Sedm prvních absolventů magisterského studia na Institutu tvůrčí fotografie pomáhalo budovat jeho dnešní věhlas

středa 9. října 2013 7:21

2013-10-09 milan knizeS odstupem 15 let se existence kombinované formy magisterského studia na Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty jeví jako naprostá samozřejmost. Vždyť už od letošního června se ITF může vykázat prvním absolventem doktorského studia. Přesto datum 20. října 1998 zůstává pro obor Tvůrčí fotografie mezníkem.

První umělecký obor na původní Filozofické fakultě patřil k těm, které se v její nabídce studia objevily hned od počátku; i tak ale akreditace magisterského stupně, na niž ITF dosáhl v roce 1996, nebyla vůbec jednoduchá. Jak nedlouho poté potvrdil legendární tajemník ITF Vojtěch Bartek (1942-2013), mimořádnou zásluhu na konečném úspěchu dlouhých a náročných jednání měli vedle vedoucího ITF doc. PhDr. Vladimíra Birguse a jeho kolegů také první rektor Slezské univerzity (SU) prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., a člen Akreditační komise ČR prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Státnice a obhajobu závěrečných prací absolvovalo v uvedený říjnový den před 15 lety sedm posluchačů ITF. „Vysoká úroveň jejich diplomových prací si zasluhuje pozornost,“ uvedl tehdy V. Bartek a za tato slova ilustrující příklady zvolil práci Michaely Dusíkové z Berouna Časopis Fotografický obzor ve třicátých a čtyřicátých letech, Tomáše Pospěcha z Hranic Socialisticko-realistické tendence v české fotografii, Jarmily Šimákové z Liberce Česká fotografie náboženských poutí a Milana Knížete z Českých Budějovic Němečtí fotografové v předválečném Československu. Kromě V. Birguse se na vedení diplomek významně podílel další z kmenových pedagogů ITF Miroslav Myška, uznávaný znalec poválečného brněnského kulturního prostředí, v němž fotografie hrála důležitou roli, a jeho spoluaktér.

Za teoretickými magisterskými pracemi však nijak nezaostávaly ani předložené fotografické soubory. Vedoucími těchto praktických prací byli mimo V. Birguse a M. Myšky rovněž Aleš Kuneš, Pavel Mára a Jindřich Štreit. Kvalita souborů zaujala jejich hodnotitele natolik, že se ITF rozhodl neprodleně představit práce čerstvých absolventů magisterského studia veřejně. Poprvé se tak stalo v listopadu 1998 v programu bratislavského Měsíce fotografie. Při této příležitosti o ně projevil živý zájem i tehdejší slovenský ministr kultury Milan Kňažko. Pro alespoň letmou připomínku - např. Irena Armutidisová se prezentovala souborem figurálních kompozic, Jaroslav Malík kolekcí nazvanou Moje malá próza Róza a Magdaléna Pažourková předložila práci Dvanáctilistý kalendář.

Pro další budování prestiže ITF se podstatnou stala skutečnost, že výstavy prvních absolventů magisterského studia záhy překročily národní dimenzi. Jestliže teď pomineme jejich uvedení v sousedních evropských zemích (např. na jaře 1999 na půdě Julius-Maximilians-Universität Würzburg), odvážnou a bezprecedentní expanzi ITF až na indický subkontinent opomenout nelze. V prvním desetiletí SU patří totiž k jejím mediálně nejsledovanějším počinům. Jak by také ne, když výstava byla vybrána k nejvyšší reprezentaci, totiž aby doprovázela oficiální otevření českého kulturního centra v Bombaji v prostorách tamějšího generálního konzulátu. Jejímu zahájení byl 29. října 1999 přítomen též předseda indicko-české kulturní společnosti A. K. Nair, vystavující poskytli rozhovor The Bombay Times (The Times of India) a ITF soubor realizovaný za podpory vedoucích představitelů SU a její Filozoficko-přírodovědecké fakulty a finanční pomoci společností MOPOS a AMOS, v němž byli kromě prvních magistrů zastoupeni též někteří pedagogové, daroval Ministerstvu zahraničí pro příští prezentace.

Jak se na dosažení magisterského titulu na ITF dívají tehdejší absolventi dnes? „Nechce se ani věřit, že od těch okamžiků uplynulo už 15 let. Ale vnímám je v nových, samozřejmě mnohem širších kontextech, máme přece v Opavě četné úspěšné pokračovatele a v osobnosti spolužáka Tomáše Pospěcha navíc člověka, který studium na ITF dokázal posunout až na tu nejvyšší metu,“ řekla po červnové doktorské státní zkoušce a obhajobě disertační práce jmenovaného doc. Mgr. Irena Armutidisová, vedoucí kabinetu fotografie na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického (VUT) v Brně a prorektorka VUT pro marketing a vnější vztahy. „Tomáši Pospěchovi titul Ph.D. právem náleží a navíc mu velmi sluší. Stejně tak ovšem sluší celému Institutu,“ dodala.

Foto: Milan Kníže, z magisterského souboru Nákupy - odpadky - lidé. Svobodná na ubytovně, 1998.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015