Proděkan Andrej Tóth v úplně nové opavské roli vedoucího redaktora. Časopis Central European Papers je na světě.

pátek 18. dubna 2014 7:13

Repro: archiv SUOPAVA - Od června minulého roku probíhaly na Fakultě veřejných politik přípravy edičního činu v podobě nového časopisu Central European Papers. Stál za nimi především proděkan Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. Od 14. dubna může předložit hmatatelné doklady o výsledku velkého úsilí. První dvě čísla nového časopisu opustily tiskárnu a míří ke čtenářům.

Recenzované odborné periodikum, které bude v angličtině vycházet dvakrát ročně, společně vydávají Fakulta veřejných politik (FVP) Slezské univerzity (SU) v Opavě a János Kodolányi University of Applied Sciences v maďarském Székesfehérváru. Proto má i dva šéfredaktory; vedle A. Tótha tento post vykonává též prorektor Tamás L. Vizi ze Székesfehérváru. Redakční radu tvoří plejáda osobností nejen z ČR a Maďarska, ale dále z Polska, Velké Británie, Slovenska, Ukrajiny, Rakouska, USA, Rumunska a Francie. Za SU v ní figurují jména Dušana Janáka z FVP, Zdeňka Jiráska a Rudolfa Žáčka z Filozoficko-přírodovědecké fakulty.

Obě čerstvě vydaná čísla prvního ročníku (2013/1 a 2013/2), každé o rozsahu 90 stran, byla 17. dubna představena na zasedání Vědecké rady FVP s tím, že vedle distribuované tištěné verze je na http://www.slu.cz/fvp/cz/web-cep k dispozici ke stažení též elektronická podoba jednotlivých statí. Mezi jejich autory se v prvním čísle za SU zařadili Lukáš Vomlela, Mečislav Borák a Miroslav Stanik, všichni z Ústavu středoevropských studií FVP, ve druhém se pak prezentuje opět L. Vomlela. „Jsme rádi, že autoři už zaregistrovali novou příležitost k publikování, a za zaslané příspěvky děkujeme,“ říká A. Tóth a potvrzuje, že v pokročilém stadiu přípravy je teď první číslo druhého ročníku. „Uzávěrka pro dodání textů do něj byla stanovena datem posledního dubnového dne,“ připomíná. Současně informuje, že toto připravované číslo už bude mít podstatně větší rozsah.

Vydavatelé nyní zkoumají možnosti zařazení nového časopisu do dvou databází a koncipují obsah příštích čísel. „Zvažujeme, že letošní druhé bychom věnovali částečně příspěvkům z nadcházející velké mezinárodní konference v Budapešti a částečně studiím cíleným na ty badatelské aktivity v oblasti společenských věd, které mají vztah k připomenutí centenaria 1. světové války,“ netají proděkan FVP.

Repro: archiv SUSám má se členstvím v redakčních radách podobných odborných periodik bohaté zkušenosti. Jen namátkou lze uvést, že je tímto způsobem zapojen do práce redakčních rad titulů Prague Papers on the History of International Relations (vydává Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Institutem für Osteuropäische Geschichte Uniwersität Wien), West Bohemian Historical Review (vydává Katedra historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Katedrou historie na Universität Hamburg), Historický obzor (vydává prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.), Közép-Európai Közlemények (vydává Institut výzkumů střední Evropy v Szegedu) a Öt kontinens / Cinq Continents (vydáván v Budapešti a v Bordeaux).

Central European Papers nejsou na FVP jediným Tóthovým projektem tohoto typu. „Snad to nezakřiknu, ale právě se rozjíždí studentský portál Ústavu středoevropských studií, na němž bude vycházet internetový časopis Středoevropská revue / Central European Revue. S ostrým startem portálu počítáme ještě v tomto semestru, v časopisecké verzi by měl mít premiéru na podzim,“ prozrazuje s akcentem na skutečnost, že půjde o titul studentský. „Pedagogové našeho pracoviště, např. prof. Mečislav Borák nebo doc. Tomáš Staněk, budou při jeho tvorbě plnit pouze roli mentorů. Periodikum si klade za cíl stát se živou platformou pro zveřejňování komentářů k politickým událostem a k mezinárodním vztahům, jež by posluchačům oboru Středoevropská studia umožnila zprvu si osvojit základy publicistiky a poté se v ní dále zdokonalovat, přičemž jejich zveřejňované výstupy budou posuzovat zase především jejich zkušenější kolegové-studenti,“ prezentuje A. Tóth poslání média.

„Další představy v oblasti publikační činnosti, konkrétně ve vztahu ke všem čtyřem odborným pracovištím nejmladší univerzitní součásti, si nechejme raději na jindy,“ usmívá se proděkan FVP pro vědu a výzkum. I když ví, že mnozí v jeho okolí jejich naplnění považují až za příliš velké sousto, není z těch, kdo by něco vzdávali bez jakéhokoliv pokusu. „Dejme ale tomuto námětu čas, aby měl možnost postupně uzrát,“ uzavírá dr. A. Tóth.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015