.

Znovu symbolicky. V září by se totiž sbor rád zúčastnil velké mezinárodní soutěže, kterou hostí právě Itálie, a po dvou letech rozhojnil triumf, jímž v čase vrcholících oslav dvacetiletí Slezské univerzity v Opavě ohromil, tehdy již pod taktovkou mladé sbormistryně Vladimíry Vašinkové, účastníky evropského setkání v Barceloně (XIII. Folksong Choir Festival „Europe and its Songs“), když z něj přivezl zlatou medaili. Ale je tu ještě jeden velký impuls. Od předčasného odchodu prvního uměleckého vedoucího sboru P. Škarohlída uplyne na podzim (24. října) už pět let. „Když jsem se s ním na akademické půdě při komorní tryzně loučil, použil jsem srovnání fugy, která dozněla, s kánonem jeho umění, jež bude pokračovat. Ať tedy celou blížící se novou sezónu provází myšlenka na něj,“ uzavírá dr. A. Sommer.

Foto: Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity řízený MgA. et MgA. Petrem Škarohlídem při italském koncertním turné v květnu 2004.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015