Doktor Artur Sommer slaví pětaosmdesát

pátek 1. května 2015 5:05 Autor: Martin Kůs

Foto: Martin Kůs

 

OPAVA – Dnes, 1. května se dožívá 85 let PhDr. Artur Sommer. Muž, jehož jméno najdeme nesmazatelně zapsáno v souvislosti se vznikem Slezské univerzity v Opavě, stejně jako u vzniku Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity či u takových aktivit, jakou byla žádost města Opavy papeži Janu Pavlu II. o zřízení opavského biskupství v polovině června 1995, oslaví své narozeniny tradičně, při pilné práci.

Doktor Artur Sommer je opavským rodákem. Vystudoval v Olomouci, kde byl žákem klasického filologa prof. Karla Janáčka, ale získání vyšší vědecké hodnosti mu bylo v sedmdesátých letech odepřeno. Svůj profesní život zasvětil pedagogice - vyučoval na středních školách.

Foto: Martin KůsOd počátku roku 1990 pracoval v přípravném výboru pro zřízení Slezské univerzity v Opavě. Po jejím vzniku sestavoval první návrhy studijních programů pro němčinu a latinu, vypracoval dvoje skripta pro latinský jazyk a odborně se zaměřil na oblast latinské gramatiky. Později se stal také vedoucím odd. italistiky Ústavu cizích jazyků opavské fakulty, kde v pedagogickém sboru figuruje dodnes. Jeho zásluhou také působí na opavské fakultě již od počátku její existence mnoho zkušených odborníků, učitelů, kteří tvoří dobrý výchovně-vzdělávací kolektiv a posilují příznivou pověst této instituce.

Současně s pedagogickými aktivitami se věnuje překladatelské činnosti. Je, mimo jiných, autorem latinského textu na dedikační listině Zlaté medaile pro papeže a prakticky všech latinských textů vznikajících pro Slezskou univerzitu.

Foto: Martin KůsMimo své univerzitní pracoviště byl předsedou ústředí Matice slezské, nejstarší české kulturní organizace ve Slezsku. V oblasti kulturních aktivit založil na Slezské univerzitě v roce 1990 Komorní pěvecký sbor, kde působí dodnes. V minulosti byl rovněž členem Akademického senátu Slezské univerzity.
V roce 2000 byl vyznamenán bronzovou medailí za zásluhu o Slezskou univerzitu. V jeho vědeckém a publikačním profilu najdeme řadu článku otištěných v odborném i denním tisku, uveřejňoval také články z kulturního dění v Opavě a kritiky z oboru vážné hudby. Významná byla i jeho aktivní účast na mezinárodních konferencích.Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015