Česká polonistická studia v evropském kontextu

pátek 27. září 2013 9:19

 2013-0927 polonisteMezinárodní vědecká konference zabývající se touto problematikou probíhala ve dnech 11. - 12. září v Praze. Úvodní referáty přednesli prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR, Praha), prof. dr hab. Jacek Baluch (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polsko), prof. dr hab. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (Masarykova univerzita, Brno) a prof. dr. Jane Leftwich Curry (Santa Clara University, USA).

Příspěvek „Polské aspekty v programu středoevropských studií Slezské univerzity v Opavě“ v historické sekci přednesl prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik). Ve svém příspěvku zmínil nejen historické zázemí a možnosti polonistických studií v Opavě, ale informoval i o jejich propojení s aktuálními výzkumnými projekty v rámci Grantové agentury ČR, Česko-polského fóra, Studentské grantové soutěže Slezské univerzity a Visegrádského fondu. Celý text bude publikován ve sborníku příspěvků z konference a další informace o konferenci najdete na webu Historického ústavu AV ČR.

Magdalena Chmelařová  

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015