Prof. Mečislavu Borákovi byla in memoriam udělena Cena Rudolfa Medka

středa 5. července 2017 6:47

2017 06 Medek 4

PRAHA, OPAVA - Děkan Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. se zúčastnil předávání Ceny Rudolfa Medka pro rok 2017, které se uskutečnilo ve čtvrtek 8. června 2017 v prostorách Národní knihovny ČR. Akci pořádala Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice v Galerii Klementinum. Cena byla předána prof. PhDr. Mečislavu Borákovi, CSc., in memoriam.

2017 06 Medek 1Cenu Rudolfa Medka zřídil a od roku 2008 uděluje Nadační fond angažovaných nestraníků ve spolupráci se Slovanskou knihovnou. Klade si za cíl ocenit badatele, spisovatele, nakladatele, filmové tvůrce, novináře a další odborníky z oblasti vědy a kultury zabývající se česko-ruskými (československo-sovětskými) vztahy ve 20. století, výzkumem vývojových tendencí a klíčových okamžiků východoevropských a středoevropských zemí v daném období a podporou a rozvojem demokracie.

Prof. Borák se po celý život věnoval zkoumání česko-slovensko-polských vztahů ve 20. století, blízké mu byly zejména regiony Slovácko a Slezsko. Tento zájem ho dovedl k problematice tzv. Katyňského masakru z roku 1940 a jeho obětem z řad československých občanů. Posledních více než 15 let se snažil objasnit osudy československých občanů, kteří se stali obětmi sovětských represí. S nevídanou pečlivostí a vytrvalostí procházel dostupné fondy v českých, ukrajinských a ruských archivech, v nichž pátral po československých občanech vězněných v sovětských věznicích a táborech či těch, kteří byli popraveni. Pokoušel se českým čtenářům přiblížit logiku fungování sovětského represivního systému, mapoval místa perzekucí a poprav. Mnoho let pracoval prof. Borák ve Slezském muzeu v Opavě a ve Slezském ústavu Československé akademie věd v Opavě. Od roku 1998 až do konce života přednášel na Slezské univerzitě v Opavě. Za svou činnost obdržel řadu ocenění, mezi jinými Zlatý důstojnický kříž Záslužného řádu Polské republiky, cenu Visegrádská pečeť, čestnou medaili Ministerstva zahraničních věcí ČR či diplom ministra zahraničních věcí Polské republiky. Mečislav Borák zemřel 15. března 2017, tři měsíce poté, co přijal návrh na udělení Ceny Rudolfa Medka pro rok 2017.

Podle podkladů Národní knihovny ČR připravil Martin Kůs

2017 06 Medek 3

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015