Na kvalitě publikační činnosti má Obchodně podnikatelská fakulta zájem. Nejúspěšnější autoři získávají ocenění.

pondělí 7. dubna 2014 9:47

Foto: Ivan AugustinKARVINÁ - Už podruhé byla vloni na Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) vyhlášena soutěž o Cenu děkana za významnou publikační činnost. Po shromáždění přihlášek v termínu do 31. ledna 2014 přistoupila jmenovaná komise pro vědu a výzkum k vyhodnocení návrhů, s nimiž bylo oficiálně seznámeno březnové zasedání kolegia děkana OPF.

„V komisi, jíž předsedal proděkan pro vědu a výzkum OPF doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., pracovali i prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., vedoucí katedry matematických metod v ekonomii, prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D., vedoucí Ústavu doktorských studií, doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., tajemník katedry informatiky, Ing. Pavla Vodová, Ph.D., z katedry financí a Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D., z katedry managementu a podnikání,“ představuje odborné grémium pracovnice oddělení vědy a výzkumu Miroslava Snopková. Po premiéře soutěže v roce 2012 nedošlo ve vyhlášených kategoriích ke změnám. Práce se tak v případě akademických pracovníků ucházely o ocenění v kategorii odborné monografie, v kategorii publikace ve vědeckém časopise nebo sborníku a konečně v kategorii učební text, v případě posluchačů doktorského studia šlo o kategorie dvě - disertační práce a příspěvek ve vědeckém časopise či sborníku.

„Další náležitosti, tedy taxativně vymezená kritéria a výše prvních tří cen v každé kategorii, upravuje vyhlášení soutěže (zde),“ dodává M. Snopková a připomíná, že hlavním posláním soutěže je přispívat ke zvyšování prestiže OPF v oblasti vědy a výzkumu.

Foto: Ivan AugustinKdo se tedy o ni v roce 2013 nejvíce zasloužil? V kategorii odborná monografie autorů z řad akademických pracovníků získala 1. cenu P. Vodová za titul Liquidity risk of banks in the Visegrad countries. An empirical analysis of bank liquidity, its determinants and liquidity risk management. Druhá cena udělena nebyla, třetí patří Ing. Pavlu Adámkovi, Ph.D., z katedry managementu a podnikání za práci Percepce společenské odpovědnosti podnikání v ČR.

Pokud jde o příspěvky akademických pracovníků ve vědeckém časopise či sborníku, primát si odnesli autoři RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., a Ing. Marek Spišák (oba katedra informatiky) za studii Transaction costs influence on the stability of financial market: agent-based simulation. Za nimi byla na 2. místem oceněna J. Šebestová, autorka čtyřpětinového podílu na společné práci s Kateřinou Nowákovou Dynamic Strategy for Sustainable Business Development: Mania or Hazard? Třetí příčku obsadily hned tři studie - práce prof. Ing. Daniela Stavárka, Ph.D., Cyclical relationship between exchange rates and macrofundamentals in Central and Eastern Europe, studie P. Vodové Liquid assets in banking: What matters in the Visegrad countries? a konečně příspěvek J. Ramíka Measuring consistency and inconsistency of pair comparison systems.

V kategorii učební text komise žádné ocenění nedoporučila, protože všechny předložené texty měly podobu skript vydaných na OPF, nikoliv směrnicí děkana č. 57/2013 požadovaný charakter vysokoškolská učebnice vydané v komerčním nakladatelství s celostátní působností.

Posluchači doktorského studia soutěžili o nejlepší disertační práci. Tady komise pro kvalitu předložených prací rozhodla o udělení tří prvních míst. Náleží dnes už dvěma absolventům doktorského studia a kolegům z katedry účetnictví Ing. Tomáši Heryánovi, Ph.D., a Ing. Ivetě Řepkové, Ph.D., a již výše jmenovanému R. Šperkovi. V soutěži o nejlepší příspěvek ve vědeckém časopise či sborníku nejlépe obstála Ing. Jana Šimáková z katedry financí.

„Na svém zasedání 25. února 2014 komise děkanovi doc. Ing. Pavlu Tulejovi, Ph.D., doporučila, aby byla soutěž vyhlášena také letos. Navíc prof. K. Skokan navrhl, aby u publikačních titulů vydávaných Slezskou univerzitou na karvinské fakultě byla namísto kategorie skript zavedena kategorie vysokoškolských učebnic,“ ohlíží se za vyhodnocením 2. ročníku soutěže o Cenu děkana za významnou publikační činnost M. Snopková.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015