Držitel Fulbrightova stipendia C. Michael Elavsky bude na naší univerzitě učit i psát knihu o hudbě

středa 23. dubna 2014 8:21 Autor: Martin Kůs

Foto: Penn State

OPAVA - V minulosti byl putovní hudebník, poté diskžokej, suplující učitel a také zaměstnanec McDonaldu. Dnes je držitel Fulbrightova stipendia a hlavně vysokoškolský pedagog na The Pennsylvania State University (Universita v Pensylvánii, zkráceně Penn State), kde přednáší obor komunikace.

C. Michael Elavsky se zanedlouho objeví v Opavě, kde na jeden rok posílí pedagogický sbor Fakulty veřejných politik. Zde bude nejen přednášet, ale také vědecky pracovat. A, jak sám říká, rovněž rozvíjet silné profesionální vztahy s lidmi na Slezské univerzitě, které vzájemně vytvoří předpoklady pro pokračování spolupráce v budoucnu. Pracovat v České republice Michaelovi umožní Fulbrightovo stipendium, které získal jako jeden z pouhých šesti Američanů.  

„O toto stipendium jsem zažádal v srpnu 2013 a měl jsem to štěstí být jedním z šesti, kterým bylo uděleno. Upřímně si myslím, že můj zájem o práci na menší univerzitě v Opavě měl významnou roli v tom, že mi stipendium bylo uděleno. Většina lidí chce totiž zamířit do Prahy,“ říká C. Michael Elavsky. Možná tak ani nepřekvapí, že pro něho není severní Morava, abychom se drželi historie, spíše tedy Slezsko, úplně neznámým krajem: „Z Moravy mám bohaté zkušenosti a úžasné zážitky, zejména ze severní Moravy, kde se cítím jako doma, a to mne sem táhne,“ vysvětluje. K tomu se ale ještě dostaneme.

Michael přijíždí hlavně jako pedagog. Na otázku, proč si vybral právě Slezskou univerzitu a její Fakultu veřejných politik, kde má působit, odpovídá: „Vaše univerzita a její fakulty si zakládají na své pověsti, dobře se rozvíjejí a na jejich půdě se vytváří skupina vědců a učitelů, kteří jsou ve svém myšlení i odborném přístupu inovativní. Můj zájem o veřejnou politiku, mé postoje se v řadě pohledů shodují s jejich,“ vysvětluje Michael s tím, že těší na osobní seznámení se širší akademickou společností. V Opavě by měl především vést kurzy na téma Média a demokracie.

Vedle toho chce v našich krajích působit i na vědecké úrovni. Zde se prolnou jeho dvě profese – pedagoga a muzikanta. „Pokud jde o můj výzkum, chci se věnovat poznávání české identity, vyjádřené prostřednictvím současného moravského popu, folku a rocku. Mám rozepsanou knihu, jejím centrálním tématem je skupina Buty, na níž dokumentuji historii a vývoj v rámci českého hudebního průmyslu. Ostatně na toto téma jsem už publikoval několik článků. Také si všímám politiky, kariéry skupiny Buty z lokálního i globálního pohledu. Můj pobyt právě v této oblasti (Buty je považována za ostravskou kapelu, pozn. red.) bude opravdu příznivý pro mé doplňkové výzkumy, které mi během následujícího roku pomohou dokončit knihu,“ popisuje své plány americký pedagog a vědec.

Jak už bylo naznačeno, C. Michael Elavsky už v naší zemi působil. Do České republiky přijel poprvé v roce 1996 a strávil tu šest let, z toho dva a půl roku v Ostravě, kde učil na Ostravské univerzitě, a to na Ústavu anglických a amerických studií. K našemu kraji jej neváží jen výzkumné a pedagogické aktivity, ale také vztahy daleko osobnější – jeho žena Steriani, která dnes také působí na The Pennsylvania State University, se narodila v Krnově. Podle svých slov zde našel svůj druhý domov…

Také k Opavě a Slezské univerzitě ho váže řada kontaktů z minulosti. „Mám tu řadu přátel a známých, zejména z doby, kdy jsem od roku 2000 pravidelně dojížděl ze svého bydliště v Krnově do Ostravy. Vím, že Opava není jen univerzitní město, ale také místo, kde můžete dobře nakupovat, jíst a určitě i žít. Já se ale opravdu moc těším, až se během celého roku mého pobytu lépe seznámím s akademickou společností a místní kulturou,“ říká závěrem C. Michael Elavsky.

C. Michael Elavsky

2014 04 Elavsky 3V současné době je docentem na Penn State University v Pensylvánii, což je výzkumná univerzita se 45 tisíci studenty. Přednáší zde komunikaci, zejména se věnuje tématu mezinárodní komunikace s důrazem na hudbu, politiku a otázky identity.

Na univerzitní úrovni učí od roku 1996, a to jak v USA, tak v Evropě. V rámci své vysokoškolské pedagogiky se věnuje tématům Interní komunikace, Srovnávací mediální systémy, Politická komunikace ekonomiky, Média a demokracie, Populární hudba jako komunikace atd. Současně připravuje i veřejné přednášky věnované oblastem Kulturního průmyslu, Etnografie výzkumu komunikace či Kulturní teorie. V minulosti byl putovní hudebník, diskžokej, suplující učitel (K-12) a zaměstnanec McDonaldu. V květnu roku 2005 dokončil doktorát na Univerzitě Illinois (disertační práce „Producing “Local” Repertoire: Czech Identity, Pop Music, and the Global Record Industry”).

Během studia se na základě Fulbrightova programu (Fulbright Research Scholar) dostal znovu do České republiky (v letech 2002-2003) a pracoval jako externí redaktor v několika  akademických časopisech (Slavic Review, Qualitative Inquiry, Studies in Symbolic Interaction a Cultural Studies: A Research Annual).

Své vědecké zájmy soustřeďuje na globální hudební kulturu, především ho zajímá hudba jako kulturní a politická komunikace. S tím souvisí i jeho práce na téma Sociální teorie, Mediální studia a nová média, Pedagogika a postkomunistické kulturní studie.

Vydal několik časopiseckých článků (Popular Communication, The European Journal of Cultural Studies, Cultural Studies/Critical Methodologies, Journal of Popular Music Studies, Learning, Media & Technology atd.) a přispívá do knih vztahujících se k jeho výzkumným zájmům. V současné době pracuje na rukopisu publikace Between the Bloc and a Hard Place: Postsocialist Identity, Pop Music, and the Politics of the Global Music Industry.

Vedle vědeckého snažení vkládá stejnou energii i do své rodiny - je šťastně ženatý, manželka Steriani rovněž působí na The Pennsylvania State University, a je otcem tří dětí.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015