„Opavský Matematický ústav je jedno z nejlepších míst pro mou práci,“ tvrdí Moskvan Iosif Krasiľshchik

pondělí 26. května 2014 9:45

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Společný vědecký zájem s týmem geometrů a řešení evropského projektu „Rozvoj vědeckých kapacit Matematického ústavu Slezské univerzity“ řešitele prof. RNDr. Miroslava Engliše, DrSc., přivedly na dobu tří let na pracoviště matematiků prof. Iosifa Semenoviche Krasiľshchika, DrSc., z Moskvy. „Jsem tu po všech stránkách spokojen,“ říká.

O svém současném působišti se poprvé dozvěděl od doc. RNDr. Michala Marvana, CSc., a v polovině devadesátých let ho dokonce na několik dnů na pozvání prof. RNDr. Demetera Krupky, DrSc., navštívil. „Z konference ve Vídni byla Ostrava a Opava vlastně po cestě,“ usmívá se prof. Krasiľshchik a na adresu dlouholeté spolupráce s doc. Marvanem dodává, že se oba hlásí k mezinárodně uznávané škole významného ruského odborníka na nelineární parciální diferenciální rovnice prof. Alexandra Vinogradova (prof. A. Vinogradov pobýval na Matematickém ústavu v Opavě v prosinci 2004 - pozn. autora).

Domovskými působišti prof. Krasiľshchika jsou Russian State University for the Humanities a Moscow Independent University, nabídka ze Slezské univerzity ho ale oslovila a dosavadní zkušenosti ze spolupráce se skupinou pracovníků oddělení geometrie a matematické fyziky hodnotí vysoce pozitivně. „Opava je jedno z nejlepších míst pro mou práci,“ konstatuje a pochvaluje si kolegiální přístup, s nímž se na Matematickém ústavu na každém kroku setkává. Vedle doc. M. Marvana jsou jeho nejbližšími kolegy, doc. RNDr. Artur Sergyeyev, RNDr. Hynek Baran, Ph.D., RNDr. Petr Vojčák, Ph.D., a RNDr. Jiřina Jahnová, Ph.D. Společná práce s nimi mu pomohla brzy překonat změnu spočívající z přechodu z velkoměsta žijícího četnými kulturními událostmi do opavských poměrů. „Ale i tady se snažím vyhledávat to, co mě přitahuje, zejména koncerty,“ přibližuje prof. Krasiľshchik jeden ze svých velkých zájmů, jímž je barokní hudba.

Foto: Ivan AugustinTím druhým pak kolo, které si pro cestování městem, jeho blízkým, ale i vzdálenějším okolím pořídil. „V říjnu tomu budou dva roky, co ho mám, a za tu dobu jsem stihl najet na čtyři tisíce kilometrů, což představuje vzdálenost do Moskvy, odtamtud zpět do Opavy a ještě by nějaký ten kilometr zůstal v rezervě,“ vypočítává náruživý cyklista s vědomím, že prakticky celá letní a podzimní sezóna je ještě před ním. „Projekt skončí až v lednu příštího roku,“ naznačuje, že dílčí výsledek na tachometru dozná ještě možná podstatných změn. Příroda jej láká od mládí; vždyť původně se chtěl věnovat biologii. „Ještě dnes si pamatuji botanické názvy řady rostlin. V blízkosti bydliště však byla škola se specializací na matematiku, a tak to nakonec dopadlo ve prospěch královny přírodních věd,“ reaguje na otázku po volbě profesního zaměření.

V rámci projektu je jeho úkolem podílet se na programu semináře z diferenciální geometrie a jejích aplikací, v němž s přednáškou vystoupil už devětkrát, a dále také na obsahu letních škol (Summer School on the Geometry of Differential Equations), jež byly dvakrát realizovány v prostředí Oderských vrchů a Jeseníků. „Vedle českých účastníků na ně přijeli i geometři z Velké Británie, Ruska a Norska,“ podtrhuje prof. Krasiľshchik mezinárodní charakter těchto aktivit, mezi něž patří také odborná konference konaná v říjnu 2013 v Lázních Teplice nad Bečvou. Příspěvky více než dvou desítek autorů, jež tam byly předneseny, vyjdou v časopise Journal of Geometry anf Physics. „Půjde o tři stovky stránek textů a mně byla svěřena role editora,“ potvrzuje ruský matematik přínos konference.

Opava je vlastně po Brnu, které před lety navštívil také jako dějiště jednoho z mezinárodních odborných setkání, jediným českým městem, jež měl možnost poznat blíže. „Snad přijdou ještě další příležitosti, ale i kdyby ne, tříletá zkušenost ze Slezské univerzity mi je už teď zcela vynahrazuje,“ hodnotí své opavské působení. Spjatost s Matematickým ústavem ho ale nijak neomezuje v jiných odborných aktivitách. Společně s H. Baranem se 23. května vydal na cestu do Sardinie, jejímž cílem bylo vystoupení na konferenci SPT 2014 (Symetry and Perturbation Theory) v Cala Gonone, kde spolu s prof. RNDr. Olgou Rossi, DrSc., vedoucí katedry matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, zastupovali česká odborná pracoviště. „Kolegů z Ruska tam bude o něco víc,“ připomíná prof. Krasiľshchik.

V Opavě v univerzitním objektu na Komárovské ul. bydlí se svou paní, a tak dočasnou odluku od dětí a vnoučat prožívají společně. „Čas, který já věnuji projektu, dává ona redaktorské a editorské práci. A také se učí česky. Ovládá ji nesrovnatelně lépe,“ loučí se před cestou na jih Evropy sympatický kolega opavských matematiků, jehož ti, kdo do budovy rektorátu míří zadním vchodem, mohou klidně potkat při nezbytné, leč velmi rychlé pauzičce na cigaretu.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015