Přednášku o Krčmaňské aféře doprovodí slova univerzitních historiků

pondělí 12. února 2018 12:14 Autor: Martin Kůs

OPAVA - Opavská kulturní organizace OKO zve všechny příznivce starých časů a zájemce o doby dávno i nedávno minulé na středeční přednášku s názvem Krčmaňská aféra. Tajemný pokus o atentát na československé ministry. S tématem vás seznámí Mgr. Lubomír Novotný (odborný zaměstnanec oddělení historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci). Zastoupena bude i Slezská univerzita v Opavě - moderátorem přednášky bude Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D., z Ústavu středoevropských studií FVP a čestným hostem setkání bude prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., z Ústavu historických věd FPF.

Přednáška se uskuteční dne 14. února v 18 hodin v klubu ART Obecního domu Opava. Vstupné na akci činí 20 Kč za osobu.

Více o tématu čtěte níže:

Celá perioda let 1945–1948 byla úzce provázána se zahraničněpolitickými událostmi. Zhoršování vztahů mezi USA a SSSR, Západem a Východem podrývalo vnitropolitickou stabilitu Československa. Postavení našeho státu bylo životně závislé právě na kooperaci mezi formujícími se supervelmocemi. Když se tento předpoklad začal hroutit, rozpadla se i stavba třetí republiky. Vnitřní krize poválečného systému pak gradovala od září 1947 do února 1948. Právě v tomto období probíhalo i vyšetřování pokusu o atentát na tři československé nekomunistické ministry. Pro tento případ se později vžil název tzv. krčmaňská aféra. Tato celostátní kauza měla svůj regionální dopad na střední Moravě, na Olomoucku. Část obviněných z trestných činů souvisících s pokusem o atentát na ministry a s ukrýváním zbraní žila ve vesnici Krčmaň a v Olomouci. Mezinárodní a celostátní krize se tak v plastické podobě vyjevila v olomouckém mikroklimatu. Přednáška se tedy budě věnovat vyšetřování celého případu, jeho regionálním i celostátním a mezinárodním konsekvencím a taktéž osudům významných postav, jež byly s touto dobově důležitou kauzou spojeny.

S tématem Vás seznámí Mgr. Lubomír Novotný odborný zaměstnanec oddělení historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci. Badatelsky se věnuje moderním a soudobým dějinám se zaměřením na národní hnutí, jejich formování a specifika v rámci habsburské monarchii a období I. - III. Československé republiky. Dále regionálním dějinám a také právním dějinám 16. - 20. století. Je autorem řady článků a spoluautorem několika odborných katalogů, výstav a publikací. V roce 2017 mu vyšla monografie Krčmaňská aféra. Tajemný pokus o atentát na československé ministry, jejímž vydavatelem byla Vědecká knihovna v Olomouci, které se setkává s pozitivními ohlasy. Vy si knihu budete moci zakoupit na místě.

2018 02 krc afera

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015