Naši úspěšní vládní stipendisté už míří ze svých pracovišť a vysokých škol na prestižní americké univerzity

pátek 29. srpna 2014 7:40

Foto: archiv SUPRAHA - V nadcházejícím akademickém roce 2014-2015 vyjede v rámci česko-amerického vládního stipendijního programu do Spojených států amerických 39 českých stipendistů, studentů, vědců, univerzitních pedagogů i zástupců neziskových organizací. Během pobytu v USA budou získávat odborné zkušenosti, jež po návratu využijí v ČR.

Stipendisté, kteří pro své záměry získali štědrou podporu v rámci tzv. Fulbrightova programu financovaného českou a americkou vládou, byli vybráni v průběhu minulého roku Fulbrightovou komisí, jež tento prestižní stipendijní program v ČR spravuje. Čeští stipendisté míří na řadu prestižních vysokých škol, jakými jsou např. Yale, Columbia, Stanford, University of California Berkeley, George Washington University, Georgia Institute of Technology, Arizona State University, University of Minnesota, University of Washington nebo University of Colorado, nebo budou působit ve specializovaných odborných institucích, jakými jsou Museum of Modern Art či New York Department of City Planning. Specifickou kategorií jsou pracovníci neziskových organizací, kteří budou hostovat u amerických organizací s obdobným zaměřením.

„Letošní stipendisté jsou odborníci z mnoha akademických oborů i pracovišť, studenti, vědci, přednášející. V našich dalších stipendijních programech s kratším pobytem se snažíme přispět ke zkvalitnění práce českých neziskových organizací i třeba špičkových vědeckých týmů. Programy Fulbrightovy komise nejen pomáhají českým školám a univerzitám, ale propagují rovněž vysokou kvalitu naší vědy ve Spojených státech a bývají prvním impulsem k navázání spolupráce s americkými kolegy na univerzitách,“ říká Hana Ripková, výkonná ředitelka Fulbrightovy komise.

Ačkoliv je velká řada držitelů stipendia z Univerzity Karlovy a z Akademie věd ČR, nechybějí ani odborníci z Českého vysokého učení technického, Akademie múzických umění, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Pardubice, Vysokého učení technického, České zemědělské univerzity a institucí, jakými jsou Národní galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy nebo nevládních organizací Člověk v tísni, Dům dětí a mládeže Ulita nebo La Strada.

V USA tak výzkumný pobyt absolvují studenti doktorských programů, např. parazitolog Filip Husník na University of Montana, právnička Eliška Holubová na Yale University nebo literární vědkyně Ina Píšová na University of California Berkeley. Pedagožka Markéta Holubová se zaměří na Pennsylvánské státní univerzitě na rovný přístup ke vzdělávání, molekulární bioložka Petra Schiebertová stráví rok výzkumem na Purdue University. Nové podněty pro české neziskové organizace přinesou po svém americkém pobytu Tomáš Klumpar, jenž v práci s ohroženou mládeží v Praze 3 jistě využije zkušenosti brooklynské organizace Art Start hudebníka Billyho Martina, a Richard Kořínek z olomoucké pobočky Člověka v tísni, který se ve Wisconsinu zaměří na srovnání českého a amerického přístupu k začlenění sociálně vyloučených.

Repro: archiv SUV kategorii vědců se bude na Yale University molekulární biolog David Staněk z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR věnovat výzkumu stavby buňky. Architektka Pavla Melková z pražského Institutu plánování a rozvoje porovná své zkušenosti s oživováním veřejného prostoru ve městě s kolegy na odboru městského plánování radnice v New Yorku a na fakultě architektury Kolumbijské univerzity. Botanik Karel Prach z Jihočeské univerzity získá spoluprací s americkými odborníky na University of Washington nové poznatky při studiu přirozených procesů při obnově člověkem narušených území. Právnička Veronika Tomoszková z Univerzity Palackého se ve spolupráci s kolegy na Washington and Lee University soustředí na právní úpravu hodnocení vlivů na životní prostředí v legislativě USA a Evropské unie.

Také letos pokračuje loňská novinka mezi programy - Letní škola sociálního podnikání, jejímž cílem je představit evropským studentům americkou kulturu, společnost a zkušenosti se sociálním podnikáním. Na tento letní institut letos jako zástupce České republiky vyjel romský student informatiky Filip Sivák z Fakulty elektronické Českého vysokého učení technického.

Seznam všech stipendistů se základními informacemi o nich a seznam všech otevřených programů je k dispozici na webu Fulbrightovy komise www.fulbright.cz/stipendia. Uzávěrky přihlášek do všech programů jsou obvykle na podzim a v zimě.

Počet českých stipendistů, kteří od založení Fulbrightovy komise v roce 1991 získali Fulbrightovo stipendium, tak dosáhne téměř osmi stovek. Díky štědré podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR i americké strany patří česko-americký program dokonce mezi ty větší v Evropě. Vedoucí postavení mu patří především v počtu vysílaných vědců a přednášejících.

Posláním Komise J. Williama Fulbrighta je podpora vzájemného porozumění mezi občany ČR a USA prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise za tím účelem spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

Kontakt: Hana Ripková, výkonná ředitelka, tel. 222 718 452, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015