Výzkum vesmíru Gabriela Töröka dává lepší poznání vlastností černých děr a struktury neutronových hvězd

úterý 10. června 2014 8:40

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Zástupce vedoucího Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity pro vědu a výzkum RNDr. Gabriel Török, Ph.D., je stále v permanenci. Proto k bližšímu pohledu na jeho poslední velký úspěch, zisk Ceny Neuron pro mladé vědce roku 2014 v oboru Fyzika, jež mu byla předána 14. května v Praze, dochází teprve nyní.

Cena Nadačního fondu na podporu vědy Neuron je udělována od roku 2010. Její letošní jarní předávání (na podzim jsou udělovány Ceny Neuron za přínos světové vědě a rozdělovány prostředky grantové soutěže fondu) se neslo v duchu podtitulu „české příběhy vědecké budoucnosti“. Mladí vědci do 40 let byli oceněni v pěti kategoriích (vedle fyziky jde o chemii, matematiku, medicínu a společenské vědy), každý z nich získal za již dosažené výsledky ve výzkumu 250 tis. Kč. Spolu s nimi se z úspěchu těšil také laureát ceny Prima Zoom Neuron za nejlepší vědecké video Mgr. Petr Jan Juračka z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Součástí slavnostního večera v Národní technické knihovně bylo také překvapení, které myslí na podporu inspirace studia těch nejmladších, tentokrát v podobě cesty a komentované prohlídky Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) sídlící v Ženevě pro dvanáctiletého školáka Davida Dvorského z Dobratic na Frýdecko-Místecku.

Foto: Ivan AugustinCena Neuron v oboru Fyzika patří za letošní rok dr. G. Törökovi, jehož zajímají tzv. QPO - kvazioperiodické oscilace, tedy milisekundové záblesky rentgenového záření detekované kosmickými observatořemi. Představují jedny z nejrychlejších pravidelných dějů ve vesmíru a z hlediska zkoumání jsou atraktivní hned pro několik oblastí fyziky. Důvod zájmu o ně zakládá předpoklad, že jsou generovány v bezprostřední blízkosti černých děr a neutronových hvězd. Analýza oscilací umožňuje studium extrémně silné Einsteinovy gravitace a chování hmoty při nukleární hustotě. Kvaziperiodické oscilace lze použít k určení hmotnosti černé díry.

Vědecké výsledky G. Töroka, který přišel na Ústav fyziky (ÚF) do Opavy studovat v roce 1996 a už v průběhu doktorského studia se stal laureátem Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2005), zaznamenávají mezi astrofyziky široký ohlas. Až dosud publikoval více než tři desítky prací v recenzovaných časopisech a dále se podílel na více než stovce konferenčních příspěvků. „V posledních deseti letech spočívá těžiště mé práce ve výzkumu proměnnosti rentgenového záření přicházejícího z okolí černých děr a neutronových hvězd. Jeho studium poskytuje možnosti ověření extrémních predikcí Einsteinovy gravitační teorie, vlastností černých děr a alternativních teorií gravitace. Umožňuje i testování chování hmoty při nukleární hustotě za podmínek nedosažitelných v pozemských laboratořích,“ přibližuje dr. Török své profesní zaměření.

Laureáti Ceny Neuron 2014 pro mladé vědce

Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR
obor Matematika

doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
obor Společenské vědy

prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
obor Chemie

doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR
obor Medicína

RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
obor Fyzika

V této souvislosti je potřeba znovu připomenout spolupráci opavského ÚF s řadou domácích i zahraničních institucí a předních světových kapacit. Astronomický ústav Akademie věd ČR, Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika ve Varšavě, University of Oxford, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) v Terstu, Centre d´Etude Spatiale des Rayonnements v Toulouse a jména Marek Abramowicz, John Miller, Vladimír Karas, Włodzimierz Kluźniak a Didier Barret by mohla sloužit jako příklad. Jiným pak je organizace odborných setkání. V Opavě zůstává nejznámější mezinárodní workshop relativistických astrofyziků RAGtime, za zmínku však stojí rovněž konference Prague Synergy, kterou ÚF uspořádal koncem listopadu 2013 v rámci řešení evropského projektu Podpora zapojení do mezinárodních sítí teoretického a observačního výzkumu v oblasti relativistické astrofyziky kompaktních objektů.

V něm G. Török vystupuje jako projektový manažer, v dalším projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektorálních přístupů při studiu“ je spoluřešitelem. Výčet těchto aktivit by ale nebyl úplný, kdybychom neuvedli tříletý postdoktorský výzkumný projekt Grantové agentury ČR Vysokofrekvenční kvaziperiodické oscilace a vlastnosti kompaktních objektů, na němž se podílí s kolegy RNDr. Evou Šrámkovou, Ph.D., a Mgr. Martinem Urbancem, Ph.D. Stranou nelze ponechat ani fakt, že vede Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat.

Doktorské studium na ÚF absolvoval v roce 2008, a tak není nemístnou otázka na habilitaci. „Netajím, rád bych ji letos na mateřském opavském ústavu podal, což ale znamená skloubit povinnosti s přípravou na habilitační řízení se všemi úkoly na pracovišti. Končí zmiňované evropské projekty, na říjen připravujeme další ročník workshopu RAGtime, letos ve větším rozsahu, a proto v Praze, a v listopadu ještě konferenci v Olomouci,“ naznačuje, čím vším se v současnosti zabývá. „Cena Neuron mě potěšila, jsem samozřejmě rád, že jsem ji dostal, protože vytváří příležitost odbornou práci prezentovat,“ vrací se dr. Törok k polovině května a pracovní zátěž právě v těchto týdnech musí kombinovat i s větším zatížením doma. Ke tříletému synovi Maxovi totiž před měsícem přibyla dcera Beáta.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015