Profesnímu rozvoji mladých anglistů a amerikanistů z Ústavu cizích jazyků studentská grantová soutěž přeje

neděle 30. března 2014 9:42

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Do třetice se letos ucházejí mladí anglisté a amerikanisté z Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty o možnost podpory profesního rozvoje prostřednictvím Studentské grantové soutěže (SGS) na Slezské univerzitě. V obou předchozích případech byli úspěšní a získali dvouleté projekty. Výstupem z nich se staly i odborné publikace.

Povinný výtisk té druhé s názvem Studies in Corpus Linguistics a s podtitulem Multi-level Interpretation of Text and its Elements dorazil do univerzitního archivu jen nedávno a jeho obsah zavdal příčinu k setkání s odbornou asistentkou oddělení anglistiky a amerikanistiky Ústavu cizích jazyků (ÚCJ) Mgr. Lucií Kučerovou, Ph.D., v letech 2012-2013 řešitelkou SGS podpořeného projektu „Víceúrovňová interpretace textu a jeho složek“. Editorství publikace se ujali její kolegové Mgr. Radek Glabazňa, M.A., Ph.D., a Mgr. Marie Tokařová, úvodem ji opatřil vedoucí ÚCJ doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.

„Na obsahu se podílelo šest autorů,“ představuje titul L. Kučerová jako jedna z nich a oceňuje příležitosti, které účast v SGS studentům a doktorandům, z nichž nejeden při studiu činí také první pedagogické kroky, poskytuje. První grant Formální aspekty k textové analýze a jejich aplikace řešila už v letech 2010-2011 vedoucí oddělení anglistiky a amerikanistiky ÚCJ PhDr. Michaela Weiß, Ph.D., editory stejnojmenné publikace, která z něj vzešla, byly Mgr. Markéta Johnová, Ph.D., a právě L. Kučerová. „Bude-li též další grant, tentokráte podaný kolegyní M. Johnovou, schválen, můžeme se těšit na třetí podobný titul v řadě,“ naznačuje L. Kučerová.

Repro: archiv SUPro ni samotnou je angličtina srdeční záležitostí. Začala s ní už ve 3. třídě základní školy, poté si její znalost upevňovala na gymnáziu s rozšířenou výukou cizích jazyků (dnes Jazykové gymnázium Pavla Tigrida Ostrava-Poruba), kde měla též němčinu. „Už tam jsem poznala, že můj zájem není ani tak o jazycích, jako právě o angličtině,“ přiznává. Studium jednooborové angličtiny ji přivedlo na Slezskou univerzitu, kde po absolutoriu našla v roce 2008 na ÚCJ také první působiště. V témže roce začala s doktorským studiem oboru Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu. Disertační práci Editing oral history interview (Editace orálně-historických interview) obhájila na počátku září 2011 a spolu s M. Johnovou se stala v pořadí 2. - 3. absolventkou oboru, bereme-li v potaz „její“ konkrétní jazykovou skupinu, tedy angličtinu. Absolutní primát v tomto směru totiž patří germanistovi Mgr. Josefu Molnárovi, Ph.D., jenž se stal v Opavě doktorem o rok dříve.

„V Opavě jsem se už aklimatizovala natolik, že jsem sem dokonce i přesídlila. Mohu potvrdit, že mi Ostrava nijak zvlášť neschází, důležitý je pro mě permanentní, tedy každodenní kontakt s americkou kulturou,“ konstatuje mladá lingvistka a zároveň odtajňuje, k jaké části oddělení anglistiky a amerikanistiky ÚCJ patří. V oblasti vědy a výzkumu se dosud věnovala orální historii, v disertaci konkrétně dialogu mezi historikem a pamětníkem zkoumané události. „Pro přesnost bych doplnila, že v mém případě šlo o textovou analýzu převodu mluveného jazyka na psaný, na příkladě knih amerického autora Studse Terkela. Jednalo se tedy o pozorování proměny dialogu v monolog,“ přibližuje L. Kučerová. „V tomto období se ale už intenzivně věnuji úvahám, kam svůj profesní zájem posunu dál,“ dodává.

Práce na ÚCJ, kde učí gramatiku, praktický jazyk i úvod do korpusové lingvistiky, se jí stala koníčkem. „Ano. Ráda bych ji dělala stále kvalitněji, což nyní považuji za prioritní cíl. Co bude dál, to se uvidí, nevyznávám potřebu mít příští cestu přesně vyznačkovanou,“ odhaluje L. Kučerová část pohledu na budoucnost, v němž ovšem nechybí ambice permanentního rozšiřování obzorů prostřednictvím poznávání cizích kultur. „Časy prvního výjezdu do Anglie po ukončení prvního ročníku magisterského studia, a první návštěvy USA po skončení ročníku druhého, na niž jsem si našetřila o rok dříve dvouměsíční brigádou ve Velké Británii, minuly, teď je na řadě podrobnější seznamování s evropským kontinentem a mentalitou těch, kdo jej obývají,“ napovídá něco víc o svých plánech.

Když se nevěnuje lingvistice, „vypíná“ L. Kučerová při malování a fotografování. „Ale abych byla objektivnější, těch koníčků je mnohem víc. Na vyrovnání vztahu k vizuálním médiím samozřejmě hudba. A samozřejmě jsem si zvykla využívat dalších možností, jež kulturní dění v Opavě nabízí,“ připomíná. Když se má vrátit k SGS, připouští, že její studie pro příští výstup v podobě třetí kolektivní monografie nemusí být už nutně zaměřena k zatím pro ni dominantní problematice orální historie. „Ostatně až budu vědět trochu víc, můžeme v tomto rozhovoru pokračovat,“ usmívá se při loučení.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015